Velkomstbrev for nye beboere


TROLLÅSEN GRENDELAG

omfatter Sponstubben, Kvernbakken, Flisveien og Sagveien med til sammen 314 bostedsadresser.

Velkommen til Trollåsen grendelag 

Styret i grendelaget ønsker deg og dine velkommen som medlem i grendelaget og håper at du/dere kommer til å trives i den nye boligen på Trollåsen. Styret vil gi litt praktisk informasjon slik at dere kan få "en flying start" på Trollåsen. Grendelaget har en egen hjemmeside https://trollasengrendelag.info Her finner du grendelagets vedtekter, styremedlemmenes navn og kontaktinformasjon og annen nyttig informasjon.

Sommeren 2022 bodde det 846 personer innenfor grendelagets virkeområde, derav 218 barn under 18 år. Trollåsen grendelag består av 44 eneboliger, 140 tomannsboliger og 130 rekkehus.

Grendelaget er en interesseorganisasjon som ivaretar fellesskapets interesser som f. eks. forhandle kontrakter med TV- og internett leverandør, organiserer snømåking av fellesarealer, dvs. grendelagets gangveier og mange andre oppgaver som er i fellesskapets interesse. Når det gjelder spørsmål om den enkeltes eiendom blander styret i grendelaget seg ikke inn i spørsmål om f.eks. fargevalg på husene, beplantning av privat eiendom osv. Her følger beboerne aktuelle lover, forskrifter og regler som gjelder.

Grendelaget har en egen, åpen side på Facebook hvor det offentliggjøres meldinger av mer sosial karakter. Dersom du er interessert søker du på "Trollåsen grendelag". Beboerne i grendelaget har i tillegg opprettet en egen lukket Facebook gruppe som heter Trollåsen grendelag – beboerside.

Styret i grendelaget kommuniserer med medlemmene fortrinnsvis ved hjelp av epost. Det hadde vært hyggelig om du kunne sende oss din kontaktinformasjon, dvs. navn, adresse, mobilnummer og epost adresse. Bruk gjerne grendelagets epost adresse trollasengrendelag@gmail.com slik at vi kan registrere deg snarest mulig.

Her er andre nyttige opplysninger som du kan ha bruk for:

  • Generalforsamlingen er grendelagets øverste besluttende organ. Den avholdes i april hvert år. Hver husholdning har én stemme.

Sted: Grendehuset som du finner ved inngangen til Flisveien.

  • Informasjon om generalforsamlingen legges ut på hjemmesiden og sendes medlemmene med epost.
  • Grendelagsavgift og avgift for TV-signaler og internett betales en gang i året. Faktura sendes ut med epost kort tid etter generalforsamlingen som bl.a. fastsetter størrelsen på kontingent til grendelaget.
  • Boområdene på Trollåsen er delt inn i 17 forskjellige tun. Hvert tun har en egen tunkasse som dekker utgifter til felles formål i mindre målestokk. Hvert tun har en tuntillitsperson  som representerer tunene ved behov og som er styrets kontaktperson. På de fleste tunene går dette vervet på rundgang hvert år.

En liste over aktuelle tuntillitspersoner og annen relevant informasjon finner du på grendelagets hjemmeside https://trollasengrendelag.info

  • Grendehuset kan leies mot et lite vederlag (se grendelagets hjemmeside).
  • Det finnes en liten ballbane i Flisveien til alles bruk. Dersom temperaturene tillater det blir banen islagt om vinteren.
  • I 2018 fikk grendelaget en Tuftepark som ligger rett utenfor ballplassen i Flisveien.
  • Grendelaget disponerer også en større parkeringsplass for biler, båter, campingvogn osv. Du finner den ved Kvernbakken. Her kan medlemmene leie plass, forutsatt at det finnes ledig kapasitet.
  • Søppeltømming av restavfall er på fredager, kassa for papp og papir har grått lokk. Den blir tømt hver fjerde fredag. Nærmere informasjon finner du i app'en til Follo Ren (Renovasjon). Annen hver uke besøker en miljøbil fra Follo Ren sentret på Trollåsen som tar i mot begrenset mengde med avfall. Miljøbilen stopper ved innkjørselen til KIWI på onsdager annen hver uke (partall ukene i 2023) mellom kl. 17:00 og 17:30.
  • Det finnes et lite senter på Trollåsen hvor du finner bl.a. en matbutikk, legekontor, tannlege, hudlege, fysioterapeut, frisør m.m.  I den senere tid er det kommet frem planer om en fremtidig utvidelse av sentret med bl.a. planer for å bygge et helsehus for legene og tannlegene på Trollåsen.

Ta gjerne kontakt med et av styremedlemmene dersom du har behov for annen informasjon om grendelaget. Styrets medlemmer vil svare dere så godt vi kan og så raskt som mulig.
Sist endret: 07.mar 2023
Opprettet:  14.jan 2020