Grendelagets avtaler om brøyting, strøing og strøkassene


Grendelaget har tre avtaler med en privat aktør for:

  1. 1. brøyting av grendelagets arealer og private arealer i realsameie til selvkost
  2. 2. strøing av grendelagets arealer og private arealer i realsameie til selvkost
  3. 3. påfyll av grendelagets strøkasser med strøsingel ved behov

Brøyteavtalen er strukturert slik at den gjelder for én sesong av gangen og fornyes automatisk hvert år dersom den ikke sies opp av partene innen  1. september hvert år. En sesong varer fra 10. november til 10. april påfølgende år. Det brøytes kun på anfordring utenfor nevnte datoer. Grendelaget betaler til entreprenøren en garantisum som inkluderer 10 ganger brøyting, uavhengig om det det er behov for færre brøytinger i løpet av en sesong. Dersom antall brøytinger overstiger 10 ganger betales det 1/10 del av garantisummen per ekstra brøyting. I 2023/2024 utgjør det i underkant av kr. 7.000 per gang.

Avtalen om strøing av de samme arealene som blir brøytet betales per gang det strøs. I 2023/2024 utgjør det ca. kr. 6.000 per gang. Det betales ingen garantisum. Strøing skjer ved behov. (se også dokument "Realsameie og brøyting av privateide arealer

Avtalen om påfyll av 8 strøkasser med strøgrus gjelder kun ved behov og koster inkludert medgått strøsingel ca. kr. 10.000 per gang. I sesong 2023/2024 har det vært behov for påfyll kun én gang siden samtlige tun har vært flinke før sesongen startet til å resirkulere brukt strøgrus tilbake til kassene etter at snøen hadde gått.

Fordeling av kostnader mellom grendelaget og private beboere:

  1. 1. brøyting og strøing fordeles mellom grendelaget med 55,4% og private beboere med 44,6% av de totale brøytekostnader som faktureres av entreprenør. Fakturering skjer etterskuddsvis, dvs. kostnader betales gjennom grendelagsavgift etter endt sesong.
  2. 2. Påfyll av strøkassene betales bare av grendelaget.

Sist endret: 27.feb 2024
Opprettet:  23.feb 2024