Alle nyheter


15. juni 2024

Nytt fra styret

 

Grendehuset og utlån

Det har vært økende etterspørsel om lån av stoler, bord og utstyr fra grendehuset, men mindre utlån av selve grendehuset. Vi er avhengige av å få inntekter på grendehuset og styret har derfor vedtatt å ta betaling for utlån av bord og stoler. Dette vil fra nå av koste kr. 100 pr. dag. Vi håper at dette også gjør at de som låner er flinkere til å levere tilbake når de har bord og stoler på utlån. Dette har ofte tatt tid å få tilbake. 

 

Vi gjør samtidig oppmerksom på at vi ikke låner ut utstyr som glass, tallerkener og bestikk fra grendehuset,

 

Trafikksikkerhet i grendelaget

Vi får mye klager på biler som kjører alt for fort i grendelaget. Dette gjelder både oppover Sagveien og Kvernbakken, men også inne på område i Flisveien og Sponstubben. Dette er veldig skummelt og det kan fort skje en ulykke blant annet med barn som leker i veien. Flere katter har også blitt påkjørt. Vi ber derfor innstendig om å overholde fartsgrenser og vise aktsomhet når det gjelder kjøring med bil i grendelaget. 

 

Vi ber også om at beboere og gjester heller ikke parkerer i veikanten på grendelagets område. 

 

Sikring av gangvei

Det vil bli satt opp sikring med jernstolper på en strekning på ca 10 meter i gangveien mellom Kvernbakken og nedgang Flisveien. Dette er et område som pr dags dato ikke er sikret og det kan fort skje en ulykke her. 

 

Da gjenstår bare å ønsker dere alle en RIKTIG GOD SOMMER! 

 

MVH

Styret i grendelaget

Husk dugnad mandag 3. juni 2024 kl. 18:00

Etter oppdrag fra styret i Trollåsen grendelag ble det tatt ned trær i både Flisveien, Kvernbakken og Sponstubben. I flere tilfeller har styret blitt kontaktet av beboerne med ønske om felling.  Styret har vurdert alle henvendelser og foretatt egne vurderinger sammen med trefeller. Trærne som ble tatt ned utgjorde enten en potensiell fare pga. dårlige røtter eller pga. sykdom. Styret er opptatt av sikkerhet. Det felles ikke trær pga. manglende utsikt eller nedfall av blader om høsten. Vedlagte bilde er av et av trærne fra Sponstubben. Det viser tydelig sykdommen inne i stammen. 

Nordre Follo kommune følger i dag opp og asfalterer skader i veibanen på Trollåsen som styret hadde meldt inn tidligere i år. Selvsagt jobber styret fortsatt med å få kommunen til å rehabilitere enkelte veistrekninger som bærer tydelig preg av snart 43 år uten oppgradering. 

Skulle det være flere hull som det ikke er tatt hensyn til er det bare å melde inn på kommunens hjemmeside under Vei og park.

Styret inviterer til dugnad på og rundt grendehuset og ballplassen

3. juni 20214 kl. 18:00 

For mer informasjon se oppslag på Facebook gruppen Trollåsen grendelag - beboersiden

Avstemmingsskjema fra generalforsamling 2024 ligger nå ute under "Dokumenter" og "Generalforsamlinger og protokoller.

Styret ønsker alle leietakere velkommen til vårdugnad på biloppstillingsplassen ved Kvernbakken

Tirsdag, 28. mai 2024 kl. 17:30 

Arbeid som skal utføres er:

 

  • Kosting av egen parkeringsplass
  • Kosting av øvrige arealer på plassen
  • Oppmerking av plasser ved behov
  • Felling av diverse trær
  • Bortkjøring av hageavfall til miljøstasjonen etter trefelling
  • Plukke søppel rundt plassen

 

Alle har med seg kost. Vi trenger ellers motorsag (helst flere), håndsag (flere), grensakser, stige, trillebår m.m.   

 

Vennligst påse at ingen hengere og kjøretøy er låst på dugnadstidspunkt.

De som ikke har anledning til å delta på dugnaden koster sine parkeringsplasser i forkant av dugnaden.

 

Vel møtt.

24. april 2024

Generalforsamling 2024

Takk til beboere for en fin gjennomført generalforsamling med påfølgende elektronisk avstemming. Det er kommet inn i alt 101 stemmer hvorav én dobbeltstemme. Således ble det 100 tellende stemmer. Undertegnet referat fra avstemmingen vil bli sendt ut i begynnelsen av mai 2024. 

Oppdaterte vedtekter og administrativt reglement finner du under "Informasjon". Oppdatert liste over styremedlemmer finner du  under "Kontakt"  når du scroller deg nedover på siden. 

19. april 2024

Generalforsamling 2024

Avstemming til årets Generalforsamling er nå i gang fram til mandag, 22. april 2024 kl. 22:00. Epost med lenke til avstemmingsskjema er sendt beboerne med epost. Styret oppfordrer alle til å benytte seg av sin stemmerett slik at avstemningsresultatet i mest mulig grad gjenspeiler beboernes meninger. 

Kjære medlem!

Årets Generalforsamling 2024 nærmer seg. På samme måte som i fjor vil det være mulig å følge med på diskusjonene under det fysiske møtet førstkommende torsdag 18, april 2024 fra kl. 19:00 selv om du ikke kan være til stede under møtet på grendehuset.  Du kan kopiere koblingen fra nedenstående link fra litt før kl. 19 og få med deg det som blir sagt. Det er en en-veis-lydoverføring og lytterne kan dessverre ikke komme med innspill over nettet. Så møt opp på grendehuset kl. 19 førstkommende torsdag dersom du ønsker å delta aktivt i diskusjonene. 

Linken til lydoverføringen: 

https://teams.live.com/meet/9441275587143?p=Q3jWyRlSLahy97yF

 

Det har i den senere tid vært problemer med å få inn Internett signaler, Dette gjelder spesielt områder i Flisveien og i Kvernbakken. Dette kan ha medført ekstra utgifter for noen som er avhengig av en fungerende Internett oppkobling.  

Styret har vært i kontakt med Telenor som opplyser at de som er berørt av problemstillingen tar kontakt med Telenor kundeservice som skal behandle eventuelle krav etter nedetid på nettet. Det opplyses også om at medlemmer med mobilabonnement fra Telenor som opplever oppkoblingsproblemer tar kontakt med Telenor kundeservice og ber om vederlagsfrie ekstra datapakker under nedetiden. 

Innkalling til generalforsamling 2024 er sendt alle husstander på epost. Du finner den også på hjemmesiden til grendelaget under "Dokumenter" og "Generalforsamlinger og Protokoller"

Styret har inngått en ny avtale med Telenor for levering av TV- og Internett signaler. Avtalen gjelder i 3 år fra 1. mars 2024. Det vil bli redegjort nærmere for avtalen på Generalforsamlingen 18. april 2024. 

22. februar 2024

KIWI PÅ TROLLÅSEN....

... stenger 6. april 2024 i 3 uker grunnet ombygging. Nyåpningsdato er foreløpig satt til 22. april. 2024. 

Utbygging av Trollåsen senter er utsatt på ubestemt tid i påvente av bedre rammebetingelser.

20. februar 2024

Ufremkommelige Flisveien

Rundt krysset ved gangveien er det nærmest umulig å komme frem med bil i Flisveien. Dette skyldes store og dype hull i issålen som igjen skyldes meget slett brøyting fra kommunens side. 

Det er allerede registrert 5 klager på dette på kommunens hjemmeside. Dagens telefonsamtale med driftsleder vei i kommunen ga lite håp på bedring siden det iflg driftsleder er lignende tilstander "overalt" i kommunen og det er mye verre i andre kommuner. 

Det er med andre ord ikke tegn til bedring i nær fremtid. Da er det bare å benytte seg av klageadgangen på kommunens hjemmeside. 

Strøkassene fikk påfyll med strøgrus mandag 5. februar 2024. Vi har reklamert 2 kasser som etter all sannsynlighet ble uteglemt. Det er kassene utenfor kortsiden av Flisveien 8 og utenfor Sagveien 113. 

Tirsdag 6. februar 2024 kl. 12:00 byttes låsen til bommen ved biloppstillingsplassen ved Kvernbakken. Gamle nøkler vil slutte å fungere fra samme tidspunkt. Nye nøkler vil kunne hentes i Sagveien 5 fra omtrent samme tidspunkt. 

Styret har på ny sendt en klage til Nordre Follo kommune for manglende brøyting og strøing rundt flere av tunene etter snøfall 31. januar 2024. 

23. januar 2024

Generalforsamling 2024

Generalforsamling 2024 i Trollåsen grendelag avholdes 18. april 2024 kl. 19:00 på grendehuset i Flisveien 14. Avstemning på de enkelte postene på agendaen gjennomføres digitalt på lik linje med de siste årene. Mer informasjon sendes ut i forbindelse med innkallingen. 


Saker som ønskes tatt opp på Generalforsamlingen skal være styret i hende innen 15. februar 2024. Bruk gjerne epost som sendes til trollasengrendelag@gmail.com 

Nordre Follo kommune vedtok 30. november å legge reguleringsplanforslag for Mellomåsveien 1 til offentlig ettersyn. Fristen for innspill er 8. februar 2024.

Reguleringsplanforslaget finner du her (den fungerer ikke som link - bruk copy-paste):

https://www.nordrefollo.kommune.no/nyheter/2023/desember/na-kan-du-gi-innspill-til-planforslaget-for-mellomasveien-1/ 

Styret i Trollåsen grendelag har mottatt følgende informasjon fra utbygger av Volvo-tomten i Mellomåsveien 1:


Planforslaget vårt for Mellomåsveien 1 ble til informasjon førstegangsbehandlet 30. November 23 i formannskapet, og skal nå være sendt ut på høring.

I den forbindelse vil vi avholde et åpent plankontor på tomten (Vi har fått låne et møterom i Volvo sine lokaler) på følgende datoer/tidspunkt under.

