Velkommen til vår hjemmeside!

Kraftige vindkast har forårsaket nedfall av trær i vårt nærområde de siste dagene. Sist tirdag kveld veltet et tre over gangveien ned fra Kvernbakken til hovedgangveien til Trolldalen. Dessverre tok det med seg en liten del av et gjerde ved en bolig i Flisveien. Også på biloppstillingsplassen ved Kvernbakken deiset deler av et tre i bakken som følge av sterke vindkast. Styret måtte hastetilkalle en profesjonell trefeller som tok ned resten av treet og ytterligere to trær. Ingen personer kom til skade i forbindelse med hendelsene. Det er det viktigste. Heldigvis oppsto det heller ingen skade på kjøretøyene som sto parkert under disse trærne.  


Kommunen ble i dag (21.09.2023) tilkalt for å rydde bort et tre som holdt på å falle ned over gangveien til Trolldalen syd. All ros til kommunen som tok affære nærmest omgående og sørget for at skole- og turveiene er trygge igjen.   

21. september 2023

Visste du...

...at parken rundt grendehuset i Flisveien er et populært turmål for de lokale barnehager på Trollåsen og på Kolbotn? Det er hyggelig å se at parken blir brukt ofte i forbindelse med bursdagsselskaper og andre arrangementer. 

Ønsker du å leie grendehuset  for spesielle anledninger tar du kontakt med styremedlem Astrid Marie Granli på  astridmariegranli@gmail.com. 

Det ble tidligere i år opplyst om at grendelagets regnskapsfører hadde trukket seg i slutten av 2022  og Valgkomitéen søkte hans etterfølger blant grendelagets medlemmer. Dessverre var det ingen som som sa seg villig til å overta vervet. Styret har derfor måttet sette bort oppgaven med å føre regnskap til en ekstern leverandør. Dette vil medføre økte kostnader for grendelaget.  

Styremedlem Christian Kristoffersen er grendelagets nye kasserer.    

I forbindelse med utsendelse av faktura for årets grendelagsavgift ble det opplyst at hver enkelt beboer kunne få en spesifisert oversikt over utgiftene de har hatt til internett fra Telenor sin kundeservice. Styret har hatt dialog med Telenor, da flere beboere ikke har fått disse opplysningene ved henvendelse til kundeservice. Vi har fått avklart at opplysningene om den enkeltes kostnad til internett kan gis den enkelte beboer ved henvendelse til følgende e-post adresse:

81555520@telenor.no

Styret Trollåsen grendelag


Onsdag, 31. mai 2023 ble det gjennomført en årlig dugnad på biloppstillingsplassen ved Kvernbakken. Selv om det ikke var de helt store prosjektene som skulle gjennomføres i år var det et tallrikt oppmøte. Flere som var forhindret fra å møte hadde kostet sine plasser i forveien. 

Det var stemning for i tynne ut vegetasjonen rundt plassen en gang på høsten og kalle inn til en ekstraordinær dugnad. Styret sjekker om forutsetninger for en slik uttynning er gitt og vil i så fall sende ut innkallingen i tide. 


Takk til alle som møtte opp. 

23. mai 2023

Asfalteringsarbeid

Årets vedlikehold av gangveier og gjesteparkeringsplasser står for tur. 

1.-3. juni 2023 vil gangveien mellom Sagveien 21 og Flisveien 24 bli asfaltert. Vennligst benytt alternative ruter i perioden. 

5.-7. juni 2023 asfalteres gjesteparkeringsplassen på tun 8 utenfor Flisveien 48-50.  Plassen vil være utilgjengelig i perioden. Vennligst benytt alternative parkeringsmuligheter i perioden. 

Trampolinen er nå reparert og står klar til bruk, også for de minste. 

Revidert protokoll fra Generalforsamlingen 2023 er nå lagt ut under Dokumenter/Generalforsamlinger og protokoller. 

Feil i avstemmingsresultat under punkt 5A er rettet opp. 

I henhold til vedtak på Generalforsamling 2023 punkt 5 E er punkt 16 i det Administrative reglement blitt oppdatert. Du finner dokumentet under Informasjon/Vedtekter og Administrativt reglement/Administrativt reglement. 

Protokoll fra Generalforsamlingen 2023 ligger under Dokumenter/Generalforsamlinger og Protokoller.

Styret opplyser også at nyvalgt styremedlem Stian Baanrud Bilden har trukket seg. Første varamedlem Christian Kristoffersen overtar hans plass i styret.