Realsameie og brøyting av privateide arealer


På Trollåsen finnes det flere private arealer som eies av ulike realsameiere. Flere av disse har inngått avtale med styret om brøyting og strøing av nedenstående eiendommer. Brøytingen av disse arealer foretas i tilknytning til grendelagets avtale med en operatør og faktureres de respektive eierne til selvkost sammen med grendelagsavgiften. Fordeling av utgiftene mellom grendelaget og realsameierne er at grendelaget betaler 55,4% av utgiftene for brøyting og strøing mens realsameierne betaler 44,6%. Driften av strøkassene er for grendelagets regning. 

             BNR/GNR      Adresse                  Bekrivelse       _____            ca. andel på totalkostnader iht. oppmålt areal_____________    

  1. 239/460   Sponstubben 1-55 Garasjeanlegg
  2. 239/463   Sponstubben 1-55 Garasjeanlegg
  3. 239/465   Sponstubben 1-55 Garasjeanlegg
  4. 239/468  Sponstubben 1-55 Garasjeanlegg   ...sum 1-4..... 25,6%
  5. 239/469  Sponstubben 62-65 Veistubb.......................................2,6%
  6. 239/637 Flisveien 7-8               Veistubb..........................................1,2%
  7. 239/758 Flisveien 47-55         Kjørevei...........................................4,3%
  8. 239/393  Sagveien 21-30         Kjørevei..........................................5,8%
  9. 239/744 Sagveien 63-65, 68   Garasjeanlegg.............................2,3%
  10. 239/753 Sagveien 105-108     Kjørevei.........................................2,8%       

Brøytemannskapet er instruert om å la være å brøyte dersom parkerte biler er til hinder for brøytebilens adkomst.                                      

Se også dokument "Grendelagets avtaler om brøyting, strøing og strøkassene"


Sist endret: 27.feb 2024
Opprettet:  30.apr 2022