Velkommen til vår hjemmeside!

15. juni 2024

Nytt fra styret

 

Grendehuset og utlån

Det har vært økende etterspørsel om lån av stoler, bord og utstyr fra grendehuset, men mindre utlån av selve grendehuset. Vi er avhengige av å få inntekter på grendehuset og styret har derfor vedtatt å ta betaling for utlån av bord og stoler. Dette vil fra nå av koste kr. 100 pr. dag. Vi håper at dette også gjør at de som låner er flinkere til å levere tilbake når de har bord og stoler på utlån. Dette har ofte tatt tid å få tilbake. 

 

Vi gjør samtidig oppmerksom på at vi ikke låner ut utstyr som glass, tallerkener og bestikk fra grendehuset,

 

Trafikksikkerhet i grendelaget

Vi får mye klager på biler som kjører alt for fort i grendelaget. Dette gjelder både oppover Sagveien og Kvernbakken, men også inne på område i Flisveien og Sponstubben. Dette er veldig skummelt og det kan fort skje en ulykke blant annet med barn som leker i veien. Flere katter har også blitt påkjørt. Vi ber derfor innstendig om å overholde fartsgrenser og vise aktsomhet når det gjelder kjøring med bil i grendelaget. 

 

Vi ber også om at beboere og gjester heller ikke parkerer i veikanten på grendelagets område. 

 

Sikring av gangvei

Det vil bli satt opp sikring med jernstolper på en strekning på ca 10 meter i gangveien mellom Kvernbakken og nedgang Flisveien. Dette er et område som pr dags dato ikke er sikret og det kan fort skje en ulykke her. 

 

Da gjenstår bare å ønsker dere alle en RIKTIG GOD SOMMER! 

 

MVH

Styret i grendelaget

Husk dugnad mandag 3. juni 2024 kl. 18:00

Etter oppdrag fra styret i Trollåsen grendelag ble det tatt ned trær i både Flisveien, Kvernbakken og Sponstubben. I flere tilfeller har styret blitt kontaktet av beboerne med ønske om felling.  Styret har vurdert alle henvendelser og foretatt egne vurderinger sammen med trefeller. Trærne som ble tatt ned utgjorde enten en potensiell fare pga. dårlige røtter eller pga. sykdom. Styret er opptatt av sikkerhet. Det felles ikke trær pga. manglende utsikt eller nedfall av blader om høsten. Vedlagte bilde er av et av trærne fra Sponstubben. Det viser tydelig sykdommen inne i stammen. 

Nordre Follo kommune følger i dag opp og asfalterer skader i veibanen på Trollåsen som styret hadde meldt inn tidligere i år. Selvsagt jobber styret fortsatt med å få kommunen til å rehabilitere enkelte veistrekninger som bærer tydelig preg av snart 43 år uten oppgradering. 

Skulle det være flere hull som det ikke er tatt hensyn til er det bare å melde inn på kommunens hjemmeside under Vei og park.

Styret inviterer til dugnad på og rundt grendehuset og ballplassen

3. juni 20214 kl. 18:00 

For mer informasjon se oppslag på Facebook gruppen Trollåsen grendelag - beboersiden

Avstemmingsskjema fra generalforsamling 2024 ligger nå ute under "Dokumenter" og "Generalforsamlinger og protokoller.

Styret ønsker alle leietakere velkommen til vårdugnad på biloppstillingsplassen ved Kvernbakken

Tirsdag, 28. mai 2024 kl. 17:30 

Arbeid som skal utføres er:

 

  • Kosting av egen parkeringsplass
  • Kosting av øvrige arealer på plassen
  • Oppmerking av plasser ved behov
  • Felling av diverse trær
  • Bortkjøring av hageavfall til miljøstasjonen etter trefelling
  • Plukke søppel rundt plassen

 

Alle har med seg kost. Vi trenger ellers motorsag (helst flere), håndsag (flere), grensakser, stige, trillebår m.m.   

 

Vennligst påse at ingen hengere og kjøretøy er låst på dugnadstidspunkt.

De som ikke har anledning til å delta på dugnaden koster sine parkeringsplasser i forkant av dugnaden.

 

Vel møtt.

24. april 2024

Generalforsamling 2024

Takk til beboere for en fin gjennomført generalforsamling med påfølgende elektronisk avstemming. Det er kommet inn i alt 101 stemmer hvorav én dobbeltstemme. Således ble det 100 tellende stemmer. Undertegnet referat fra avstemmingen vil bli sendt ut i begynnelsen av mai 2024. 

Oppdaterte vedtekter og administrativt reglement finner du under "Informasjon". Oppdatert liste over styremedlemmer finner du  under "Kontakt"  når du scroller deg nedover på siden. 

19. april 2024

Generalforsamling 2024

Avstemming til årets Generalforsamling er nå i gang fram til mandag, 22. april 2024 kl. 22:00. Epost med lenke til avstemmingsskjema er sendt beboerne med epost. Styret oppfordrer alle til å benytte seg av sin stemmerett slik at avstemningsresultatet i mest mulig grad gjenspeiler beboernes meninger. 

Kjære medlem!

Årets Generalforsamling 2024 nærmer seg. På samme måte som i fjor vil det være mulig å følge med på diskusjonene under det fysiske møtet førstkommende torsdag 18, april 2024 fra kl. 19:00 selv om du ikke kan være til stede under møtet på grendehuset.  Du kan kopiere koblingen fra nedenstående link fra litt før kl. 19 og få med deg det som blir sagt. Det er en en-veis-lydoverføring og lytterne kan dessverre ikke komme med innspill over nettet. Så møt opp på grendehuset kl. 19 førstkommende torsdag dersom du ønsker å delta aktivt i diskusjonene. 

Linken til lydoverføringen: 

https://teams.live.com/meet/9441275587143?p=Q3jWyRlSLahy97yF