10.01.24 – Kl 08.00 – 17.00

11.01.24 – Kl 16.00 – 21.00

Hensikten med plankontoret er at både vi som utbygger og administrasjonen stiller oss tilgjengelig for å svare ut eventuelle spørsmål som naboer / publikum / andre berørte parter måtte ha til planforslaget.
Vi vil ha med illustrasjoner, planer og alt nødvendig underlag som vil presentere planforslaget og den planlagte utviklingen av tomten.

Vi ønsker å gi nødvendig informasjon slik at berørte og andre interessenter kan skrive gode høringsinnspill.

Administrasjonen skal allerede ha sendt ut en invitasjon til dette plankontoret, gjennom sine egne kanaler.

Vi ønsker med dette å gi en vennlig påminnelse til de nærmeste naboene.

Vi ønsker at det blir lavterskel for å komme innom, men som følge av kapasiteten på møterommet til Volvo, så håper vi at nabosameiene kan samkjøre noe, slik at ikke alle beboere dukker opp til samme tid.

Håper samtidig at representanter fra styret ønsker å delta på dette.

Det er bare å gå inn hovedinngangen til Volvo på tomten, så vil det bli skiltet vei opp til møterommet i 2. etasje.

Har dere ellers noen spørsmål til dette, så er det bare å kontakte meg på mail / telefon.

Vennlig hilsen

Stor-Oslo Eiendom AS

Knut Olsen Hvattum

Prosjektleder

Mobil: +47 95 26 79 63

Sentralbord: +47 21 60 52 20

www.soeiendom.no

De siste dagene har det kommet mye snø og brøytemannskapene har mye å gjøre. De kjører fra tidlig om morgenen til sent på kvelden. 

Det er flere beboere som velger å parkere sine biler langs med kjøreveiene eller på gjesteparkeringsplasser. Biler som parkeres på beskrevet måte gjør det utfordrende for brøytebilen å komme fram og få utført brøyte jobben på en skikkelig måte. Eiere av slike 'feilparkerte' biler oppfordres derfor til å rydde plassene for snø der hvor brøytebilen ikke nådde fram.  

Nydelig juletre på tun 2 i Sponstubben. Et flott skue hvert år. 

Det nærmer seg årsslutt og kanskje flere vil ha behov for en bekreftelse til sin arbeidsgiver for utgifter til privat bruk av Internett. Du finner en kort beskrivelse på hvordan du går fram under fanen 'Informasjon/Internett og TV'.

Styret i grendelaget er blitt kontaktet angående firmabiler og håndverkerbiler som parkeres på gjesteparkeringsplasser.  Det henvises til det Administrative reglement  punkt 5:

"5. Parkering på arealer tilhørende Trollåsen grendelag

1. All parkering på Trollåsen boligfelt skal i utgangspunktet skje på privat eiendom. Parkering på reserverte plasser merket «Parkering gjester» o.l. skal være forbehold besøkende. Uregistrerte kjøretøy tillates ikke å parkere på grendelagets arealer.

2. Biler som av beboere brukes i forretningsmessig øyemed og som er registrert på firma med annen adresse enn Trollåsen er ikke ønsket på grendelagets gjesteparkeringsplasser. Styret kan iverksette tiltak for å fjerne slike biler for eiers risiko og regning."

Med håndverkerbiler menes ikke biler til håndverkere som utfører sporadiske arbeidsoppdrag for medlemmer. 


Styret ber om at regelverket overholdes og firma- og håndverkerbiler fjernes heretter fra gesteparkeringsplassene. 

Høsten er en fin tid for å beskjære hekker og trær. Styret henvender seg spesielt til deg som har en hage som grenser mot gang- og kjøreveier.  Det er lett å glemme at trær og busker har vokst så pass mye gjennom året at grener og busker henger over  gjerder og gjør  veier trangere og kanskje litt ufremkommelig. 

Styret ber alle berørte hageeiere om å ta fatt i klippeutstyret og sørge for "fri ferdsel" før vinteren setter inn.  

Vedlagt finner du styrets henvendelse til Nordre Follo kommune av 11. oktober 2023 angående trafikksikkerhet på hoved gangveien der den krysses av hhv. Flisveien og Sagveien. Dette er for øvrig 4. gang styret har bedt kommunen om å sette i gang tiltak. Dessverre fikk styret avslag også denne gangen. 

Kraftige vindkast har forårsaket nedfall av trær i vårt nærområde de siste dagene. Sist tirdag kveld veltet et tre over gangveien ned fra Kvernbakken til hovedgangveien til Trolldalen. Dessverre tok det med seg en liten del av et gjerde ved en bolig i Flisveien. Også på biloppstillingsplassen ved Kvernbakken deiset deler av et tre i bakken som følge av sterke vindkast. Styret måtte hastetilkalle en profesjonell trefeller som tok ned resten av treet og ytterligere to trær. Ingen personer kom til skade i forbindelse med hendelsene. Det er det viktigste. Heldigvis oppsto det heller ingen skade på kjøretøyene som sto parkert under disse trærne.  


Kommunen ble i dag (21.09.2023) tilkalt for å rydde bort et tre som holdt på å falle ned over gangveien til Trolldalen syd. All ros til kommunen som tok affære nærmest omgående og sørget for at skole- og turveiene er trygge igjen.   

21. september 2023

Visste du...

...at parken rundt grendehuset i Flisveien er et populært turmål for de lokale barnehager på Trollåsen og på Kolbotn? Det er hyggelig å se at parken blir brukt ofte i forbindelse med bursdagsselskaper og andre arrangementer. 

Ønsker du å leie grendehuset  for spesielle anledninger tar du kontakt med styremedlem Astrid Marie Granli på  astridmariegranli@gmail.com. 

Det ble tidligere i år opplyst om at grendelagets regnskapsfører hadde trukket seg i slutten av 2022  og Valgkomitéen søkte hans etterfølger blant grendelagets medlemmer. Dessverre var det ingen som som sa seg villig til å overta vervet. Styret har derfor måttet sette bort oppgaven med å føre regnskap til en ekstern leverandør. Dette vil medføre økte kostnader for grendelaget.  

Styremedlem Christian Kristoffersen er grendelagets nye kasserer.    

I forbindelse med utsendelse av faktura for årets grendelagsavgift ble det opplyst at hver enkelt beboer kunne få en spesifisert oversikt over utgiftene de har hatt til internett fra Telenor sin kundeservice. Styret har hatt dialog med Telenor, da flere beboere ikke har fått disse opplysningene ved henvendelse til kundeservice. Vi har fått avklart at opplysningene om den enkeltes kostnad til internett kan gis den enkelte beboer ved henvendelse til følgende e-post adresse:

81555520@telenor.no

Styret Trollåsen grendelag


Onsdag, 31. mai 2023 ble det gjennomført en årlig dugnad på biloppstillingsplassen ved Kvernbakken. Selv om det ikke var de helt store prosjektene som skulle gjennomføres i år var det et tallrikt oppmøte. Flere som var forhindret fra å møte hadde kostet sine plasser i forveien. 

Det var stemning for i tynne ut vegetasjonen rundt plassen en gang på høsten og kalle inn til en ekstraordinær dugnad. Styret sjekker om forutsetninger for en slik uttynning er gitt og vil i så fall sende ut innkallingen i tide. 


Takk til alle som møtte opp. 

23. mai 2023

Asfalteringsarbeid

Årets vedlikehold av gangveier og gjesteparkeringsplasser står for tur. 

1.-3. juni 2023 vil gangveien mellom Sagveien 21 og Flisveien 24 bli asfaltert. Vennligst benytt alternative ruter i perioden. 

5.-7. juni 2023 asfalteres gjesteparkeringsplassen på tun 8 utenfor Flisveien 48-50.  Plassen vil være utilgjengelig i perioden. Vennligst benytt alternative parkeringsmuligheter i perioden. 

Trampolinen er nå reparert og står klar til bruk, også for de minste. 

Revidert protokoll fra Generalforsamlingen 2023 er nå lagt ut under Dokumenter/Generalforsamlinger og protokoller. 

Feil i avstemmingsresultat under punkt 5A er rettet opp. 

I henhold til vedtak på Generalforsamling 2023 punkt 5 E er punkt 16 i det Administrative reglement blitt oppdatert. Du finner dokumentet under Informasjon/Vedtekter og Administrativt reglement/Administrativt reglement. 

Protokoll fra Generalforsamlingen 2023 ligger under Dokumenter/Generalforsamlinger og Protokoller.

Styret opplyser også at nyvalgt styremedlem Stian Baanrud Bilden har trukket seg. Første varamedlem Christian Kristoffersen overtar hans plass i styret. 

... finner du under "Dokumenter/Generalforsamlinger og Protokoller"

Det er vedtatt ny detaljreguleringsplan for et nytt Trollåsen senter. Se vedlagte PDF-fil. 

15. februar 2023

Bilkjøring på gangveier?

Hovedgangveien på Trollåsen strekker seg fra Trolldalen i sør, forbi ballplassen ved Flisveien og videre mot Trollåsen barnehage og KIWI i nord. Gangveien er kommunal og det er Nordre Follo kommune som drifter gangveiene på Trollåsen, sommer som vinter. Gangveien er tydelig skiltet med gang- og sykkelvei. 

På Facebook siden 'Trollåsen grendelag - beboerside' ble det 5. februar 2023 lagt ut et innlegg om en bil som kjørte på denne gangveien mellom ballplassen og Sagveien. Innlegget med kommentarer konkluderte med at det burde sette opp en bom på denne veistrekningen.  Dette ønske ligger utenfor styrets og Generalforsamlingens kompetanse.  

Styret synes det er beklagelig at gangveien benyttes av uansvarlige sjåfører. Gangveien er som nevnt innledningsvis tydelig skiltet med gang- og sykkelvei i begge retninger.

Styret i Trollåsen grendelag fikk i begynnelsen av januar 2023 en henvendelse fra Nordre Follo kommune. Foranledning til kommunens henvendelse til styret var en klage fra en beboer på Trollåsen som ønsker at det settes opp fysiske sperrer på gangveien. Etter å belyst problemstillingen nærmere har styret i likhet med kommunen konkludert med at oppsett av fysiske hindringer ved innkjørslene til gangveier på Trollåsen ikke er aktuelle løsningsalternativer. Det er flere grunner til det. Det er et svært begrenset antall sjåfører som her bevisst velger å bryte trafikkreglene under særdeles skjerpende omstendigheter, dvs. motorisert kjøring på gang- og sykkelvei. Styret har foreslått for kommunen å sørge for en mer tydelig skilting i begge kryssene der gangveien møter hhv. Sagveien og Flisveien.

