Velkommen til vår hjemmeside!

Styret gjennomførte i løpet av sommeren/høsten 2022 en uformell "folketelling" på Trollåsen. Tuntillitspersonene har rapportert inn tall for de respektive tunene og resultatet for Trollåsen i sin helhet er:


Innenfor grendelagets virkeområde bor det totalt 846 personer . Av disse er 582 voksne, 46 er barn over 18 år og 218 er  barn under 18 år. 34 husstander består av kun 1 person. 

Tallene representerer et øyeblikksbilde slik det var sommeren 2022. Styret takker alle for sitt bidrag til å gi oss denne totaloversikten. 

På den fysiske delen av den ekstraordinære Generalforsamling 2022 ble det avgitt 6 stemmer, samtlige stemte for styrets forslag om å inngå en ny treårs avtale M-frihet med Telenor.

Digitalt stemte 115 for styrets forslag, 2 stemte imot og 4 stemte avholdende.

Således ble styrets forslag om en ny treårs avtale med Telenor vedtatt med 121 stemmer. Avtalen begynner formelt å løpe fra 1.1.2023 men, som forklart under den fysiske delen av den ekstra ordinære generalforsamlingen 2022,  er en likeverdig løsning allerede  tilgjengelig for alle beboerne. 

Generalforsamlingsreferatet vil bli gjort tilgjengelig om kort tid. Du vil finne det under "Dokumenter/Generalforsamlinger og Protokoller".   

Styret minner om skriftlig påmelding til e.o. Generalforsamling innen 5. oktober 2022. Bruk grendelagets epost adresse trollasengrendelag@gmail.com 

Dokumentene er sendt medlemmene med epost i dag 18. september 2022. Du finner selve innkalling med vedlegg her på hjemmesiden under Dokumenter/Generalforsamlinger og protokoller.

16. september 2022

TV2 Play gratis

Styret har i dag en gladmelding til alle medlemmer av Trollåsen grendelag.

TV2 Play basispakken er nå inkludert i ditt t-we abonnement uten merkostnader for deg.

Slik får du TV2 Play

Logg deg inn på Telenor.no Min Side og søk etter TV2 Play. Følg instruksjonene på skjermen. Det er relativ enkelt å sette opp TV2s strømmetjeneste. Har du hatt et abonnement på TV2 Play fra før må du sammensmelte kontiene fra Telenor og TV2. Hvordan gjør du dette? Følg instruksjonene på skjermen. Det tar noen få ekstra minutter. Etter fullført oppsett må du vente ca. 30 minutter. Da vil ditt abonnement være oppdatert og TV2 Play vil være tilgjengelig for deg under fanen "Strømmetjenester" på menyen på skjermen.  

Du som har et betalingsabonnement på TV2 Play hos TV2 kan deretter trygt si opp ditt abonnement hos TV2. 

TV2 Play som en del av pakken fra t-we er fra nå av en del av avtalen som Telenor har forhandlet seg frem med TV2 tidligere i år. Det er altså ikke snakk om en periodevis reklamekampanje. 

Lykke til med oppsettet. 


12. september 2022

Grovt hærverk

Et av våre medlemmer på Trollåsen ble for andre gang på få år utsatt for grovt hærverk. Denne gangen gikk det ikke bare utover hans postkasse, men også forankringen på stativet ble ødelagt. 

Dette er helt uakseptabelt og vedkommende som har forårsaket skaden oppfordres til å unnskylde seg og rette opp skaden. Skulle det være et ønske om anonymitet kan 'gjerningsmannen' henvende seg i all fortrolighet til styremedlem Alfred Wulff. 

Styret håper at det ikke må behandle flere slike saker i fremtiden. Trollåsen skal være et trygt sted hvor slik vandalisme ikke bør forekomme.   

Styret i grendelaget kaller inn til ekstraordinær generalforsamling  tirsdag 11. oktober 2022 kl. 19:00 på grendehuset og digitalt i forbindelse med inngåelse av en ny TV- og internett avtale med Telenor. 


Hold av datoen, mer informasjon kommer. 

15. august 2022

Tar du sjansen...

...og parkerer langs asfaltkanten på Trollåsen ?

Vel, da er du med på å rette opp Nordre Follo kommunes økonomi med kr. 950 ved en parkeringsbot.

Styret har ved flere anledninger gjort oppmerksom på at Nordre Follo kommune håndterer reglene om gateparkering etter nasjonal standard, dvs. at kjøretøy som parkeres nærmere enn 1,5 m fra asfaltkanten vil bli bøtelagt ved kontroll. Det sies at kommunens trafikktjeneste kommer på uanmeldte besøk på Trollåsen i ny og né og at de aldri drar fra feltet 'uten å ha gjort fangst'. 

1. juli 2022

God sommer

Styret i Trollåsen grendelag ønsker alle medlemmer en riktig god sommer.


Styret har snakket med Telenor som opplyser at hver enkel beboer må melde inn skaden etter lynnedslag sist torsdag til Telenor på 915 09000. Det aksepteres ikke en kollektiv skademelding fra styret i Trollåsen grendelag. 

Styret har fått varierende tilbakemeldinger fra medlemmer om serviceinnstillingen til Telenor kundeservice men rutinen er slik at nytt utstyr skal oversendes kostnadsfritt til deg som har meldt inn en skade i løpet av få dager. Det er fem års garanti på dekoder/modem.