Velkomstbrev for nye beboere


TROLLÅSEN GRENDELAG

omfatter Sponstubben, Kvernbakken, Flisveien og Sagveien med til sammen 314 bostedsadresser.

Velkommen til Trollåsen grendelag

Styret i grendelaget ønsker deg velkommen som medlem i grendelaget og håper at du kommer til å trives i din nye bolig på Trollåsen. Grendelaget er en interesseorganisasjon som ivaretar fellesskapets interesser som f. eks. forhandle kontrakter med TV- og internet leverandør, organiserer snømåking av fellesarealer, dvs. grendelagets gangveier og mange andre oppgaver som er i fellesskapets interesse. Når det gjelder spørsmål om den enkeltes eiendom blander grendelaget seg ikke inn i spørsmål om f.eks. fargevalg på husene, beplantning av privat eiendom osv. Her følger beboerne aktuelle lover, forskrifter og regler som gjelder.

Styret vil gi litt praktisk informasjon slik at du kan få "en flying start" på Trollåsen. Grendelaget har en egen hjemmeside https://trollasengrendelag.info Her finner du grendelagets vedtekter, styremedlemmenes navn og kontaktinformasjon og annen nyttig informasjon.

Grendelaget har en egen, åpen side på Facebook. Dersom du er interessert søker du på "Trollåsen grendelag". Beboerne i grendelaget har i tillegg opprettet en egen lukket Facebook gruppe som heter Trollåsen grendelag – beboerside.  

Styret i grendelaget kommuniserer med medlemmene fortrinnsvis ved hjelp av epost. Det hadde vært hyggelig om du kunne sende oss din kontaktinformasjon, dvs. navn, adresse, mobilnummer og epost adresse. Bruk gjerne epost til styremedlem alfred.wulff@online.no slik at vi kan registrere deg snarest mulig.

Her er andre nyttige opplysninger som du kan ha bruk for:

  • Generalforsamlingen i grendelaget finner sted i april hvert år. Hver husholdning har én stemme.

Sted: Grendehuset som du finner ved inngangen til Flisveien.

  • Informasjon om generalforsamlingen legges ut på hjemmesiden og sendes medlemmene med epost.

  • Grendelagsavgift og avgift for TV-signaler og internet betales en gang i året. Faktura kommer i din postkasse en tid etter generalforsamlingen som er grendelagets øverste beslutningsorgan og som bl.a. fastsetter størrelsen på kontingent til grendelaget.

  • Grendehuset kan leies mot et lite vederlag (se grendelagets hjemmeside).

  • Det finnes en liten ballbane i Flisveien til alles bruk. Dersom temperaturene tillater det blir banen islagt om vinteren.

  • I 2018 fikk grendelaget en Tuftepark som ligger rett utenfor ballplassen i Flisveien.

  • Grendelaget disponerer også en større parkeringsplass for biler, båter, campingvogn osv. Du finner den ved Kvernbakken. Her kan medlemmene leie plass dersom det er ledig kapasitet.

  • Søppeltømming av restavfall er på fredager (i partall uker), kassa for papp og papir har grått lokk. Den blir tømt hver fjerde fredag. Nærmere informasjon finner du i app'en til Follo Ren (Renovasjon).

  • Det finnes et lite senter på Trollåsen hvor du finner bl.a. en matbutikk, legekontor, tannlege, hudlege, fysioterapeut, frisør m.m.

 Ta gjerne kontakt med et av styremedlemmene dersom du har behov for annen informasjon om grendelaget. Vi vil svare deg så godt vi kan og så raskt som mulig.


Sist endret: 09.mar 2020
Opprettet:  14.jan 2020