Hvordan kan vi i fellesskap hindre at det foregår bilkjøring på gangveiene på Trollåsen? 

Styret oppfordrer alle beboerne om være observante og rapportere uautorisert bilkjøring på gangveiene til styret. Det er nærliggende å tro at det muligens handler om biler som ikke hører hjemme på Trollåsen. Det er viktig at styret får tilsendt nærmere opplysninger om slike kjøretøy som kjører på gangveien. Med nærmere opplysninger menes bilens registreringsnummer, beskrivelse av bilen (f.eks. budbil fra firma xxx, personbil av merke xxx osv.),  og tid og sted for hendelsen. Best av alt ville vært et bilde av hendelsen, slik at styret kan ta kontakt med politiet som på sin side kan innlede straffeforfølgelse av  vedkommende som bevisst bryter forbudet.

Styret i Trollåsen grendelag er særdeles opptatt av trafikksikkerhet for de myke trafikantene der Flisveien og Sagveien  krysser  gangveien. Styret har i lang tid, dvs. over flere år, bedt kommunen om sikkerhetstiltak i så henseende uten at det har resultert i konkrete handlinger fra kommunens side.  


2. februar 2023

Strøkassene på Trollåsen

Grendelaget eier 8 strøkasser som er plassert på strategiske punkter på Trollåsen hvor det er ekstra behov for strøing av gangveier. Styret minner om at grusen i grendelagets kasser ikke er beregnet til strøing mellom fellesgarasjer, ei heller til privat bruk utenfor carporter, private inngangspartier eller privateide fellesarealer. 


Strøkassene er fylt på med strøgrus senest 2. februar 2023.  

Det har vært en utfordrende vinter så langt  værmessig med temperaturer som veksler mellom plussgrader og kuldegrader. Det har ført til til dels meget glatte partier på enkelte dager. 

Styret i grendelaget har derfor på sitt møte 10. januar 2023 besluttet å endre avtalen med H. Fjeldstad AS dithen at det strøs med grus ved behov samtidig som det brøytes. Det vil medføre økte kostnader for både grendelaget og beboere som har en brøyteavtale. Styret kommer tilbake til dette ifm utsendelse av faktura for grendelagsavgift.  

11. januar 2023

Strøkassene på Trollåsen

Grusen i grendelagets strøkasser er forbeholdt strøing av grendelagets arealer som gangveier osv. Styret minner om at grusen ikke er beregnet til strøing av private inngangspartier, innkjørsler til carport eller garasje. 

11. januar 2023

Generalforsamling 2023

Årets generalforsamling gjennomføres både som et fysisk møte  og digitalt. Det fysiske møtet gjennomføres torsdag, 20. april 2023  kl. 19:00 på Grendehuset i Flisveien 14, den digitale avstemmingen vil være åpen i tidsrom 20.-24. april 2023. Forslag til saker som skal behandles på Generalforsamlingen skal være styret i hende innen 15. februar 2023. 

Frist for innsendelse av forslag fra medlemmer av Trollåsen grendelag som skal behandles på Generalforsamling 2023 i april 2023.

29. desember 2022

GODT NYTT ÅR

Styret i Trollåsen grendelag ønsker alle et riktig Godt Nytt År .

Styret gjennomførte i løpet av sommeren/høsten 2022 en uformell "folketelling" på Trollåsen. Tuntillitspersonene har rapportert inn tall for de respektive tunene og resultatet for Trollåsen i sin helhet er:


Innenfor grendelagets virkeområde bor det totalt 846 personer . Av disse er 582 voksne, 46 er barn over 18 år og 218 er  barn under 18 år. 34 husstander består av kun 1 person. 

Tallene representerer et øyeblikksbilde slik det var sommeren 2022. Styret takker alle for sitt bidrag til å gi oss denne totaloversikten. 

På den fysiske delen av den ekstraordinære Generalforsamling 2022 ble det avgitt 6 stemmer, samtlige stemte for styrets forslag om å inngå en ny treårs avtale M-frihet med Telenor.

Digitalt stemte 115 for styrets forslag, 2 stemte imot og 4 stemte avholdende.

Således ble styrets forslag om en ny treårs avtale med Telenor vedtatt med 121 stemmer. Avtalen begynner formelt å løpe fra 1.1.2023 men, som forklart under den fysiske delen av den ekstra ordinære generalforsamlingen 2022,  er en likeverdig løsning allerede  tilgjengelig for alle beboerne. 

Generalforsamlingsreferatet vil bli gjort tilgjengelig om kort tid. Du vil finne det under "Dokumenter/Generalforsamlinger og Protokoller".   

Styret minner om skriftlig påmelding til e.o. Generalforsamling innen 5. oktober 2022. Bruk grendelagets epost adresse trollasengrendelag@gmail.com 

Dokumentene er sendt medlemmene med epost i dag 18. september 2022. Du finner selve innkalling med vedlegg her på hjemmesiden under Dokumenter/Generalforsamlinger og protokoller.

16. september 2022

TV2 Play gratis

Styret har i dag en gladmelding til alle medlemmer av Trollåsen grendelag.

TV2 Play basispakken er nå inkludert i ditt t-we abonnement uten merkostnader for deg.

Slik får du TV2 Play

Logg deg inn på Telenor.no Min Side og søk etter TV2 Play. Følg instruksjonene på skjermen. Det er relativ enkelt å sette opp TV2s strømmetjeneste. Har du hatt et abonnement på TV2 Play fra før må du sammensmelte kontiene fra Telenor og TV2. Hvordan gjør du dette? Følg instruksjonene på skjermen. Det tar noen få ekstra minutter. Etter fullført oppsett må du vente ca. 30 minutter. Da vil ditt abonnement være oppdatert og TV2 Play vil være tilgjengelig for deg under fanen "Strømmetjenester" på menyen på skjermen.  

Du som har et betalingsabonnement på TV2 Play hos TV2 kan deretter trygt si opp ditt abonnement hos TV2. 

TV2 Play som en del av pakken fra t-we er fra nå av en del av avtalen som Telenor har forhandlet seg frem med TV2 tidligere i år. Det er altså ikke snakk om en periodevis reklamekampanje. 

Lykke til med oppsettet. 


12. september 2022

Grovt hærverk

Et av våre medlemmer på Trollåsen ble for andre gang på få år utsatt for grovt hærverk. Denne gangen gikk det ikke bare utover hans postkasse, men også forankringen på stativet ble ødelagt. 

Dette er helt uakseptabelt og vedkommende som har forårsaket skaden oppfordres til å unnskylde seg og rette opp skaden. Skulle det være et ønske om anonymitet kan 'gjerningsmannen' henvende seg i all fortrolighet til styremedlem Alfred Wulff. 

Styret håper at det ikke må behandle flere slike saker i fremtiden. Trollåsen skal være et trygt sted hvor slik vandalisme ikke bør forekomme.   

Styret i grendelaget kaller inn til ekstraordinær generalforsamling  tirsdag 11. oktober 2022 kl. 19:00 på grendehuset og digitalt i forbindelse med inngåelse av en ny TV- og internett avtale med Telenor. 


Hold av datoen, mer informasjon kommer. 

15. august 2022

Tar du sjansen...

...og parkerer langs asfaltkanten på Trollåsen ?

Vel, da er du med på å rette opp Nordre Follo kommunes økonomi med kr. 950 ved en parkeringsbot.

Styret har ved flere anledninger gjort oppmerksom på at Nordre Follo kommune håndterer reglene om gateparkering etter nasjonal standard, dvs. at kjøretøy som parkeres nærmere enn 1,5 m fra asfaltkanten vil bli bøtelagt ved kontroll. Det sies at kommunens trafikktjeneste kommer på uanmeldte besøk på Trollåsen i ny og né og at de aldri drar fra feltet 'uten å ha gjort fangst'. 

1. juli 2022

God sommer

Styret i Trollåsen grendelag ønsker alle medlemmer en riktig god sommer.


Styret har snakket med Telenor som opplyser at hver enkel beboer må melde inn skaden etter lynnedslag sist torsdag til Telenor på 915 09000. Det aksepteres ikke en kollektiv skademelding fra styret i Trollåsen grendelag. 

Styret har fått varierende tilbakemeldinger fra medlemmer om serviceinnstillingen til Telenor kundeservice men rutinen er slik at nytt utstyr skal oversendes kostnadsfritt til deg som har meldt inn en skade i løpet av få dager. Det er fem års garanti på dekoder/modem.


19. juni 2022

Lynnedslag i Sponstubben

Lynet slo ned på tun 1 under uværet torsdag, 16. juni 2022 og gjorde skade på nettet for TV-signaler og Internett mange steder.

Er du blant de som har fått skade på din dekoder for TV eller ruter ? Send en kort om dette beskjed til trollasengrendelag@gmail.com. Styret vil på grunnlag av innkommende meldinger forsøke å melde inn skadene sentralt. 

Husk å opplyse om din bostedsadresse i eposten du sender.  

For 40 år siden, 3. juni 1982, ble Trollåsen grendelag stiftet. Både store og små feiret denne begivenhet lørdag 11. juni 2022. 

Du finner flere bilder fra festen under 'Bilder.

Dersom du er interessert i historie finner du protokoll fra stiftelsesmøtet i 1982 under 'Dokumenter/Generalforsamlinger og Protokoller'.  


'

DUGNAD GRENDEHUSET OG BANEN

Det blir dugnad på grendehuset, treningsparken og fotballbanen onsdag 8. juni kl. 17.00.

Arbeidsoppgaver som skal gjøres er husvask på grendehuset, pussing av vinduer. raking rundt grendehuset og banen og beising av benker og bord ved treningsparken.

Ta gjerne med eget utstyr.

De som deltar vil få 50% rabatt på en gangs leie av grendehuset i løpet av det neste året så husk å skrive dere på lista over de som deltar.

Håper mange kan delta så vi får det pent rundt oss til jubileumsarrangementet lørdag 11. juni kl. 13-15 på banen.

