Rutine for el-sikkerhet på grendehuset


TROLLÅSEN GRENDELAG

Intern kontroll

Rutine for å ivareta el-sikkerhet på grendehuset

Grendehuset i Flisveien 14 driftes av styret i Trollåsen grendelag. Det er styrets ansvar å ivareta sikkerheten på grendehuset, herunder el-sikkerhet.

Styret utpeker et av sine medlemmer til å være ansvarlig for el-sikkerhet. Dette innebærer at ansvarlig styremedlem skal foreta en visuell kontroll av det elektriske anlegget to ganger i året. Styremedlem kvitterer foretatt kontroll på eget skjema som ligger på grendelagets hjemmeside https://trollaengrendelag.info men er kun synlig for styremedlemmene.

Den visuelle kontrollen innebærer at ledninger, stikkontakter, sikringsskapet og elektriske gjenstander som komfyr, lamper osv. kontrolleres for synlige feil.

Dersom feil oppdages settes det i gang nødvendige tiltak for å rette opp dette, f.eks. tilkalle elektriker osv. Ved alvorlige feil kan grendehuset i ytterste konsekvens stenges inntil feilen er rettet.

                                                                                               Trollåsen, den 23. april 2020


Sist endret: 25.okt 2021
Opprettet:  23.apr 2020