Realsameie og brøyting av privateide arealer


På Trollåsen finnes det flere private arealer som eies av ulike realsameiere. Flere av disse har inngått avtale med styret om brøyting (ikke strøing) av nedenstående eiendommer. Brøytingen av disse arealer foretas i tilknytning til grendelagets avtale med en operatør og faktureres de respektive eierne til selvkost sammen med grendelagsavgiften.

             BNR/GNR      Adresse                  Bekrivelse       

  1. 239/460   Sponstubben 1-55 Garasjeanlegg
  2. 239/463   Sponstubben 1-55 Garasjeanlegg
  3. 239/465   Sponstubben 1-55 Garasjeanlegg
  4. 239/468  Sponstubben 1-55 Garasjeanlegg
  5. 239/637 Flisveien 7-8               Veistubb
  6. 239/758 Flisveien 47-55         Kjørevei
  7. 239/393  Sagveien 21-30         Kjørevei
  8. 239/744 Sagveien 63-65, 68   Garasjeanlegg 
  9. 239/753 Sagveien 105-108     Kjørevei 

Brøytemannskapet er instruert om å la være å brøyte dersom parkerte biler er til hinder for brøytebilens adkomst. 


Sist endret: 08.jan 2023
Opprettet:  30.apr 2022