10. januar 2022

Ledig parkeringsplass

På biloppstillingsplassen ved Kvernbakken er det blitt en ledig plass (nr. 17) for båthenger, skaphenger eller bobil/campingvogn. Det er plassen helt nederst på langsiden mot Kvernbakken til venstre etter bommen, foran snødeponiet på hjørnet av plassen. 


Ta kontakt med styret på trollasengrendelag@gmail.com dersom du er interessert. Leien er p.t. på kr. 800.