Rutine ifm fakturering av grendelagsavgift m.m.


Rutine i forbindelse med fakturering av grendelagsavgift

 • - Generalforsamlingen vedtar størrelsen på grendelagsavgift.
 • - Med grendelagsavgift menes selve grendelagsavgiften og eventuelle tilleggstjenester som betaling for internett, brøyting, leie av parkeringsplass på biloppstillingsplassen, innbetaling til tunkasse m.m.
 • - Faktura for grendelagsavgift sendes medlemmene med epost senest 10 dager etter gjennomført Generalforsamling. ,
 • - Faktura sendes ut av styremedlem som utpekes av styret («ansvarlig utsender»)
 • - I faktura spesifiseres beløpene for grendelagsavgift, internett og eventuelle tilleggstjenester som brøyting, leie av parkeringsplass, innbetaling til tunkasse m.m.
 • - Fakturaene sendes ut med innbetalingsfrist på mellom 14-18 dager etter utsendelse.
 • - For å lette kontrollarbeidet for kasserer kan faktura sendes ut med forskjellige forfallsdatoer for gateadressene i Kvernbakken, Flisveien, Sagveien og Sponstubben. I så fall skal innbetalingsfrist for de sist utsendte fakturaene være avsluttet senest rundt månedsskifte mai/juni hvert år.
 • - Kasserer sender rapport med ubetalte fakturaer til ansvarlig utsender senest 5 dager etter at forfallsdagen er passert slik at det straks kan sendes ut betalingspåminnelse med ny innbetalingsfrist etter 14 dager. Det foretas ingen beregning av verken påminnelsesgebyr eller forsinkelsesrenter.
 • - Kasserer sender rapport med ubetalte fakturaer etter betalingspåminnelse til ansvarlig utsender senest 5 dager etter at ny forfallsdag er passert. Annengangs betalingspåminnelse med inkassovarsel med ny innbetalingsfrist etter 4 uker sendes ut straks av ansvarlig utsender. Det foretas beregning av påminnelsesgebyr (p.t. kr. 35,-) og forsinkelsesrenter fra opprinnelig forfallsdato til ny forfallsdato for annengangs betalingspåminnelse (p.t. 8,5% p.a.). Til renteberegning benyttes regjeringens kalkulator som finnes på Kalkulator for forsinkelsesrenten - regjeringen.no . Det skal komme tydelig fram av eposten med annengangs betalingspåminnelse at det også er et varsel om rettslig inkasso. Sammen med inkassovarsel sendes også varsel om stenging av TV- og internett signaler med samme frist. Varsel om stenging av TV- og internet signalerer er nedfelt i det Administrative reglement punkt 12 der det heter:

Styret har dessuten rett til å stenge signaler for TV og internet. Stengning av signaler for TV og internet skal skje tidligst 2 uker etter særskilt varsel. Kostnader for stenging og eventuell gjenåpning av signalene er for skyldners regning.

 • -
 • - Kasserer sender rapport med ubetalte fakturaer til ansvarlig utsender etter at innbetalingsdato for inkassovarsel er passert med 5 dager. Saken oversendes deretter inkassoselskap som styret samarbeider med. Korrespondansen med skyldner opphører fra styrets side etter dette. Teletilbyder kontaktes for stenging av angjeldende TV- og internett signaler. 

Trollåsen, den 12.08.2022

Vedtatt på styremøte 23. august 2022


Sist endret: 30.aug 2022
Opprettet:  30.aug 2022