MVH

Styret


Styret i Trollåsen grendelag har 24. mai 2022 oversendt sin årlige tilstandsrapport 2022 for veinettet på Trollåsen til Nordre Follo kommune. Hensikten med en slik årlig rapport er å trekke kommunens oppmerksomhet hen til hvordan skadesituasjonen på våre veier utvikler seg fra år til år. Styret håper selvfølgelig at rapportene kan føre til at veinettet på Trollåsen blir prioritert ved kommende rehabiliteringer av kommunens veier. 

Mandag 23. mai 2022 ble det gjennomført en dugnad på biloppstillingsplassen ved Kvernbakken. Det var et fantastisk   oppmøte og det ble gjort en enestående god jobb. Plassen fremstår i dag som ren og ryddig. Tusen takk til en herlig dugnadsgjeng. 

Styret i Trollåsen grendelag har i den senere tid mottatt flere klager på ureglementert parkering på snuplasser, langs veikanten rundt tunene osv. Trollåsen boligfelt er tydelig skiltet med 'Sone parkering forbudt' ved inngangen til Sponstubben og Sagveien.  Feilparkerte biler utsettes således for å kunne bli bøtelagt av kommunens Trafikktjeneste. Dessuten kan feilparkerte biler rundt tunene utgjøre en potensiell fare for barn som plutselig kan løpe ut i veien. 
Styret ber alle beboerne å ta hensyn og ha dette i minne neste gang det feilparkeres utenfor anviste plasser.  

Telenor planlegger å forsterke kapasiteten på bredbånd på Trollåsen. Til dette er det nødvendig med gravearbeid i løpet av sommeren, der en ny fiberkabel skal strekkes fra nedsiden av grendehuset til koblingsboksen utenfor Flisveien 28. Det vil i perioder måtte påregnes at innkjørsel til Flisveien 1- 13 og Flisveien 30-66 stenges/lysreguleres i kortere perioder. 

Styret kommer tilbake så snart varsel om igangsettelse av arbeidet er mottatt. 

7. mai 2022

Fuglemating

Flere steder på Trollåsen har det vært problemer med rotter de siste årene og styret satte i gang flere tiltak for å få bukt med denne plagen. Nye rapporter fra firmaet som styret engasjerte viser at det er oppnådd store forbedringer og at det er stort sett mus og ikke rotter som gir utslag i de oppsatte fellene. Dette bekreftes ved at det er oppdaget flere musehull i skåningen ned fra tun 7 til hovedgangveien. 


Når det er sagt er det viktig at vi alle fortsetter å være flinke og avstår fra å mate fugler, selv om det gjøres i beste mening. Det finnes nok mat i naturen til de små krabatene. 

Resultatene fra avstemningen på årets Generalforsamling er nå blitt sendt til alle husstander med epost . Det var en fantastisk høy oppslutning med 106 tellende stemmer som ble registrert. En må mange år tilbake for å finne et så høyt antall medlemmer som har avgitt sin stemme. Faktisk har nesten hver tredje husstand sendt inn avstemmingsskjemaet. 

Styret

Som styreleder så har jeg sett at det foregår stor aktivitet på beboersiden til Trollåsen Grendelag. Jeg har også blitt gjort oppmerksom på at det sendes ut sms til beboere med samme innhold som innleggene på Facebook. Vi hadde først ikke tenkt å kommentere dette, men ser at vi er nødt til å svare på noe av den kritikken som kommer fra enkelte beboere.

På generell basis bør all kommunikasjon med styret foregå på mail og ikke på sosiale medier.

Styret har blitt anklaget for å være udemokratiske. Faktum er at ALLE kan komme med forslag til saker på generalforsamlingen. Fristen for å sende inn saker var 15. februar og vi mottok tre saker til behandling på Generalforsamlingen. Alle de tre beboersakene er beskrevet i detalj med forklaring/begrunnelse og ligger i sakspapirene til Generalforsamlingen i tillegg til styrets kommentar og forslag til vedtak. Noe som betyr at begge parter har fått lagt frem sin sak. På stemmeskjemaet er det mulig å stemme FOR styrets forslag, MOT (altså FOR beboer forslag) eller avholdende.

Allerede i fjor diskuterte styret om vi skulle gjennomføre Generalforsamlingen med et digitalt skjema på lik måte som det har blitt gjort de siste to årene. Det ble også diskutert å ha et møte på Zoom eller Teams, men dette er ikke så godt egnet til å ha avstemminger etc. samt at noen beboere ikke er så datakyndige. I tillegg har styret fått tilbakemeldinger fra beboere, som er engstelige for å møtes fysisk i et såpass lite rom som det på grendehuset pga. smitte. Selv om samfunnet har åpnet igjen, så er det fortsatt mye smitte. Styret bestemte seg derfor for å ta hensyn til dette og å gjennomføre det på samme måte som de to siste årene, noe som tidligere har vært helt uproblematisk. Fra 2019 til 2020 var det en tredobling av antall beboere som deltok på generalforsamlingen, noe styret mener er et veldig positivt resultat og medfører at en mye større del av grendelaget nå faktisk er med når saker skal besluttes.

 I innkallingen står det at 'møtet' vil bli gjennomført digitalt på samme måte som i 2020 og 2021 samt at avstemmingen avsluttes 21 april kl. 21.00 . For de nye i grendelaget som ikke bodde her i 2020 og 2021 beklager vi at gjennomføringen kan misforstås/ikke er godt nok forklart, og vi burde presisert at generalforsamlingen gjennomføres kun ved en digital avstemming.

I grendelaget har det vært vanlig å stemme over valgkomiteens forslag til styremedlemmer. Valgkomiteen jobber uavhengig av styret og kommer med et forslag som det stemmes over på generalforsamlingen. Hvis beboerne er uenige i dette forslaget så er det bare å stemme mot eller avholdende

Som styreleder har jeg mottatt flere mail om disse sakene nå. Noen av dem har vært saklige og noen positive, men noen har vært direkte ufine og jeg har også mottatt en trakasserende sms mot meg som person. Det burde ikke være sånn at vi skal måtte oppleve dette i et grendelag hvor vi som styre gjør så godt vi kan og også har oppnådd mye. Det er fritt frem å være uenig med styrets beslutninger og derfor stemme mot sakene vi har lagt frem, men derfra til å være ufine og trakasserende burde ikke være nødvendig i et så flott grendelag som det vi bor i.

Mette Moberg

styreleder


20. april 2022

Generalforsamling 2022

Styret i grendelaget oppfordrer alle medlemmer av grendelaget til å bruke sin stemmerett under årets generalforsamling. 

Styret bestemte seg for å gjennomføre årets Generalforsamling digitalt med den begrunnelse at det har vært vesentlig flere som har deltatt når den har vært gjennomført digitalt. Det er et ønske fra styret om å sikre bredest mulig oppslutning på Generalforsamlingen.

Styret har i tillegg fått noen signaler fra beboere om at ikke alle er like komfortable med å sitte tett i et rom under Generalforsamlingen. Så lenge smittetallene er høye i Nordre Follo kommune så velger styret derfor også å ta hensyn til dette.

Styret håper selvfølgelig at senere Generalforsamlinger kan gjennomføres som fysiske møter, gjerne i kombinasjon med digital stemmegiving.


Innkalling med vedlegg til årets Generalforsamling 21. april 2022 finner du under Dokumenter/Generalforsamlinger og protokoller

Styret i grendelaget er blitt gjort oppmerksom på at det ble oppdaget forekomster av skjeggkre i flere rekkehus i Sponstubben. Styret minner om at det er viktig å informere naboskapet dersom man har fått slike skadedyr i huset. Det er allmenn kjent at innsektene lett finner veien mellom leiligheter og sammenkjedete hus og etablerer seg flere steder dersom man ikke bekjemper dem i fellesskap. Kontakt gjerne et skadedyr selskap for å få profesjonell hjelp til å bli kvitt disse uønskede gjestene i huset.

Erfaringen viser at veien inn i en bolig kan skje på flere måter bl.a. gjennom postpakker. Et godt tipps er å pakke ut sendinger utendørs og kaste emballasjen rett i søppelkonteiner.

Les mer om skjeggkre på bl.a. FHIs hjemmeside https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/smadyr-andre/skjeggkre/ eller på Huseiernes hjemmeside https://www.huseierne.no/nyheter/skjeggkre-slik-kan-du-bekjempe-dem-med-gift-og-andre-metoder/  Skjeggkre: Slik kan du bekjempe dem med gift og andre metoder


I løpet av de siste to ukene har bilen til kommunens trafikktjeneste blitt observert langs veiene på Trollåsen. Senest sist onsdag , 9. februar 2022 ble det skrevet ut parkeringsbøter. 

Styret minner om at Nordre Follo kommune håndhever parkeringsbestemmelsene slik at biler som parkeres langs veien med en kortere avstand enn 1,5 m fra asfaltkanten, regnes som feilparkert. Dette skal visst være standard på landsbasis, opplyser kommunen.  Se for øvrig styrets nyhetsoppslag av 12.12.2020 der dette ble varslet. 

Oppegård avis har flere nye  oppslag i dag i saken om nytt Oslo fengsel og tomten Trollåsveien 8. Etter at politikerne i Nordre Follo kommune nylig har signalisert at kommunen ikke ønsker å etablere et fengsel på den aktuelle tomten frykter styret i Trollåsen grendelag at staten vil kunne overstyre kommunen og gjennomføre en statlig regulering. 

Dagens artikkel i Oppegård avis finner du her:

Beboere vurderer å selge husene sine 

Takk for engasjementet i en viktig sak for fellesskapet.

Møtte representanter for beboere i området for å få innspill samt se nærmere på området.

Sender denne til informasjon:

Pressemelding:

«Flertallspartiene i Nordre Follo (AP, SV, V, SP, Krf/U og MDG) ber Statsbygg prioritere andre plasseringer for Oslo fengsel enn tomten som vurderes i Nordre Follo,

Trollåsveien 8 . Flertallspartiene mener en etablering av et fengsel i kommunen, i tråd med Statsbyggs kriterier og behov på eiendommen, ikke er i tråd med gjeldende kommuneplan.

