Velkommen til vår hjemmeside!

For 5. år på rad har styret bedt Nordre Follo kommune følge opp trafikksikkerheten på hovedgangveien der hhv. Sagveien og Flisveien krysser denne. Heller ikke i år har kommunen tenkt å sette i verk tiltak men lovet at saken skulle meldes inn på nytt når planen for sikkerhetstiltak skall rulleres (politisk) denne høsten. Vi får håpe på positiv beskjed når den tid kommer. 

Kommunen informerte om at det ble foretatt fartsmålinger i krysset gangveien og Sagveien i perioden 1.-7. september 2022. Det ble tatt opp målinger på i alt 837 kjøretøy. Gjennomsnitt hastighet på disse var 14 km/h, maksimal hastighet ble målt til 28 km/h. Fartsgrensen på hele feltet er som kjent 30 km/h. Dette var gode nyheter men bekymringen for trafikksikkerheten ved de to kryssene er ikke blitt mindre til tross for gode målinger. 

4. juni 2024 ble det stoppet en budbil fra Postnord som kjørte ned hovedgangveien fra Sagveien til Flisveien. Sjåførene hadde ingen god forklaring for hvorfor de kjørte på en gangvei og som er tydelig skiltet som det. Saken ble meldt Postnord med ønske om tilbakemelding. 12. juni 2024 ble Postnord purret uten at styret i grendelaget fikk noe som helst respons fra selskapet. 

28. juni 2024 ble saken meldt til politiet, etter deres ønske som tipps. Styret ble anbefalt å anmelde saken dersom det gjentar seg. 


Som et bidrag til økt trivsel i grendelaget har styret etter forlag fra beboere montert 2 nye søppelkasser, ved Tufteparken og ved siden av inngangen til barneparken. Søppelkassene tømmes privat og det er således ikke ønsket at restavfall fra boligene havner her når egen søppeldunk er full.  

Styret ønsker fortsatt god sommer. 

Fri sikt i trafikken er en absolutt nødvendighet og kan forhindre ulykker. Styret har også i år henvendt seg til Nordre Follo kommune og bedt om tiltak som kan bedre situasjonen på hovedgangveien gjennom Trollåsen der den krysser hhv. Sagveien og Flisveien. Kommunen har bedt styret om å videreformidle kommunens retningslinjer på dette emne.   

15. juni 2024

Nytt fra styret

 

Grendehuset og utlån

Det har vært økende etterspørsel om lån av stoler, bord og utstyr fra grendehuset, men mindre utlån av selve grendehuset. Vi er avhengige av å få inntekter på grendehuset og styret har derfor vedtatt å ta betaling for utlån av bord og stoler. Dette vil fra nå av koste kr. 100 pr. dag. Vi håper at dette også gjør at de som låner er flinkere til å levere tilbake når de har bord og stoler på utlån. Dette har ofte tatt tid å få tilbake. 

 

Vi gjør samtidig oppmerksom på at vi ikke låner ut utstyr som glass, tallerkener og bestikk fra grendehuset,

 

Trafikksikkerhet i grendelaget

Vi får mye klager på biler som kjører alt for fort i grendelaget. Dette gjelder både oppover Sagveien og Kvernbakken, men også inne på område i Flisveien og Sponstubben. Dette er veldig skummelt og det kan fort skje en ulykke blant annet med barn som leker i veien. Flere katter har også blitt påkjørt. Vi ber derfor innstendig om å overholde fartsgrenser og vise aktsomhet når det gjelder kjøring med bil i grendelaget. 

 

Vi ber også om at beboere og gjester heller ikke parkerer i veikanten på grendelagets område. 

 

Sikring av gangvei

Det vil bli satt opp sikring med jernstolper på en strekning på ca 10 meter i gangveien mellom Kvernbakken og nedgang Flisveien. Dette er et område som pr dags dato ikke er sikret og det kan fort skje en ulykke her. 

 

Da gjenstår bare å ønsker dere alle en RIKTIG GOD SOMMER! 

 

MVH

Styret i grendelaget

Husk dugnad mandag 3. juni 2024 kl. 18:00

Etter oppdrag fra styret i Trollåsen grendelag ble det tatt ned trær i både Flisveien, Kvernbakken og Sponstubben. I flere tilfeller har styret blitt kontaktet av beboerne med ønske om felling.  Styret har vurdert alle henvendelser og foretatt egne vurderinger sammen med trefeller. Trærne som ble tatt ned utgjorde enten en potensiell fare pga. dårlige røtter eller pga. sykdom. Styret er opptatt av sikkerhet. Det felles ikke trær pga. manglende utsikt eller nedfall av blader om høsten. Vedlagte bilde er av et av trærne fra Sponstubben. Det viser tydelig sykdommen inne i stammen. 

Nordre Follo kommune følger i dag opp og asfalterer skader i veibanen på Trollåsen som styret hadde meldt inn tidligere i år. Selvsagt jobber styret fortsatt med å få kommunen til å rehabilitere enkelte veistrekninger som bærer tydelig preg av snart 43 år uten oppgradering. 

Skulle det være flere hull som det ikke er tatt hensyn til er det bare å melde inn på kommunens hjemmeside under Vei og park.

Styret inviterer til dugnad på og rundt grendehuset og ballplassen

3. juni 20214 kl. 18:00 

For mer informasjon se oppslag på Facebook gruppen Trollåsen grendelag - beboersiden

Avstemmingsskjema fra generalforsamling 2024 ligger nå ute under "Dokumenter" og "Generalforsamlinger og protokoller.