Velkommen til vår hjemmeside!

1. juli 2022

God sommer

Styret i Trollåsen grendelag ønsker alle medlemmer en riktig god sommer.


Styret har snakket med Telenor som opplyser at hver enkel beboer må melde inn skaden etter lynnedslag sist torsdag til Telenor på 915 09000. Det aksepteres ikke en kollektiv skademelding fra styret i Trollåsen grendelag. 

Styret har fått varierende tilbakemeldinger fra medlemmer om serviceinnstillingen til Telenor kundeservice men rutinen er slik at nytt utstyr skal oversendes kostnadsfritt til deg som har meldt inn en skade i løpet av få dager. Det er fem års garanti på dekoder/modem.


19. juni 2022

Lynnedslag i Sponstubben

Lynet slo ned på tun 1 under uværet torsdag, 16. juni 2022 og gjorde skade på nettet for TV-signaler og Internett mange steder.

Er du blant de som har fått skade på din dekoder for TV eller ruter ? Send en kort om dette beskjed til trollasengrendelag@gmail.com. Styret vil på grunnlag av innkommende meldinger forsøke å melde inn skadene sentralt. 

Husk å opplyse om din bostedsadresse i eposten du sender.  

For 40 år siden, 3. juni 1982, ble Trollåsen grendelag stiftet. Både store og små feiret denne begivenhet lørdag 11. juni 2022. 

Du finner flere bilder fra festen under 'Bilder.

Dersom du er interessert i historie finner du protokoll fra stiftelsesmøtet i 1982 under 'Dokumenter/Generalforsamlinger og Protokoller'.  


'

DUGNAD GRENDEHUSET OG BANEN

Det blir dugnad på grendehuset, treningsparken og fotballbanen onsdag 8. juni kl. 17.00.

Arbeidsoppgaver som skal gjøres er husvask på grendehuset, pussing av vinduer. raking rundt grendehuset og banen og beising av benker og bord ved treningsparken.

Ta gjerne med eget utstyr.

De som deltar vil få 50% rabatt på en gangs leie av grendehuset i løpet av det neste året så husk å skrive dere på lista over de som deltar.

Håper mange kan delta så vi får det pent rundt oss til jubileumsarrangementet lørdag 11. juni kl. 13-15 på banen.

MVH

Styret


Styret i Trollåsen grendelag har 24. mai 2022 oversendt sin årlige tilstandsrapport 2022 for veinettet på Trollåsen til Nordre Follo kommune. Hensikten med en slik årlig rapport er å trekke kommunens oppmerksomhet hen til hvordan skadesituasjonen på våre veier utvikler seg fra år til år. Styret håper selvfølgelig at rapportene kan føre til at veinettet på Trollåsen blir prioritert ved kommende rehabiliteringer av kommunens veier. 

Mandag 23. mai 2022 ble det gjennomført en dugnad på biloppstillingsplassen ved Kvernbakken. Det var et fantastisk   oppmøte og det ble gjort en enestående god jobb. Plassen fremstår i dag som ren og ryddig. Tusen takk til en herlig dugnadsgjeng. 

Styret i Trollåsen grendelag har i den senere tid mottatt flere klager på ureglementert parkering på snuplasser, langs veikanten rundt tunene osv. Trollåsen boligfelt er tydelig skiltet med 'Sone parkering forbudt' ved inngangen til Sponstubben og Sagveien.  Feilparkerte biler utsettes således for å kunne bli bøtelagt av kommunens Trafikktjeneste. Dessuten kan feilparkerte biler rundt tunene utgjøre en potensiell fare for barn som plutselig kan løpe ut i veien. 
Styret ber alle beboerne å ta hensyn og ha dette i minne neste gang det feilparkeres utenfor anviste plasser.  

Telenor planlegger å forsterke kapasiteten på bredbånd på Trollåsen. Til dette er det nødvendig med gravearbeid i løpet av sommeren, der en ny fiberkabel skal strekkes fra nedsiden av grendehuset til koblingsboksen utenfor Flisveien 28. Det vil i perioder måtte påregnes at innkjørsel til Flisveien 1- 13 og Flisveien 30-66 stenges/lysreguleres i kortere perioder. 

Styret kommer tilbake så snart varsel om igangsettelse av arbeidet er mottatt. 

7. mai 2022

Fuglemating

Flere steder på Trollåsen har det vært problemer med rotter de siste årene og styret satte i gang flere tiltak for å få bukt med denne plagen. Nye rapporter fra firmaet som styret engasjerte viser at det er oppnådd store forbedringer og at det er stort sett mus og ikke rotter som gir utslag i de oppsatte fellene. Dette bekreftes ved at det er oppdaget flere musehull i skåningen ned fra tun 7 til hovedgangveien. 


Når det er sagt er det viktig at vi alle fortsetter å være flinke og avstår fra å mate fugler, selv om det gjøres i beste mening. Det finnes nok mat i naturen til de små krabatene.