Velkommen til vår hjemmeside!

Viktige nyheter:  
26.08.21 Beskjæring av busker og trær

Styret i grendelaget har mottatt varsel om oppstart av reguleringsplan for Volvo-tomten. Brevet følger vedlagt.

8. oktober 2021

Grevling på Trollåsen

I slutten av september 2021 ble det på kvelden observert en grevling på hovedgangveien mellom Flisveien (tun 9) og Sagveien (tun 7). 

Ferietiden er over for de fleste med skolestart og kanskje et nytt år i barnehagen. Det har vært en god sommer, synes mange av oss. En god sommer var det også for planter, busker og trær som har vokst seg store, flere steder så store at busker og grener har begynt å spise seg inn på kjøreveier og gangveier. Dette kan påvirke trafikksikkerheten selv om det kanskje ikke er så innlysende ved første øyekast. 


Da er høsten en fin tid for å skjære tilbake hekker, busker, grener og trær som har begynt 'å lene seg' inn over gang- og kjøreveier, spesielt på regntunge dager. 

Vær med på en dugnadsrunde i høst på egen tomt, du også. Klipp tilbake vegetasjonen til egen tomtegrense. Da blir det  mye triveligere for store og små å ferdes trygt langs veiene på Trollåsen.  

23. august 2021

Ulykke på trampoline

Styret ble i dag informert om at det skjedde en ulykke på trampolinen på ett av tunene som var satt opp på grendelagets fellesareal. Barnet måtte hentes av en ambulanse. Hendelsen skjedde i går 22. august 2021. 

Styret viser til punkt 8 i Det administrative reglementet (se Informasjon/Vedtekter og Administrativt reglement) der det fremgår at det ikke er tillatt å sette opp private gjenstander, herunder lekeapparater, trampoliner osv. på grendelagets fellesarealer uten styrets skriftlige tillatelse. 

Når det gjelder trampoliner har ikke styret gitt slike tillatelser. Trampoliner som er satt opp på tunene eller andre steder som utgjør grendelagets fellesarealer bes fjernet umiddelbart, senest innen utgang av august. 

Styret forbeholder seg retten til fjerne trampoliner fra fellesområder for angjeldende tuns risiko og regning etter 31. august 2021. 


Styret i Trollåsen grendelag


Aksetøy arkitektur varsler om om oppstart av planarbeid for Lienga 6-8. Vedlagt deres brev av 28.06.2021 til berørte parter og Offentlige og private høringsinstanser.  


Levering av hageavfall til miljøstasjonene i Nordre Follo kommune er helt gratis. Hver innbygger har fått tildelt en kvote på 30 klipp. Til tross for dette oppleves det at det dumpes hageavfall på grendelagets fellesarealer. Slik skal det ikke være og styret ber om at den slags dumping opphører umiddelbart. Styret har mottatt klager på dette, senest 21. mai 2021, der det pekes på vedvarende dumping av hageavfall fra parkeringsplassen nedenfor Kvernbakken 53 og 54. Styret jobber med å få satt opp forbudsskilt flere steder.

Etter styremøte 12. mai 2021 er det administrative reglement blitt oppdatert på punkt 8 og 13. Du finner den oppdaterte versjonen under "Informasjon/Vedtekter og administrativt reglement/administrativt reglement"

Gladnyhet! Vi inkluderer mer bredbånd i Komplettavtalen Den nye digitale hverdagen stiller store krav til bredbåndet og fra 1. juli øker vi bredbåndet i fellesavtalen deres til BB 100 slik at deres nye produkt blir Komplett 100. Alle beboere vil motta egne varslinger i løpet av mai måned, enten om de har det inkluderte bredbåndsproduktet eller har oppgradert til et høyere bredbåndsprodukt individuelt. I kombinasjon med vår Alltid På Nett-garanti, fornøydhetsgarantien Alltid WiFi og Nettvern, skal dere være trygg på at dere får de beste bredbåndsopplevelsene. Skulle du ha spørsmål til denne endringen er du som alltid velkommen til å kontakte oss på 815 55 520 eller ta kontakt med din kontaktperson i Telenor. Med vennlig hilsen Telenor Norge AS

Det har vært en almen oppfatning blant grendelagets beboere at tidligere barnepark og nåværende grendehus i Flisveien 14 har vært en del av fellesarealet som Trollåsen grendelag eier. Grunnboken fortalte imidlertid noe annet da det nåværende styret undersøkte dette i april 2020 i forbindelse med kartleggingen av fellesarealer og realsameier på Trollåsen. I over ett år har styret jobbet med å få eiendommen skjøtet over til grendelaget. 3. mai 2021 ble Trollåsen grendelag endelig registrert som eier av Flisveien 14 i grunnboken. Dermed er det satt punktum for en forglemmelse eller inkurie som skjedde for 39 år siden og som siden hadde vært uoppdaget.

I løpet av mars 2021 har styret i Trollåsen grendelag i samarbeid med Oppegård avis skapt publisitet rundt tilstanden av veinettet på Trollåsen. Det var de besluttende politiske myndigheter i kommunen som var målgruppen for med denne kampanjen. Styret følger opp dette med sitt årlige brev til administrasjonen i Nordre Follo kommune. Brevet beskriver i korte trekk feil og mangler på veibanen i Sponstubben, Flisveien, Kvernbakken og Sagveien. Det er tredje året på rad at et slikt brev ble sendt.