Velkommen til vår hjemmeside!

Det nærmer seg årsslutt og kanskje flere vil ha behov for en bekreftelse til sin arbeidsgiver for utgifter til privat bruk av Internett. Du finner en kort beskrivelse på hvordan du går fram under fanen 'Informasjon/Internett og TV'.

Styret i grendelaget er blitt kontaktet angående firmabiler og håndverkerbiler som parkeres på gjesteparkeringsplasser.  Det henvises til det Administrative reglement  punkt 5:

"5. Parkering på arealer tilhørende Trollåsen grendelag

1. All parkering på Trollåsen boligfelt skal i utgangspunktet skje på privat eiendom. Parkering på reserverte plasser merket «Parkering gjester» o.l. skal være forbehold besøkende. Uregistrerte kjøretøy tillates ikke å parkere på grendelagets arealer.

2. Biler som av beboere brukes i forretningsmessig øyemed og som er registrert på firma med annen adresse enn Trollåsen er ikke ønsket på grendelagets gjesteparkeringsplasser. Styret kan iverksette tiltak for å fjerne slike biler for eiers risiko og regning."

Med håndverkerbiler menes ikke biler til håndverkere som utfører sporadiske arbeidsoppdrag for medlemmer. 


Styret ber om at regelverket overholdes og firma- og håndverkerbiler fjernes heretter fra gesteparkeringsplassene. 

Høsten er en fin tid for å beskjære hekker og trær. Styret henvender seg spesielt til deg som har en hage som grenser mot gang- og kjøreveier.  Det er lett å glemme at trær og busker har vokst så pass mye gjennom året at grener og busker henger over  gjerder og gjør  veier trangere og kanskje litt ufremkommelig. 

Styret ber alle berørte hageeiere om å ta fatt i klippeutstyret og sørge for "fri ferdsel" før vinteren setter inn.  

Vedlagt finner du styrets henvendelse til Nordre Follo kommune av 11. oktober 2023 angående trafikksikkerhet på hoved gangveien der den krysses av hhv. Flisveien og Sagveien. Dette er for øvrig 4. gang styret har bedt kommunen om å sette i gang tiltak. Dessverre fikk styret avslag også denne gangen. 

Kraftige vindkast har forårsaket nedfall av trær i vårt nærområde de siste dagene. Sist tirdag kveld veltet et tre over gangveien ned fra Kvernbakken til hovedgangveien til Trolldalen. Dessverre tok det med seg en liten del av et gjerde ved en bolig i Flisveien. Også på biloppstillingsplassen ved Kvernbakken deiset deler av et tre i bakken som følge av sterke vindkast. Styret måtte hastetilkalle en profesjonell trefeller som tok ned resten av treet og ytterligere to trær. Ingen personer kom til skade i forbindelse med hendelsene. Det er det viktigste. Heldigvis oppsto det heller ingen skade på kjøretøyene som sto parkert under disse trærne.  


Kommunen ble i dag (21.09.2023) tilkalt for å rydde bort et tre som holdt på å falle ned over gangveien til Trolldalen syd. All ros til kommunen som tok affære nærmest omgående og sørget for at skole- og turveiene er trygge igjen.   

21. september 2023

Visste du...

...at parken rundt grendehuset i Flisveien er et populært turmål for de lokale barnehager på Trollåsen og på Kolbotn? Det er hyggelig å se at parken blir brukt ofte i forbindelse med bursdagsselskaper og andre arrangementer. 

Ønsker du å leie grendehuset  for spesielle anledninger tar du kontakt med styremedlem Astrid Marie Granli på  astridmariegranli@gmail.com. 

Det ble tidligere i år opplyst om at grendelagets regnskapsfører hadde trukket seg i slutten av 2022  og Valgkomitéen søkte hans etterfølger blant grendelagets medlemmer. Dessverre var det ingen som som sa seg villig til å overta vervet. Styret har derfor måttet sette bort oppgaven med å føre regnskap til en ekstern leverandør. Dette vil medføre økte kostnader for grendelaget.  

Styremedlem Christian Kristoffersen er grendelagets nye kasserer.    

I forbindelse med utsendelse av faktura for årets grendelagsavgift ble det opplyst at hver enkelt beboer kunne få en spesifisert oversikt over utgiftene de har hatt til internett fra Telenor sin kundeservice. Styret har hatt dialog med Telenor, da flere beboere ikke har fått disse opplysningene ved henvendelse til kundeservice. Vi har fått avklart at opplysningene om den enkeltes kostnad til internett kan gis den enkelte beboer ved henvendelse til følgende e-post adresse:

81555520@telenor.no

Styret Trollåsen grendelag


Onsdag, 31. mai 2023 ble det gjennomført en årlig dugnad på biloppstillingsplassen ved Kvernbakken. Selv om det ikke var de helt store prosjektene som skulle gjennomføres i år var det et tallrikt oppmøte. Flere som var forhindret fra å møte hadde kostet sine plasser i forveien. 

Det var stemning for i tynne ut vegetasjonen rundt plassen en gang på høsten og kalle inn til en ekstraordinær dugnad. Styret sjekker om forutsetninger for en slik uttynning er gitt og vil i så fall sende ut innkallingen i tide. 


Takk til alle som møtte opp. 

23. mai 2023

Asfalteringsarbeid

Årets vedlikehold av gangveier og gjesteparkeringsplasser står for tur. 

1.-3. juni 2023 vil gangveien mellom Sagveien 21 og Flisveien 24 bli asfaltert. Vennligst benytt alternative ruter i perioden. 

5.-7. juni 2023 asfalteres gjesteparkeringsplassen på tun 8 utenfor Flisveien 48-50.  Plassen vil være utilgjengelig i perioden. Vennligst benytt alternative parkeringsmuligheter i perioden.