Etter en helhetsvurdering vil vi derfor fremme et forslag til vedtak i kommunestyret 27. januar som gir tilbakemelding til Statsbygg i tråd med vårt syn på saken.

Vi er bekymret for konsekvensene et eventuelt fengsel i Trollåsveien 8 vil få for bomiljø og næringslivet i området, at trafikksikkerheten forringes, det vil føre til tap av natur og til at tilgang til naturområdet reduseres. Med et fengsel på Trollåsen risikerer vi også at næring og arbeidsplasser som allerede er etablert på tomten må vike.

Flertallspartiene anerkjenner arbeidet kommunen har lagt ned i å behandle og følge opp henvendelsen fra Statsbygg og oppfølgingen fra et samlet formannskap som ønsket etablering av Oslo fengsel i kommunen.

Med vennlig hilsen

Hanne Opdan

På vegne av flertallspartiene (AP, SV, V, SP, Krf/U og MDG)»

Med vennlig hilsen

Hanne Opdan

ordførerVedlagt dagens epost fra styret i Trollåsen grendelag til kommunestyret i Nordre Follo kommune

Vedlagt dagens epost fra styret i Trollåsen grendelag til Justis- og beredskapsdepartementet. 

19. januar 2022

Visste du at...

...Vann- og avløpsnettet på Trollåsen med unntak av flere men ikke alle eneboliger i Sagveien, Kvernbakken og Sponstubben er eid privat av flere boliger i fellesskap. Eierskapet er registrert som sameie og er registrert i grunnboken som heftelse på eiendommen. 

Styret har kartlagt de forskjellige sameier og vil komme tilbake med oppklarende eposter til de berørte. Dette vil skje i løpet av første halvår 2022  

19. januar 2022

Generalforsamling 2022

Årets Generalforsamling vil bli avholdt torsdag 21. april 2022 kl. 19:00 på Grendehuset i Flisveien 14 så fremt smittevernbestemmelsene tillater det. Alternativt vil Generalforsamlingen bli gjennomført elektronisk slik det ble gjort i 2021. 

Sakspapirene vil bli sendt ut med epost i god tid i forveien. 


Styret minner om at saker som ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal iht. vedtektene være styret i hende senest innen  15. februar. 

Etter fristens utløp for å stemme  er resultatet som følger:

278 medlemmer har stemt 'ja'

6 medlemmer  har stemt 'nei' 


Styret i Trollåsen grendelag

Styret i Trollåsen grendelag har hatt møte med aksjonsgruppen «Nei til Norges største fengsel i boligområde på Kolbotn» for å informere seg om arbeidet gruppen gjør og handlinger som planlegges. I denne sammenheng ble styret oppfordret til å representere Trollåsen grendelag og ivareta grendelagets interesser.

Styret er av den oppfatning at denne oppgaven ligger utenfor styrets mandat som er definert i Vedtektenes § 2:

§ 2. Formål

Grendelagets formål skal være å ivareta medlemmenes interesser angående disponering, vedlikehold og drift av fellesareal, lekeplasser, grendehus, snøbrøyting, privat veilys, varmekabel på felles vannledning, kabelanlegg til TV og Internett, mv.

Styret sender derfor ut denne eposten for å innhente medlemmenes fullmakt til å kunne engasjere seg i saken. Linken nedenfor leder deg direkte inn på avstemmingsskjemaet. Dersom du krysser av alternativ «ja» gir du styret fullmakt til å engasjere seg i saken og du gir samtidig uttrykk for at du er imot etablering av et fengsel på Trollåsen. I motsatt fall krysser du av «nei».

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFvOkWlZ8Um7aYFgE3mEFmSqyyq4nvZg1w6x9PiJYNPdJgw/viewform?usp=sf_link

Resultatet av spørreundersøkelsen vil bli offentliggjort her etter fristens utløp 18. januar 2022


Styret minner om at saker som ønskes behandlet på årets Generalforsamling må sendes med epost til trollasengrendelag@gmail.com innen tidsfrist 15. februar 2022. 

Styret hadde planlagt en informasjonskveld om realsameie på Trollåsen. Det var ca. 40 beboere som hadde meldt sin interesse for å delta på denne kvelden som styret så for seg fant sted 26. januar 2022. 

Den aktuelle Covid-19 situasjonen setter dessverre en strek over det planlagte informasjonsmøte som utsettes inntil videre. Styret kommer tilbake med ny dato og tidspunkt når smittesituasjonen tillater det å gjennomføre det.    

Styret i Trollåsen grendelag har søndag 19. desember 2021 sendt følgende epost til Statsbygg med kopi til Nordre Follo kommune: 


I pressen 10. desember, ble Styret i Trollåsen Grendelag oppmerksom på at Trollåsvn. 8 er et av seks forslag til steder for å bygge nytt Oslo Fengsel. Dette kom svært brått på alle i grendelaget fordi vi ikke har vært kjent med disse planene tidligere.

Grendelaget ligger tett opptil Trollåsveien 8 og vi synes det er svært beklagelig at dette ikke har vært diskutert eller informert oss om tidligere, da det vil ha store konsekvenser for de som bor her.

Ut fra informasjon på Statsbygg sine hjemmesider ser vi at dere skal komme med en anbefaling om valg av lokasjon i løpet av inneværende år. I denne sammenheng ønsker vi å informere om at nyheten om mulig fengsel på Trollåsen har skapt sterke reaksjoner hos mange i lokalmiljøet og at det allerede er opprettet en aksjonsgruppe mot bygging av fengsel her på Trollåsen. Trollåsen grendelag har ikke tatt noe standpunkt for eller mot fengsel pr nå, men ønsker å informere dere om at et eventuelt fengsel her trolig vil møte stor lokal motstand.

Det er også planlagt en større boligutbygging i Mellomåsveien 1, ikke langt fra den aktuelle tomten, som medfører at fengselet vil ligge i et tett befolket område. Vi vet ikke hvordan utbygger av boligene ser på å eventuelt få et fengsel som nær nabo, men antar at de ikke ser positivt på dette.

Vi ber Statsbygg vurdere nøye om det er hensiktsmessig å bygge et fengsel så tett innpå et bebodd område hvor man vil møte lokal motstand. Politiets beredskapssenter møtte stor motstand når det ble etablert ikke langt herfra og det antas at et fengsel vil skape like mye engasjement. Mange fremhever at lokalmiljøet i Kolbotn allerede har fått beredskapssenteret som gir en del støyplager etc. og at nærområdet ikke bør belastes med enda en slik utbygging.

På vegne av styret i Trollåsen Grendelag

Mette Moberg

styreleder


Oppegård avis og Nordre Follo kommune har begge oppslag på sine hjemmesider som omhandler seks forskjellige tomtealternativer for bygging av et nytt Oslo fengsel, hvorav Trollåsen nevnes som én mulighet av seks. Som det fremgår av oppslagene vil Statsbygg vurdere de ulike alternativene og gi sin innstilling til departementet i løpet av inneværende år. Trollåsen grendelag har så langt ikke vært involvert i eller informert om den pågående prosessen.

Kommunen skriver på sin hjemmeside bl.a. følgende:

-Nordre Follo kommune er i utgangspunktet positive til etablering av et fengsel i vår kommune. Før vi som planmyndighet kan ta stilling til om vi ønsker det, vil vi gjennomføre medvirkningsprosesser med de nærmeste beboergruppen, så alle får sagt sin mening og får svar på spørsmål. Vi må også ha tett dialog med Kriminalomsorgsdirektoratet for å vurdere fordeler og ulemper ved en eventuell fengselsetablering i vår kommune, sier kommunedirektør Øyvind Henriksen.

- Nå er vi foreløpig en av til sammen seks alternativer, så det er med andre ord en lang prosess mot at dette skal bli en realitet, legger han til.

Styret vil se på hvordan vi kan påvirke den videre beslutningsprosessen for valg av lokasjon, og ønsker blant annet å gi innspill i kommunens medvirkningsprosess. Vi kommer tilbake med mer informasjon rundt dette.

Denne saken kom like brått på styret som på alle andre og vi beklager dersom det har fremstått som om vi ikke vil engasjere oss i saken.


Alle er hjertelig velkommen til å ta i bruk skøytebanen. Det finnes dessverre ingen parkeringsplasser i tilknytning til banen. Foreldre og voksne oppfordres til å la bilen stå hjemme og gå den korte veien til skøytebanen. Parkering er kun tillatt på anviste plasser, dvs. på gjesteparkeringsplasser. Ingen parkering i Flisveien rundt skøytebanen !

1. desember 2021

Skøytebanen er åpen

Banemannskapet har jobbet på spreng med å få banen klar i det fine vinterværet. 

Det har vært to hendelser høsten 2021 der grevling har gått til angrep på katter. Styret i grendelaget har vært i kontakt med både Viltnemda og Nordre Follo kommune for å søke hjelp med å bli kvitt grevlingen. Begge instanser vurderer hendelsene som ikke alvorlig nok til å gripe inn, tvert imot anses det som naturlig at grevlinger oppholder seg i umiddelbar nærhet der hvor mennesker bor. Dette på grunn av lettere tilgang til mat. Nedfall av frukt fra trær og busker, fuglefrø  og andre matrester på bakken er eksempler på hva grevlingen liker. Styret oppfordrer derfor alle beboere om å være ekstra påpasselig og sørge for at slik mat ikke gjøres tilgjengelig for grevlingen. 

Styret har sakset en artikkel fra Vi i villa som beskriver grevlingen generelt og som gir informasjon om hvordan man kan bli kvitt den. 

Natt til 11. november 2021 ble nok en katt påført store skader og måtte legges inn hos veterinær. Skadene er iflg. dyrlegen etter alt å dømme påført katten av en grevling. Katten er hjemmehørende i Kvernbakken. 


Styret undersøker muligheter for å få fjernet grevlingen og ber om beboernes hjelp. Dersom du observerer en grevling eller får mistanke om at en grevling har slått seg ned i nærheten av der du bor, tar du kontakt med styret så raskt som mulig. Ring styremedlem Alfred Wulff på tlf 93 00 64 16.    

