Velkommen til vår hjemmeside!

Alle er hjertelig velkommen til å ta i bruk skøytebanen. Det finnes dessverre ingen parkeringsplasser i tilknytning til banen. Foreldre og voksne oppfordres til å la bilen stå hjemme og gå den korte veien til skøytebanen. Parkering er kun tillatt på anviste plasser, dvs. på gjesteparkeringsplasser. Ingen parkering i Flisveien rundt skøytebanen !

1. desember 2021

Skøytebanen er åpen

Banemannskapet har jobbet på spreng med å få banen klar i det fine vinterværet. 

Det har vært to hendelser høsten 2021 der grevling har gått til angrep på katter. Styret i grendelaget har vært i kontakt med både Viltnemda og Nordre Follo kommune for å søke hjelp med å bli kvitt grevlingen. Begge instanser vurderer hendelsene som ikke alvorlig nok til å gripe inn, tvert imot anses det som naturlig at grevlinger oppholder seg i umiddelbar nærhet der hvor mennesker bor. Dette på grunn av lettere tilgang til mat. Nedfall av frukt fra trær og busker, fuglefrø  og andre matrester på bakken er eksempler på hva grevlingen liker. Styret oppfordrer derfor alle beboere om å være ekstra påpasselig og sørge for at slik mat ikke gjøres tilgjengelig for grevlingen. 

Styret har sakset en artikkel fra Vi i villa som beskriver grevlingen generelt og som gir informasjon om hvordan man kan bli kvitt den. 

Natt til 11. november 2021 ble nok en katt påført store skader og måtte legges inn hos veterinær. Skadene er iflg. dyrlegen etter alt å dømme påført katten av en grevling. Katten er hjemmehørende i Kvernbakken. 


Styret undersøker muligheter for å få fjernet grevlingen og ber om beboernes hjelp. Dersom du observerer en grevling eller får mistanke om at en grevling har slått seg ned i nærheten av der du bor, tar du kontakt med styret så raskt som mulig. Ring styremedlem Alfred Wulff på tlf 93 00 64 16.    

I forbindelse med at det blir utført asfalteringsarbeid på to gjesteparkeringsplasser i Kvernbakken mandag 8. november 2021 vil det være et behov for enkelte beboere å parkere sine biler midlertidig på andre gjesteparkeringsplasser i nærheten denne dagen. Styret ber om forståelse dersom 'ukjente biler' dukker opp på andre gjesteplasser. 

Styret minner om at det vil bli gjennomført asfalteringsarbeid på parkeringsplassen på tun 15 og på plassen på baksiden av Kvernbakken 53 og 54.

Plassene skal være bilfrie 8. november 2021 fra kl. 07:00 

Styret i grendelaget har mottatt varsel om oppstart av reguleringsplan for Volvo-tomten. Brevet fra utbygger følger vedlagt.

8. oktober 2021

Grevling på Trollåsen

I slutten av september 2021 ble det på kvelden observert en grevling på hovedgangveien mellom Flisveien (tun 9) og Sagveien (tun 7). 

Ferietiden er over for de fleste med skolestart og kanskje et nytt år i barnehagen. Det har vært en god sommer, synes mange av oss. En god sommer var det også for planter, busker og trær som har vokst seg store, flere steder så store at busker og grener har begynt å spise seg inn på kjøreveier og gangveier. Dette kan påvirke trafikksikkerheten selv om det kanskje ikke er så innlysende ved første øyekast. 


Da er høsten en fin tid for å skjære tilbake hekker, busker, grener og trær som har begynt 'å lene seg' inn over gang- og kjøreveier, spesielt på regntunge dager. 

Vær med på en dugnadsrunde i høst på egen tomt, du også. Klipp tilbake vegetasjonen til egen tomtegrense. Da blir det  mye triveligere for store og små å ferdes trygt langs veiene på Trollåsen.  

23. august 2021

Ulykke på trampoline

Styret ble i dag informert om at det skjedde en ulykke på trampolinen på ett av tunene som var satt opp på grendelagets fellesareal. Barnet måtte hentes av en ambulanse. Hendelsen skjedde i går 22. august 2021. 

Styret viser til punkt 8 i Det administrative reglementet (se Informasjon/Vedtekter og Administrativt reglement) der det fremgår at det ikke er tillatt å sette opp private gjenstander, herunder lekeapparater, trampoliner osv. på grendelagets fellesarealer uten styrets skriftlige tillatelse. 

Når det gjelder trampoliner har ikke styret gitt slike tillatelser. Trampoliner som er satt opp på tunene eller andre steder som utgjør grendelagets fellesarealer bes fjernet umiddelbart, senest innen utgang av august. 

Styret forbeholder seg retten til fjerne trampoliner fra fellesområder for angjeldende tuns risiko og regning etter 31. august 2021. 


Styret i Trollåsen grendelag