Bekreftelse til arbeidsgiver for bruk av Internett hjemme


Med Frihet M kan hvert medlem bestemme selv fordelingen mellom Internett og TV. Således utgjør Internett ingen fast andel av grendelagsavgiften lenger slik som det var før hvor alle husholdninger betalte en lik sum for Internett. Med Frihet M velger hver husholdning sin egen fordeling mellom Internett og TV. Og det er det at på til mulig å endre fordelingen mellom Internett og TV flere ganger daglig. Det samme gjelder for valg av TV-kanaler. Også disse kan endres flere ganger om dagen. Styret i Trollåsen grendelag har således ikke innsyn i den enkeltes kostnadsfordeling mellom Internett og TV lenger. 

Betaler din arbeidsgiver deler av eller alle utgifter du måtte ha for Internett/TV har du kanskje bruk for en bekreftelse for ditt forbruk. Ta kontakt med Telenor ved å sende en henvendelse med e-post til  adressen 81555520@telenor.no og be om dokumentasjon av dine utgifter. 


Sist endret: 04.des 2023
Opprettet:  04.des 2023