I forbindelse med at det blir utført asfalteringsarbeid på to gjesteparkeringsplasser i Kvernbakken mandag 8. november 2021 vil det være et behov for enkelte beboere å parkere sine biler midlertidig på andre gjesteparkeringsplasser i nærheten denne dagen. Styret ber om forståelse dersom 'ukjente biler' dukker opp på andre gjesteplasser. 

Styret minner om at det vil bli gjennomført asfalteringsarbeid på parkeringsplassen på tun 15 og på plassen på baksiden av Kvernbakken 53 og 54.

Plassene skal være bilfrie 8. november 2021 fra kl. 07:00 

Styret i grendelaget har mottatt varsel om oppstart av reguleringsplan for Volvo-tomten. Brevet fra utbygger følger vedlagt.

8. oktober 2021

Grevling på Trollåsen

I slutten av september 2021 ble det på kvelden observert en grevling på hovedgangveien mellom Flisveien (tun 9) og Sagveien (tun 7). 

Ferietiden er over for de fleste med skolestart og kanskje et nytt år i barnehagen. Det har vært en god sommer, synes mange av oss. En god sommer var det også for planter, busker og trær som har vokst seg store, flere steder så store at busker og grener har begynt å spise seg inn på kjøreveier og gangveier. Dette kan påvirke trafikksikkerheten selv om det kanskje ikke er så innlysende ved første øyekast. 


Da er høsten en fin tid for å skjære tilbake hekker, busker, grener og trær som har begynt 'å lene seg' inn over gang- og kjøreveier, spesielt på regntunge dager. 

Vær med på en dugnadsrunde i høst på egen tomt, du også. Klipp tilbake vegetasjonen til egen tomtegrense. Da blir det  mye triveligere for store og små å ferdes trygt langs veiene på Trollåsen.  

23. august 2021

Ulykke på trampoline

Styret ble i dag informert om at det skjedde en ulykke på trampolinen på ett av tunene som var satt opp på grendelagets fellesareal. Barnet måtte hentes av en ambulanse. Hendelsen skjedde i går 22. august 2021. 

Styret viser til punkt 8 i Det administrative reglementet (se Informasjon/Vedtekter og Administrativt reglement) der det fremgår at det ikke er tillatt å sette opp private gjenstander, herunder lekeapparater, trampoliner osv. på grendelagets fellesarealer uten styrets skriftlige tillatelse. 

Når det gjelder trampoliner har ikke styret gitt slike tillatelser. Trampoliner som er satt opp på tunene eller andre steder som utgjør grendelagets fellesarealer bes fjernet umiddelbart, senest innen utgang av august. 

Styret forbeholder seg retten til fjerne trampoliner fra fellesområder for angjeldende tuns risiko og regning etter 31. august 2021. 


Styret i Trollåsen grendelag


Aksetøy arkitektur varsler om om oppstart av planarbeid for Lienga 6-8. Vedlagt deres brev av 28.06.2021 til berørte parter og Offentlige og private høringsinstanser.  


Levering av hageavfall til miljøstasjonene i Nordre Follo kommune er helt gratis. Hver innbygger har fått tildelt en kvote på 30 klipp. Til tross for dette oppleves det at det dumpes hageavfall på grendelagets fellesarealer. Slik skal det ikke være og styret ber om at den slags dumping opphører umiddelbart. Styret har mottatt klager på dette, senest 21. mai 2021, der det pekes på vedvarende dumping av hageavfall fra parkeringsplassen nedenfor Kvernbakken 53 og 54. Styret jobber med å få satt opp forbudsskilt flere steder.

Etter styremøte 12. mai 2021 er det administrative reglement blitt oppdatert på punkt 8 og 13. Du finner den oppdaterte versjonen under "Informasjon/Vedtekter og administrativt reglement/administrativt reglement"

Gladnyhet! Vi inkluderer mer bredbånd i Komplettavtalen Den nye digitale hverdagen stiller store krav til bredbåndet og fra 1. juli øker vi bredbåndet i fellesavtalen deres til BB 100 slik at deres nye produkt blir Komplett 100. Alle beboere vil motta egne varslinger i løpet av mai måned, enten om de har det inkluderte bredbåndsproduktet eller har oppgradert til et høyere bredbåndsprodukt individuelt. I kombinasjon med vår Alltid På Nett-garanti, fornøydhetsgarantien Alltid WiFi og Nettvern, skal dere være trygg på at dere får de beste bredbåndsopplevelsene. Skulle du ha spørsmål til denne endringen er du som alltid velkommen til å kontakte oss på 815 55 520 eller ta kontakt med din kontaktperson i Telenor. Med vennlig hilsen Telenor Norge AS

Det har vært en almen oppfatning blant grendelagets beboere at tidligere barnepark og nåværende grendehus i Flisveien 14 har vært en del av fellesarealet som Trollåsen grendelag eier. Grunnboken fortalte imidlertid noe annet da det nåværende styret undersøkte dette i april 2020 i forbindelse med kartleggingen av fellesarealer og realsameier på Trollåsen. I over ett år har styret jobbet med å få eiendommen skjøtet over til grendelaget. 3. mai 2021 ble Trollåsen grendelag endelig registrert som eier av Flisveien 14 i grunnboken. Dermed er det satt punktum for en forglemmelse eller inkurie som skjedde for 39 år siden og som siden hadde vært uoppdaget.

I løpet av mars 2021 har styret i Trollåsen grendelag i samarbeid med Oppegård avis skapt publisitet rundt tilstanden av veinettet på Trollåsen. Det var de besluttende politiske myndigheter i kommunen som var målgruppen for med denne kampanjen. Styret følger opp dette med sitt årlige brev til administrasjonen i Nordre Follo kommune. Brevet beskriver i korte trekk feil og mangler på veibanen i Sponstubben, Flisveien, Kvernbakken og Sagveien. Det er tredje året på rad at et slikt brev ble sendt.

24. april 2021

Generalforsamling 2021

Årets generalforsamling i Trollåsen grendelag vil bli gjennomført på samme måte som i 2020. Styret sender ut en epost til alle medlemmer med en link til et avstemningskjema. Siste frist for innsendelse av skjemaet er tirsdag, 27. april 2021 kl. 21:00. Avstemningsresultatet vil bli offentliggjort her på hjemmesiden kort tid etter at opptellingen av stemmer er avsluttet.

13. april 2021

Hærverk

Trollåsen Grendelag har i løpet av de siste ukene opplevd at 11 biler og en motorsykkel har fått skruer i dekkene sine, noe som gjør at de har punktert. I tillegg har to biler fått riper på panseret på bilene sine. Dette har skjedd både i Flisveien, Sagveien og Sponstubben. Måten skruene er satt inn i dekket på viser at dette ikke er noe som skjer tilfeldig, men er en type hærverk som vi ikke ønsker i grendelaget vårt. Styret har derfor tatt kontakt med politiet og varslet om saken og spurt om råd.. Politiet oppfordrer beboere som opplever dette å anmelde forholdet. I tillegg oppfordres alle beboere til å følge ekstra godt med. Vi håper vi skal få slutt på denne type hærverk og at vi igjen kan bo i et trygt og godt grendelag hvor vi slipper denne type bekymringer.

Innkalling med vedlegg er lagt ut 27.03.2021. Du finner den under "Dokumenter/Generalforsamlinger og protokoller/2021. Dokumentet sendes også til alle medlemmene på oppgitt epost adresse. Siste frist for utsendelse av dokumentet er i henhold til vedtektene 3 uker før generalforsamlingen. På grunn av Covid-19 restriksjonene vil årets generalforsamling bli gjennomført ved elektronisk avstemming på lik linje som i 2020. Skjema vil bli sendt ut med epost noen dager forut for 27. april 2021.

16. mars 2021

FORBUD MOT FUGLEMATING

Trollåsen Grendelag har et rotteproblem som vi er nødt til å få gjort noe med. Vi ønsker derfor hjelp fra dere beboere. Vi har allerede inngått avtale med Rentokil og satt opp rottefeller, men dette tiltaket er dessverre ikke nok for å bekjempe problemet. Styret ser seg derfor nødt til å forby mating av fugler for en periode fremover. Vi håper alle kan følge dette. Fuglene finner mat ute nå uten at vi trenger å mate dem. I tillegg ber vi om hjelp til å plukke opp matrester og søppel som blir kastet på gangveiene. Håper på forståelse for at vi alle nå må bidra til et krafttak for å bli kvitt rottene. Styret

Valgkomitéen ber interesserte som kunne tenke seg å delta i styrearbeidet for grendelaget i løpet av de neste årene å ta kontakt med valgkomitéen v/Anders Jørgensen innen 10. mars 2021. Anders Jørgensen treffes på mobil 920 69 367 eller epost anders.jorgensen@utdanningsforbundet.no.

Som dere vet så er det satt ut rotte- og musefeller her i grendelaget. For å unngå at bestanden øker er det viktig å følge noen regler når det gjelder mating av fugler nå på vinteren slik at maten vi legger ut til dem ikke ender med å bli rotte- eller musemat. Styret ber derfor om følgende: Fugler må ikke mates på bakken og den må foregår i kontrollerte former på egen eiendom. Unngå å legge ut brødbiter til dem. Det må ikke legges mat til fugler rundt om i boligområdet eller ute i naturen, da dette blir mat for rotter eller andre skadedyr. Det finnes forskjellig fuglemat å få kjøpt til oppheng i trær, eller fuglefrø som legges på brett. Hvis mulig, så heng disse opp i et tre midt på plenen heller enn i en hekk hvor det er lett for andre dyr å komme opp. Håper dere alle er med på en felles innsats for å bekjempe muse- og rotteproblemet vi har her i grendelaget.

På oppfordring fra beboere har styret i Trollåsen grendelag sendt en forespørsel til Nordre Follo kommune om det var mulig å strø kun halvparten av gangveien ned til Trolldalen slik at barna kan benytte den andre halvpart til aking. Kommunen har gitt følgende svar: Vi strør med grus eller sand på våre gangveier, og strøapparatene strør med en fast bredde. Vi strør for at myke trafikanter skal ferdes så sikkert som mulig. Det er ikke heldig og ha en akebakke i en gangvei hvor slike trafikanter ferdes. Vi strør også for at de som må kjøre her for å utføre vedlikehold kan ferdes sikrere.

