Tunkasser


Tanken bak å etablere tunkasser har vært å gjøre det enkelt for hvert tun å foreta innkjøp og foreta anskaffelser opp til det beløpet som er registrert på tunets kasse uten at tuntillitsperson må gå fra dør til dør for å samle inn penger til dette. Istedenfor kan regningen sendes direkte til grendelagets kasserer som enten betaler regningen eller refunderer et forskuttert beløp mot belastning av vedkommende tunkasse.

Eksempler på utgifter som kan betales med midler fra tunkasse kan være innkjøp av ny sand til tunets sandkasse, maling til vedlikehold av lekeapparater, enhetlige postkasser og postkassestativ, benkestativ osv. Mulighetene er mange så lenge anskaffelsene bidrar til å øke trivsel på og rundt tunet.

Det er grendelagets kasserer som forvalter midlene og en oversikt over de enkelte tuns tilgodehavende sendes ut samlet for alle tun hvert år sammen med dokumentene til Generalforsamlingen.

Tunkassene tilføres ferske midler gjennom generalforsamlingsvedtak. Dersom kassen til enkelte tun blir noe slunken vil styret fremme et forslag til Generalforsamlingen om en ekstra innbetaling til vedkommende tuns kasse slik at alle tunene har den nødvendige handlefriheten.    


Sist endret: 23.aug 2023
Opprettet:  25.sep 2020