Grendelagsavgift 2022


Generalforsamlingen i 2022 har vedtatt følgende priser for 2022: 

  1. Grendelagsavgift        kr. 4.500
  2. Internett                          kr. 1.800
  3. Asfaltering og fond    kr. 1.000

Tilleggstjenester - delvis vedtatt tidligere: 

  1. Parkeringsplassleie liten henger                        kr. 400
  2. Parkeringsplassleie stor henger, bobil osv.   kr. 800
  3. Brøyting                                                                  etter avtale
  4. Innbetaling til tunkasse , utvalgte tun             kr. 300


    Opprettet:  30.apr 2022