Nå er vinteren her. Det er spådd kuldegrader i mange dager fremover og da er det bare å finne frem skøytene. Banemannskapet har gjort en fantastisk flott jobb og lagt skøyteis på ballplassen i Flisveien. Store og små ønskes velkommen til vintermoro på Trollåsen. Myndighetenes smittevernregler gjelder og bør følges, også på isen. Det kan være maks 20 personer (barn) på isen samtidig. De voksne bør i størst mulig utstrekning være på utsiden av gjerdet og holde minst 2 m avstand.

Nordre Follo kommune skriver på sin hjemmeside: Ikke lov å parkere utenfor veien Det er også viktig å merke seg at håndheving på veier regulert med parkeringsforbud strammes inn. I tidligere Oppegård kommune ble ikke biler som sto parkert utenfor veibanen på veier regulert med parkeringsforbud ilagt gebyr. I henhold til gjeldene regelverk er det ikke tillatt å parkere på veiens skulder, grøft eller sideareal når skilt viser at parkering ikke er tillatt, og fra 15. desember blir man ilagt gebyr ved å parkere som beskrevet over. Det er derfor presisert i vedtaket hva skiltene innebærer. Veier merket med soneregulering: Soneregulering innebærer, kort oppsummert, at det er forbudt å parkere langs veien, uavhengig av kjøreretning eller veiside, helt til en passerer skiltet «Slutt på parkeringssone». Felles for begge skiltinger er at begrepet «veien» også omfatter veiens skulder, grøft og sideareal. Trafikktjenesten i Nordre Follo vil i første omgang informere om endringen ved å legge informasjonsskriv på biler som står ulovlig parkert. Dette er vi allerede i gang med. Fra 15. desember vil feilparkerte biler bli ilagt et gebyr på 900 kroner.

25. november 2020

Generalforsamling 2021

Datoen for Generalforsamling 2021 er nå bestemt. Den vil bli avholdt tirsdag 27. april 2021 kl 19:00. Det er på nåværende tidspunkt uvisst i hvilken form den vil kunne gjennomføres. Vi alle håper på at medlemmene igjen kan møtes på grendehuset i Flisveien 14 etter at vi sist hadde en digital gjennomføring på grunn av smittevernbestemmelsene. Tiden fremover vil vise om vi nok en gang må gjennomføre møtet digitalt eller om vi igjen kan møtes fysisk for å diskutere i plenum. Uansett måten Generalforsamling 2021 gjennomføres på skal forslag fra medlemmer til behandling på møtet være styret i hende senest 15. februar 2021. Dette i henhold til vedtektenes § 5 .

23. november 2020

Tid for Radonmåling

Fyringsperioden er også sesong for måling av inneklima, blant annet måling av Radon. Sesongen strekker seg fra 15. oktober og frem til 15. april. Radon er en edelgass som er usynlig og luktfri, dannet ved nedbryting av Radium. Den kan feste seg til lungevevet og kan avgi stråling og være medvirkende årsak til økt risiko for lungekreft. Radium finnes i de fleste bergarter i Norge. Effektiv Radonmåling bør fortrinnsvis foretas over en sammenhengende periode på 60 dager, men enkelte aktører tilbyr også 10 dagers målinger. Det sentrale ved Radonmåling er gjennomsnittsverdier som over tid ikke bør være større enn grenseverdien på 200Bq, men allerede fra verdier større enn 100Bq bør det iverksettes tiltak. Utleieboliger har krav til Radonmåling. Dette fremgår indirekte av § 2 i Strålevernforskriften. For å måle Radongassen kan du henvende deg til profesjonelle aktører som tilbyr målinger ved hjelp av sporfilm. Et Google-søk gir deg god oversikt over selskaper som tilbyr slik Radonmåling. Du kan også kjøpe din egen Radonmåler i butikker der du kjøper elektronikk og foreta målingene på egenhånd. Grendelaget har dessverre ikke måleutstyr til utlån.

Høsten 2020 har styret i grendelaget i samarbeid med tuntillitspersonene startet prosessen med oppgradering av lekeplassene på tunene. Dette er et prosjekt som vil strekke seg over et lengre tidsrom, dvs. flere år. I 2019 og tidligere i 2020 ble det foretatt befaringer som har resultert i en rekke planlagte prosjekter for å oppgradere lekeapparatene på tunene. Styret har engasjert en snekker som skal begynne med arbeidsoppgavene på 3 tun i slutten av oktober 2020. Hva har skjedd så langt? Tun 3 : Ødelagt vippedyr er fjernet og tunet er oppgradert med egeninnsats Tun 4 : Ødelagt sklie/lekehus er blitt reparert på dugnad Tun 12 : Ødelagt huskestativ er blitt fjernet Tun 15 : Området ved inngangen til tunet er blitt rehabilitert og en mur er satt opp med beplantning senere på vårparten. Arbeidet er finansiert ved ekstra innbetaling til tunkassa og utført på dugnad. Tun 17 : Det er satt opp et nytt lekehus på dugnad (se bildet). Ødelagt vippedyr er fjernet Hva skjer videre? Tun 2 : Nytt vippedyr skal leveres som beboerne setter opp på dugnad. Tunet har også fått utlevert en vippe som skal settes opp på dugnad til våren Tun 4 : Nytt vippedyr er kjøpt inn og skal settes opp på dugnad Tun 5 : Nye trapper, gulv og rekkverk på lekehuset med sklie skal utbedres Tun 7 : Nytt lekehus er kjøpt inn og skal settes opp på dugnad i løpet av våren 2021 Tun 8 : Nye trapper, gulv og rekkverk på lekehuset med sklie skal utbedres Tun 12 : Har fått bevilget midler til innkjøp av nytt lekehus Tun 16 : lekestativ/sklie skal fjernes – til våren er det planlagt å sette opp et alternativt lekestativ. Et vippedyr med ødelagt topp skal utbedres. Tun 17 : Nytt vippedyr skal settes opp. Arbeidet fortsetter i 2021 I løpet av våren 2021 vil det bli foretatt ny befaring og nye prosjekter utpekes og gjennomføres i løpet av 2021.

Det er oppdaget skade på "mottaker" av bommen ved innkjørsel til biloppstillingsplassen ved Kvernbakken. Skaden har løftet mottakeren delvis ut av forankringen i bakken slik at den er blitt skjev. Med god hjelp av en beboer på Trollåsen er stolpen blitt rettet opp slik at det igjen er mulig å låse bommen. Noe forankringsarbeid på stolpen i bakken gjenstår. Dette vil bli utført snarest mulig.

19. september 2020

Oppdaterte epost adresser

Styret i Trollåsen grendelag (TGL) kommuniserer med medlemmene ved hjelp av epost og i meget sjeldent grad ved å ringe på mobilen eller sender SMS. Det hender en gang i blant at styrets epost meldinger ikke kommer frem uten at styret får melding om det. Ikke alle epost leverandører sender tilbakemelding dersom det er feil ved levering av utsendte eposter. I så henseende er det viktig at styret har oppdaterte lister på epost- og mobiladresser til enhver tid. Dersom du endrer dine kontaktdata er det derfor viktig at du sender en oppdatering til styret ved å benytte grendelagets epost trollasengrendelag@gmail.com slik at du ikke går glipp av viktige beskjeder fra styret.

En stor dugnadsjobb ble sist tirsdag gjennomført på området rundt grendehuset. Mellom 15-20 beboere møtte opp og sørget for at den relativ gjengrodde tomten rundt huset ble rensket opp. To store lass med rusk, rask og kvist ble kjørt bort til miljøstasjonen på Sofiemyr. Nå ser det ryddig og pent ut på området. Dugnadsgjengen festet også noen planker på sklia og bussen i parken og rensket unna en del kvist i bakken oppover Sagveien, samt ned mot bussholdeplassen. I tillegg ble grunnmuren på grendelagshuset malt. Veldig bra jobbet og en stor takk til alle som deltok på dugnaden. Som lønn for strevet ble det servert pølse og lomper som KIWI Trollåsen hadde sponset. Dessuten får alle som deltar på dugnaden låne grendehuset gratis en gang.

Tirsdag 8. september 2020 kl. 17:30 møtes vi til dugnad på område rundt grendehuset. Du kommer vel? Ta gjerne med deg arbeidshansker, rake/rive, spade og hagesaks. Hilsen Styret i TGL

Bekjempelse av rotter og mating av fugler er ingen heldig kombinasjon. Flere beboere føler seg med rette ukomfortabel med at rotter har etablert seg enkelte steder på Trollåsen boligfelt. Styret informerte 17. juli 2020 om at firmaet Rentokil AS ble engasjert for å bekjempe rotteplagen ved bl.a. å sette opp feller på de mest utsatte steder. I den forbindelse er det viktig at rottene ikke får tilgang til mat og styret oppfordrer alle beboerne på det sterkeste å la være å mate fuglene i en tid da finnes mer enn nok mat til fuglene ellers i naturen.

26. juli 2020

Grendelagsavgift 2020

Betaling av grendelagsavgift ble sendt ut før ferien og fristen for innbetaling til grendelagets konto er passert med god margin. Dessverre opplever styret at mange medlemmer har hatt annet å tenke på enn å betale regninger like før ferien. Styret sender derfor ut betalingspåminnelser for å få dekning for fakturaene som grendelaget mottar og som skal betales i tide. Det beregnes et purregebyr på kr. 70,- for betalingspåminnelsen og ny betalingsfrist på 2 uker settes. Styret ber om forståelse for at rutinene for innkreving av grendelagsavgiften nå strammes inn.

Styret har i dag engasjert selskapet Rentokil for å bekjempe problemet med rotter som er blitt observert på tre steder i området mellom tun 7 og 15 (Sagveien til Kvernbakken). Det vil bli satt opp ikke giftige rottefeller om kort tid. Tiltakene vil i første omgang ha en varighet på tre år. Beboerne bes å støtte opp under tiltakene ved å avstå fra unødvendig fuglemating og ved å holde sine eiendommer ryddig og fri fra alt som kan tiltrekke seg rotter.

