Velkommen til vår hjemmeside!

19. april 2024

Generalforsamling 2024

Avstemming til årets Generalforsamling er nå i gang fram til mandag, 22. april 2024 kl. 22:00. Epost med lenke til avstemmingsskjema er sendt beboerne med epost. Styret oppfordrer alle til å benytte seg av sin stemmerett slik at avstemningsresultatet i mest mulig grad gjenspeiler beboernes meninger. 

Kjære medlem!

Årets Generalforsamling 2024 nærmer seg. På samme måte som i fjor vil det være mulig å følge med på diskusjonene under det fysiske møtet førstkommende torsdag 18, april 2024 fra kl. 19:00 selv om du ikke kan være til stede under møtet på grendehuset.  Du kan kopiere koblingen fra nedenstående link fra litt før kl. 19 og få med deg det som blir sagt. Det er en en-veis-lydoverføring og lytterne kan dessverre ikke komme med innspill over nettet. Så møt opp på grendehuset kl. 19 førstkommende torsdag dersom du ønsker å delta aktivt i diskusjonene. 

Linken til lydoverføringen: 

https://teams.live.com/meet/9441275587143?p=Q3jWyRlSLahy97yF

 

Det har i den senere tid vært problemer med å få inn Internett signaler, Dette gjelder spesielt områder i Flisveien og i Kvernbakken. Dette kan ha medført ekstra utgifter for noen som er avhengig av en fungerende Internett oppkobling.  

Styret har vært i kontakt med Telenor som opplyser at de som er berørt av problemstillingen tar kontakt med Telenor kundeservice som skal behandle eventuelle krav etter nedetid på nettet. Det opplyses også om at medlemmer med mobilabonnement fra Telenor som opplever oppkoblingsproblemer tar kontakt med Telenor kundeservice og ber om vederlagsfrie ekstra datapakker under nedetiden. 

Innkalling til generalforsamling 2024 er sendt alle husstander på epost. Du finner den også på hjemmesiden til grendelaget under "Dokumenter" og "Generalforsamlinger og Protokoller"

Styret har inngått en ny avtale med Telenor for levering av TV- og Internett signaler. Avtalen gjelder i 3 år fra 1. mars 2024. Det vil bli redegjort nærmere for avtalen på Generalforsamlingen 18. april 2024. 

22. februar 2024

KIWI PÅ TROLLÅSEN....

... stenger 6. april 2024 i 3 uker grunnet ombygging. Nyåpningsdato er foreløpig satt til 22. april. 2024. 

Utbygging av Trollåsen senter er utsatt på ubestemt tid i påvente av bedre rammebetingelser.

20. februar 2024

Ufremkommelige Flisveien

Rundt krysset ved gangveien er det nærmest umulig å komme frem med bil i Flisveien. Dette skyldes store og dype hull i issålen som igjen skyldes meget slett brøyting fra kommunens side. 

Det er allerede registrert 5 klager på dette på kommunens hjemmeside. Dagens telefonsamtale med driftsleder vei i kommunen ga lite håp på bedring siden det iflg driftsleder er lignende tilstander "overalt" i kommunen og det er mye verre i andre kommuner. 

Det er med andre ord ikke tegn til bedring i nær fremtid. Da er det bare å benytte seg av klageadgangen på kommunens hjemmeside. 

Strøkassene fikk påfyll med strøgrus mandag 5. februar 2024. Vi har reklamert 2 kasser som etter all sannsynlighet ble uteglemt. Det er kassene utenfor kortsiden av Flisveien 8 og utenfor Sagveien 113. 

Tirsdag 6. februar 2024 kl. 12:00 byttes låsen til bommen ved biloppstillingsplassen ved Kvernbakken. Gamle nøkler vil slutte å fungere fra samme tidspunkt. Nye nøkler vil kunne hentes i Sagveien 5 fra omtrent samme tidspunkt.