Velkommen til vår hjemmeside!

22. februar 2024

KIWI PÅ TROLLÅSEN....

... stenger 6. april 2024 i 3 uker grunnet ombygging. Nyåpningsdato er foreløpig satt til 22. april. 2024. 

Utbygging av Trollåsen senter er lagt på is i ubestemt tid i påvente av bedre rammebetingelser.

20. februar 2024

Ufremkommelige Flisveien

Rundt krysset ved gangveien er det nærmest umulig å komme frem med bil i Flisveien. Dette skyldes store og dype hull i issålen som igjen skyldes meget slett brøyting fra kommunens side. 

Det er allerede registrert 5 klager på dette på kommunens hjemmeside. Dagens telefonsamtale med driftsleder vei i kommunen ga lite håp på bedring siden det iflg driftsleder er lignende tilstander "overalt" i kommunen og det er mye verre i andre kommuner. 

Det er med andre ord ikke tegn til bedring i nær fremtid. Da er det bare å benytte seg av klageadgangen på kommunens hjemmeside. 

Strøkassene fikk påfyll med strøgrus mandag 5. februar 2024. Vi har reklamert 2 kasser som etter all sannsynlighet ble uteglemt. Det er kassene utenfor kortsiden av Flisveien 8 og utenfor Sagveien 113. 

Tirsdag 6. februar 2024 kl. 12:00 byttes låsen til bommen ved biloppstillingsplassen ved Kvernbakken. Gamle nøkler vil slutte å fungere fra samme tidspunkt. Nye nøkler vil kunne hentes i Sagveien 5 fra omtrent samme tidspunkt. 

Styret har på ny sendt en klage til Nordre Follo kommune for manglende brøyting og strøing rundt flere av tunene etter snøfall 31. januar 2024. 

23. januar 2024

Generalforsamling 2024

Generalforsamling 2024 i Trollåsen grendelag avholdes 18. april 2024 kl. 19:00 på grendehuset i Flisveien 14. Avstemning på de enkelte postene på agendaen gjennomføres digitalt på lik linje med de siste årene. Mer informasjon sendes ut i forbindelse med innkallingen. 


Saker som ønskes tatt opp på Generalforsamlingen skal være styret i hende innen 15. februar 2024. Bruk gjerne epost som sendes til trollasengrendelag@gmail.com 

Nordre Follo kommune vedtok 30. november å legge reguleringsplanforslag for Mellomåsveien 1 til offentlig ettersyn. Fristen for innspill er 8. februar 2024.

Reguleringsplanforslaget finner du her (den fungerer ikke som link - bruk copy-paste):

https://www.nordrefollo.kommune.no/nyheter/2023/desember/na-kan-du-gi-innspill-til-planforslaget-for-mellomasveien-1/ 

Styret i Trollåsen grendelag har mottatt følgende informasjon fra utbygger av Volvo-tomten i Mellomåsveien 1:


Planforslaget vårt for Mellomåsveien 1 ble til informasjon førstegangsbehandlet 30. November 23 i formannskapet, og skal nå være sendt ut på høring.

I den forbindelse vil vi avholde et åpent plankontor på tomten (Vi har fått låne et møterom i Volvo sine lokaler) på følgende datoer/tidspunkt under.

10.01.24 – Kl 08.00 – 17.00

11.01.24 – Kl 16.00 – 21.00

Hensikten med plankontoret er at både vi som utbygger og administrasjonen stiller oss tilgjengelig for å svare ut eventuelle spørsmål som naboer / publikum / andre berørte parter måtte ha til planforslaget.
Vi vil ha med illustrasjoner, planer og alt nødvendig underlag som vil presentere planforslaget og den planlagte utviklingen av tomten.

Vi ønsker å gi nødvendig informasjon slik at berørte og andre interessenter kan skrive gode høringsinnspill.

Administrasjonen skal allerede ha sendt ut en invitasjon til dette plankontoret, gjennom sine egne kanaler.

Vi ønsker med dette å gi en vennlig påminnelse til de nærmeste naboene.

Vi ønsker at det blir lavterskel for å komme innom, men som følge av kapasiteten på møterommet til Volvo, så håper vi at nabosameiene kan samkjøre noe, slik at ikke alle beboere dukker opp til samme tid.

Håper samtidig at representanter fra styret ønsker å delta på dette.

Det er bare å gå inn hovedinngangen til Volvo på tomten, så vil det bli skiltet vei opp til møterommet i 2. etasje.

Har dere ellers noen spørsmål til dette, så er det bare å kontakte meg på mail / telefon.

Vennlig hilsen

Stor-Oslo Eiendom AS

Knut Olsen Hvattum

Prosjektleder

Mobil: +47 95 26 79 63

Sentralbord: +47 21 60 52 20

www.soeiendom.no

De siste dagene har det kommet mye snø og brøytemannskapene har mye å gjøre. De kjører fra tidlig om morgenen til sent på kvelden. 

Det er flere beboere som velger å parkere sine biler langs med kjøreveiene eller på gjesteparkeringsplasser. Biler som parkeres på beskrevet måte gjør det utfordrende for brøytebilen å komme fram og få utført brøyte jobben på en skikkelig måte. Eiere av slike 'feilparkerte' biler oppfordres derfor til å rydde plassene for snø der hvor brøytebilen ikke nådde fram.