10. juli 2020

Rotter på Trollåsen

Styret har mottatt flere henvendelser om rotter som er blitt observert på Trollåsen, nærmere bestemt på tun 15 i Kvernbakken, tun 7 i Sagveien og på gangstien mellom Sagveien og Flisveien. Styret jobber med problemstillingen og har tatt kontakt med profesjonelle aktører som bekjemper skadedyr. Har du observert rotter tar du kontakt med styret og gir en nøyaktig beskrivelse om hvor og når du har gjort en slik observasjon. Styret viser til at det ikke er tillatt for privatpersoner å legge ut rottegift. De fleste av oss vet at "rotter finnes der hvor mennesker er". Det stiller ekstra store krav til oss beboere. Vi må ha et bevisst forhold til håndtering av bl.a. matrester, brødsmuler, annen spiselig avfall og fuglemating. Mat (rester) på bakken er ensbetydende med mat til rotter. Mat- og stekefett som helles ut i vasken kan være en årsak for å tiltrekke seg rotter gjennom avløpsrør der fett har satt seg fast i rørveggene. Bruk gjerne husholdningspapir for å rengjøre stekepanner, kjeler osv. Papiret med fettet legger du deretter i de grønne matavfallsposene. Når alle bidrar er sjansen stor at vi får bukt med problemet sammen med profesjonell hjelp fra et skadedyr bekjempelsesselskap.

I 2019 sendte styret i TGL et brev til daværende Oppegård kommune hvor styret beskrev og dokumenterte tilstanden på veinettet som utgjør virkeområdet til Trollåsen grendelag. Dette resulterte i at deler av Sponstubben ble nyasfaltert, at veikanten ned fra tun 1 ble grøftet og et tett avløpsrør ble åpnet igjen. På lik linje med brevet fra 2019 har styret også i år foretatt en befaring og sendt en tilstandsrapport til Nordre Follo kommune. Brevet og rapporten finner du vedlagt .

10. juni 2020

Veiarbeid i Sponstubben

Nordre Follo kommune er i gang med åpning av gjengrodde grøfter og høytrykksspyling av et tett avløpsrør i nedkjøringen fra tun 1 i Sponstubben. Tiltaket vil gi bedre avløpsforhold for regnvannet ved store nedbørsmengder.

8. juni 2020

Grendelagsavgift 2020

Årets Generalforsamling har vedtatt følgende satser: Grendelagsavgift : kr. 3.900 TV/Internet : kr. 1.740 Grunnbeløp å betale : kr. 5.640 Øvrige tjenester som snøbrøyting på felleseide veistubber m.m., leie av plass på biloppstillingsplassen og ekstra tilskudd til tunkassene kommer i tillegg. Fakturaene sendes ut i perioden mai - juni 2020.

Gjeldende reguleringsplan for Trollåsen med tilhørende plankart er lagt ut. Du finner den under "Dokumenter" og undermenyen "Reguleringsplan og plankart"

For første gang vil styret i år sende ut faktura for grendelagsavgift, TV og Internet m.m. med epost. Det betyr at medlemmene ikke får en faktura i postkassa lenger slik man har vært vant til. Det betyr også at forfallsdato for fakturaen for flere vil være mye tidligere enn det har vært tidligere. Styret regner med å sende ut fakturaene i løpet av mai/juni.

Styret minner om at det er forbudt for ikke profesjonelle skadedyr bekjempelsesfirmaer å legge ut rottegift. Dessuten er det forbundet med fare for helse for husdyr og småbarn. Beboerne bes å respektere forbudet.

Første del av vedlikeholdsarbeidet i Sponstubben ble gjennomført 11. mai 2020 da gangveien mellom Sponstubben 15 og 16 og stikkveien opp til parkeringsplassen ble asfaltert på ny. Du finner noen bilder av arbeidet under menyen "Bilder". Andre delen av arbeidet vil Nordre Follo kommune ta seg av en gang i perioden slutten av mai/begynnelsen av juni. Da skal det graves grøft på vei nedover fra omtrent Sponstubben 32 og frem til sluket ved nærmeste veikryss. Røret under innkjøringen til parkeringsplassen vil bli åpnet igjen slik at store nedbørsmengder forhåpentligvis finner sin vei nedover Sponstubben uten å gjøre skade på verken parkeringsplassen eller de nyasfalterte gangstiene.

Årets Generalforsamling ble gjennomført ved elektronisk avstemning grunnet myndighetenes Covid-19 smittevernbestemmelser. Det ble innen fristens utløp kl. 21:00 sendt inn til sammen 80 stemmer hvorav 4 stemmer ble avgitt dobbelt. Således er det blitt registrert 76 gyldige stemmer. Etter fristens utløp kl. 21:00 ble det registrert ytterligere 6 stemmer som ikke teller med i antall gyldige stemmer. Du finner avstemningsresultatene i vedlagte PDF-fil. Styret takker alle medlemmene som har deltatt i avstemningen.

Grunnet myndighetenes anbefalinger om smittevern i Coronatiden avholdes årets generalforsamling i form av avstemming på epost. I den forbindelse er det i løpet av 25.04.2020 blitt sendt ut en epost til alle medlemmer med følgende innhold: Innkalling til generalforsamlingen med alle vedlegg pluss revisjonsrapport. Link til skjema for elektronisk avstemming med forklaringer Avstemmingen er åpen til 27.04.2020 kl. 21:00. Skulle noen ønske å svare skriftlig ved å skrive ut skjemaet og krysse av sine valg, kan dette legges i postkassa til Sagveien 5 innen samme tidsfrist.

Styret tenkte å gi en tilbakemelding rundt spørreundersøkelsen om parkering som ble gjennomført I februar/mars. Det kom inn over 200 svar og mange hadde i tillegg gode innspill/kommentarer rundt dette temaet. Styret vil takke alle som deltok! Kort oppsummert så viser resultatet at de aller fleste husstander har 1 (64%) til 2 biler (32%) og 87 % har nok plass på egen tomt/garasje til parkering. Når det gjelder gjesteparkeringen så svarer 51% at der er generellt nok plass til gjester på gjesteparkeringen, mens 49 % svarer at det ikke er nok plasser. Basert på innspill fra undersøkelsen samt styrets egne erfaringer så er det noen tun/veier som generellt har god plass på gjesteparkeringen, mens andre opplever at det ikke er generellt god plass. Dette har nok sammenheng med at beboere også benytter disse plassene i varierende grad I tillegg til gjester. Det kom en del gode innspill til hva som kan gjøres for at gjester skal få plass til å parkere, og styret har noen forslag/oppfordringer til alle beboere: - Gjesteparkeringen skal ikke benyttes som fast parkering av beboere, dvs hver dag - Beboere oppfordres til å ikke benytte gjesteparkeringen når det er få ledige plasser til gjester - Beboere som benytter gjesteparkeringen oppfordres til å legge en lapp i frontruta med adresse og mobilnr. Da vil det være mulig for andre som venter besøk av gjester å ta kontakt (hvis det ikke er ledige plasser) og be om flyttingen av bilen. Gjester skal ha første prioritet på disse plassene. - Beboere som venter mye besøk (bursdager/selskap etc) kan og legge/henge opp en lapp med tid/dato ved postkasse stativene på tunet, slik at andre beboere ikke benytter gjesteplassene på dette tidspunktet.

Som informert om tidligere kan vi i år ikke gjennomføre vanlig Generalforsamling på Grendehuset 27. april. Styret har derfor, på styremøte 22. april ,vedtatt at vi vil sende ut et skjema til alle beboerne med innstilling i sakene og forslag til vedtak. Dere har da mulighet til å krysse av for om dere er for, imot eller avholdene. Dessverre gjør dette at vi ikke har mulighet til noen diskusjon på hvert punkt, men vi håper på forståelse for dette i den spesielle situasjonen vi nå er i. Skjemaet vil bli sendt ut så snart som mulig. Med vennlig hilsen Styret i Trollåsen Grendelag

Til alle beboere i Trollåsen Grendelag! I forbindelse med Corona epidemien er det, som dere sikkert vet , innført restriksjoner om ikke å ha større møter eller treff nå. Dette betyr at vi ikke kan gjennomføre Generalforsamlingen i Grendelaget som planlagt 27. april. Det er imidlertid et par saker som bør vedtas, som budsjett 2020 og grendelagsavgiften. Styret har styremøte 22. april og vil komme tilbake til hvordan vi får vedtatt disse sakene. Resten av sakene som er satt opp for behandling av Generalforsamlingen må nesten vente til det er lov å møtes igjen. Vi beklager dette, men akkurat nå er det viktig at vi følger myndighetens regler. MVH Mette Moberg Styreleder

16. april 2020

Vårdugnad på tunene

Styret har mottatt en henvendelse om hvordan styret ser på i hvilken utstrekning den årlige vårdugnaden kan gjennomføres gitt de begrensninger myndighetene har introdusert i forbindelse med å få bukt med virus-spredningen. Styret anbefaler at årets dugnad gjøres "løpende" frem til 17. mai og oppfordrer til at alle tar en økt med raking, kosting, rydding etc. Tunansvarlig kan eventuelt henge opp en lapp på postkasse-stativene om det er noe spesielt som må gjøres, f.eks. male, demontere/ kaste, etc. Tunansvarlig kan da eventuelt og kjøpe inn nødvendig utstyr og gjøre det tilgjengelig .

Styret har problemer med utsendelse av eposter til beboere som har en @yahoo.com adresse. Det gis feilmeldinger med ulike begrunnelser og styret be om at beboere på Trollåsen med en slik adresse sender en alternativ epost adresse for husstanden til styret. Vennligst bruk grendelagets nye epost adresse: trollasengrendelag@gmail.com

Vi vil gjerne vite hva du synes om parkeringsforholdene. Styret har søndag 8. mars 2020 sendt ut en epost til alle husstander med en link til en enkel og kort spørreundersøkelse som styret håper at du vil ta deg tid til å besvare. Svarfrist er 22. mars 2020.

Årets generalforsamling finner sted mandag, 27.04.2020 kl 19:00 på grendehuset i Flisveien 14

1. mars 2020

Epost adresse

Grendelaget har fått ny epostadresse: trollasengrendelag@gmail.com. Benytt denne adressen for alle henvendelser til styret

Her kommer det mer info etterhvert