Velkommen til vår hjemmeside!

Aksetøy arkitektur varsler om om oppstart av planarbeid for Lienga 6-8. Vedlagt deres brev av 28.06.2021 til berørte parter og Offentlige og private høringsinstanser.  


Levering av hageavfall til miljøstasjonene i Nordre Follo kommune er helt gratis. Hver innbygger har fått tildelt en kvote på 30 klipp. Til tross for dette oppleves det at det dumpes hageavfall på grendelagets fellesarealer. Slik skal det ikke være og styret ber om at den slags dumping opphører umiddelbart. Styret har mottatt klager på dette, senest 21. mai 2021, der det pekes på vedvarende dumping av hageavfall fra parkeringsplassen nedenfor Kvernbakken 53 og 54. Styret jobber med å få satt opp forbudsskilt flere steder.

Etter styremøte 12. mai 2021 er det administrative reglement blitt oppdatert på punkt 8 og 13. Du finner den oppdaterte versjonen under "Informasjon/Vedtekter og administrativt reglement/administrativt reglement"

Gladnyhet! Vi inkluderer mer bredbånd i Komplettavtalen Den nye digitale hverdagen stiller store krav til bredbåndet og fra 1. juli øker vi bredbåndet i fellesavtalen deres til BB 100 slik at deres nye produkt blir Komplett 100. Alle beboere vil motta egne varslinger i løpet av mai måned, enten om de har det inkluderte bredbåndsproduktet eller har oppgradert til et høyere bredbåndsprodukt individuelt. I kombinasjon med vår Alltid På Nett-garanti, fornøydhetsgarantien Alltid WiFi og Nettvern, skal dere være trygg på at dere får de beste bredbåndsopplevelsene. Skulle du ha spørsmål til denne endringen er du som alltid velkommen til å kontakte oss på 815 55 520 eller ta kontakt med din kontaktperson i Telenor. Med vennlig hilsen Telenor Norge AS

Det har vært en almen oppfatning blant grendelagets beboere at tidligere barnepark og nåværende grendehus i Flisveien 14 har vært en del av fellesarealet som Trollåsen grendelag eier. Grunnboken fortalte imidlertid noe annet da det nåværende styret undersøkte dette i april 2020 i forbindelse med kartleggingen av fellesarealer og realsameier på Trollåsen. I over ett år har styret jobbet med å få eiendommen skjøtet over til grendelaget. 3. mai 2021 ble Trollåsen grendelag endelig registrert som eier av Flisveien 14 i grunnboken. Dermed er det satt punktum for en forglemmelse eller inkurie som skjedde for 39 år siden og som siden hadde vært uoppdaget.

I løpet av mars 2021 har styret i Trollåsen grendelag i samarbeid med Oppegård avis skapt publisitet rundt tilstanden av veinettet på Trollåsen. Det var de besluttende politiske myndigheter i kommunen som var målgruppen for med denne kampanjen. Styret følger opp dette med sitt årlige brev til administrasjonen i Nordre Follo kommune. Brevet beskriver i korte trekk feil og mangler på veibanen i Sponstubben, Flisveien, Kvernbakken og Sagveien. Det er tredje året på rad at et slikt brev ble sendt.

24. april 2021

Generalforsamling 2021

Årets generalforsamling i Trollåsen grendelag vil bli gjennomført på samme måte som i 2020. Styret sender ut en epost til alle medlemmer med en link til et avstemningskjema. Siste frist for innsendelse av skjemaet er tirsdag, 27. april 2021 kl. 21:00. Avstemningsresultatet vil bli offentliggjort her på hjemmesiden kort tid etter at opptellingen av stemmer er avsluttet.

13. april 2021

Hærverk

Trollåsen Grendelag har i løpet av de siste ukene opplevd at 11 biler og en motorsykkel har fått skruer i dekkene sine, noe som gjør at de har punktert. I tillegg har to biler fått riper på panseret på bilene sine. Dette har skjedd både i Flisveien, Sagveien og Sponstubben. Måten skruene er satt inn i dekket på viser at dette ikke er noe som skjer tilfeldig, men er en type hærverk som vi ikke ønsker i grendelaget vårt. Styret har derfor tatt kontakt med politiet og varslet om saken og spurt om råd.. Politiet oppfordrer beboere som opplever dette å anmelde forholdet. I tillegg oppfordres alle beboere til å følge ekstra godt med. Vi håper vi skal få slutt på denne type hærverk og at vi igjen kan bo i et trygt og godt grendelag hvor vi slipper denne type bekymringer.

Innkalling med vedlegg er lagt ut 27.03.2021. Du finner den under "Dokumenter/Generalforsamlinger og protokoller/2021. Dokumentet sendes også til alle medlemmene på oppgitt epost adresse. Siste frist for utsendelse av dokumentet er i henhold til vedtektene 3 uker før generalforsamlingen. På grunn av Covid-19 restriksjonene vil årets generalforsamling bli gjennomført ved elektronisk avstemming på lik linje som i 2020. Skjema vil bli sendt ut med epost noen dager forut for 27. april 2021.

16. mars 2021

FORBUD MOT FUGLEMATING

Trollåsen Grendelag har et rotteproblem som vi er nødt til å få gjort noe med. Vi ønsker derfor hjelp fra dere beboere. Vi har allerede inngått avtale med Rentokil og satt opp rottefeller, men dette tiltaket er dessverre ikke nok for å bekjempe problemet. Styret ser seg derfor nødt til å forby mating av fugler for en periode fremover. Vi håper alle kan følge dette. Fuglene finner mat ute nå uten at vi trenger å mate dem. I tillegg ber vi om hjelp til å plukke opp matrester og søppel som blir kastet på gangveiene. Håper på forståelse for at vi alle nå må bidra til et krafttak for å bli kvitt rottene. Styret