Grendelagsavgift 2023Generalforsamlingen i 2023 har vedtatt følgende priser for 2023:

  1. Grendelagsavgift inkludert "Frihet" (TV- og internett signaler) kr. 6.700
  2. Asfaltering og fond kr. 1.000

Tilleggstjenester - delvis vedtatt tidligere:

  1. Parkeringsplassleie liten henger kr. 400
  2. Parkeringsplassleie stor henger, bobil osv. kr. 800
  3. Brøyting etter avtale
  4. Innbetaling til tunkasse , utvalgte tun kr. 300

Sist endret: 23.aug 2023
Opprettet:  23.aug 2023