Kontakt

Adresse Flisveien 14, 1414 TROLLÅSEN
Fakturaadresse c/o Trond Amlien , Sagveien 126, 1414 Trollåsen Epost: tamlien@online.no
Epost trollasengrendelag@gmail.com

Spørsmål og svar

Styret

Styreleder

Mette Moberg

Tlf 91198252
Epost mettemoberg@gmail.com

Ansvarsområder
Eiendomsansvarlig, Utleie og drift av grendehuset, Oppsett av insekthotell

Styremedlem

Alfred Wulff

Tlf 93006416
Epost alfred.wulff@online.no

Ansvarsområder
Biloppstillingsplassen, Veivedlikehold på Trollåsen sommer og vinter, Snøbrøyting og strøkasser, El-sikkerhet grendehuset, Grendelagets hjemmeside, Epost kontakt med beboerne i Trollåsen grendelag

Christian Kristoffersen

Tlf 98265939
Epost Ckbc73@gmail.com 

Ansvarsområder
Ballplassen, Lekeplasser, Tun

Olve Byrud Bakke

Tlf 91387651
Epost olve_b@hotmail.com

Ansvarsområder
TV sinaler og Internett Tufteparken Ballplassen Lekeplasser Tun Oppsett av insekthotell

Trond Amlien

Tlf 90739725
Epost tamlien@online.no

Ansvarsområder
Kasserer/regnskap

Varamedlem til styret

Astrid Marie Jimenez Granli

Tlf 41669274
Epost astrid.marie.granli@nordrefollo.kommune.no

Ansvarsområder
Lekeplasser og tun

Lars-Erik Granly

Tlf 90632901
Epost legranly@hotmail.no

Ansvarsområder
Lekeplasser, Tun