Alle nyheter


Levering av hageavfall til miljøstasjonene i Nordre Follo kommune er helt gratis. Hver innbygger har fått tildelt en kvote på 30 klipp. Til tross for dette oppleves det at det dumpes hageavfall på grendelagets...

Etter styremøte 12. mai 2021 er det administrative reglement blitt oppdatert på punkt 8 og 13. Du finner den oppdaterte versjonen under "Informasjon/Vedtekter og administrativt reglement/administrativt...

Gladnyhet! Vi inkluderer mer bredbånd i Komplettavtalen Den nye digitale hverdagen stiller store krav til bredbåndet og fra 1. juli øker vi bredbåndet i fellesavtalen deres til BB 100 slik at deres...

Det har vært en almen oppfatning blant grendelagets beboere at tidligere barnepark og nåværende grendehus i Flisveien 14 har vært en del av fellesarealet som Trollåsen grendelag eier. Grunnboken fortalte...

I løpet av mars 2021 har styret i Trollåsen grendelag i samarbeid med Oppegård avis skapt publisitet rundt tilstanden av veinettet på Trollåsen. Det var de besluttende politiske myndigheter i kommunen...

24. april 2021

Generalforsamling 2021

Årets generalforsamling i Trollåsen grendelag vil bli gjennomført på samme måte som i 2020. Styret sender ut en epost til alle medlemmer med en link til et avstemningskjema. Siste frist for innsendelse...

13. april 2021

Hærverk

Trollåsen Grendelag har i løpet av de siste ukene opplevd at 11 biler og en motorsykkel har fått skruer i dekkene sine, noe som gjør at de har punktert. I tillegg har to biler fått riper på panseret på...

Innkalling med vedlegg er lagt ut 27.03.2021. Du finner den under "Dokumenter/Generalforsamlinger og protokoller/2021. Dokumentet sendes også til alle medlemmene på oppgitt epost adresse. Siste frist...

16. mars 2021

FORBUD MOT FUGLEMATING

Trollåsen Grendelag har et rotteproblem som vi er nødt til å få gjort noe med. Vi ønsker derfor hjelp fra dere beboere. Vi har allerede inngått avtale med Rentokil og satt opp rottefeller, men dette...

Valgkomitéen ber interesserte som kunne tenke seg å delta i styrearbeidet for grendelaget i løpet av de neste årene å ta kontakt med valgkomitéen v/Anders Jørgensen innen 10. mars 2021. Anders Jørgensen...

Som dere vet så er det satt ut rotte- og musefeller her i grendelaget. For å unngå at bestanden øker er det viktig å følge noen regler når det gjelder mating av fugler nå på vinteren slik at maten vi legger...

På oppfordring fra beboere har styret i Trollåsen grendelag sendt en forespørsel til Nordre Follo kommune om det var mulig å strø kun halvparten av gangveien ned til Trolldalen slik at barna kan benytte...

Nå er vinteren her. Det er spådd kuldegrader i mange dager fremover og da er det bare å finne frem skøytene. Banemannskapet har gjort en fantastisk flott jobb og lagt skøyteis på ballplassen i Flisveien....

Nordre Follo kommune skriver på sin hjemmeside: Ikke lov å parkere utenfor veien Det er også viktig å merke seg at håndheving på veier regulert med parkeringsforbud strammes inn. I tidligere Oppegård...

25. november 2020

Generalforsamling 2021

Datoen for Generalforsamling 2021 er nå bestemt. Den vil bli avholdt tirsdag 27. april 2021 kl 19:00. Det er på nåværende tidspunkt uvisst i hvilken form den vil kunne gjennomføres. Vi alle håper på at...

23. november 2020

Tid for Radonmåling

Fyringsperioden er også sesong for måling av inneklima, blant annet måling av Radon. Sesongen strekker seg fra 15. oktober og frem til 15. april. Radon er en edelgass som er usynlig og luktfri, dannet...

Høsten 2020 har styret i grendelaget i samarbeid med tuntillitspersonene startet prosessen med oppgradering av lekeplassene på tunene. Dette er et prosjekt som vil strekke seg over et lengre tidsrom, dvs....

Det er oppdaget skade på "mottaker" av bommen ved innkjørsel til biloppstillingsplassen ved Kvernbakken. Skaden har løftet mottakeren delvis ut av forankringen i bakken slik at den er blitt skjev. Med...

19. september 2020

Oppdaterte epost adresser

Styret i Trollåsen grendelag (TGL) kommuniserer med medlemmene ved hjelp av epost og i meget sjeldent grad ved å ringe på mobilen eller sender SMS. Det hender en gang i blant at styrets epost meldinger...

En stor dugnadsjobb ble sist tirsdag gjennomført på området rundt grendehuset. Mellom 15-20 beboere møtte opp og sørget for at den relativ gjengrodde tomten rundt huset ble rensket opp. To store lass...

Tirsdag 8. september 2020 kl. 17:30 møtes vi til dugnad på område rundt grendehuset. Du kommer vel? Ta gjerne med deg arbeidshansker, rake/rive, spade og hagesaks. Hilsen Styret i TGL

Bekjempelse av rotter og mating av fugler er ingen heldig kombinasjon. Flere beboere føler seg med rette ukomfortabel med at rotter har etablert seg enkelte steder på Trollåsen boligfelt. Styret informerte...

26. juli 2020

Grendelagsavgift 2020

Betaling av grendelagsavgift ble sendt ut før ferien og fristen for innbetaling til grendelagets konto er passert med god margin. Dessverre opplever styret at mange medlemmer har hatt annet å tenke på...

Styret har i dag engasjert selskapet Rentokil for å bekjempe problemet med rotter som er blitt observert på tre steder i området mellom tun 7 og 15 (Sagveien til Kvernbakken). Det vil bli satt opp ikke...

10. juli 2020

Rotter på Trollåsen

Styret har mottatt flere henvendelser om rotter som er blitt observert på Trollåsen, nærmere bestemt på tun 15 i Kvernbakken, tun 7 i Sagveien og på gangstien mellom Sagveien og Flisveien. Styret jobber...

I 2019 sendte styret i TGL et brev til daværende Oppegård kommune hvor styret beskrev og dokumenterte tilstanden på veinettet som utgjør virkeområdet til Trollåsen grendelag. Dette resulterte i at deler...

10. juni 2020

Veiarbeid i Sponstubben

Nordre Follo kommune er i gang med åpning av gjengrodde grøfter og høytrykksspyling av et tett avløpsrør i nedkjøringen fra tun 1 i Sponstubben. Tiltaket vil gi bedre avløpsforhold for regnvannet ved store...

8. juni 2020

Grendelagsavgift 2020

Årets Generalforsamling har vedtatt følgende satser: Grendelagsavgift : kr. 3.900 TV/Internet : kr. 1.740 Grunnbeløp å betale : kr. 5.640 Øvrige tjenester som snøbrøyting...

Gjeldende reguleringsplan for Trollåsen med tilhørende plankart er lagt ut. Du finner den under "Dokumenter" og undermenyen "Reguleringsplan og plankart"

For første gang vil styret i år sende ut faktura for grendelagsavgift, TV og Internet m.m. med epost. Det betyr at medlemmene ikke får en faktura i postkassa lenger slik man har vært vant til. Det betyr...

Styret minner om at det er forbudt for ikke profesjonelle skadedyr bekjempelsesfirmaer å legge ut rottegift. Dessuten er det forbundet med fare for helse for husdyr og småbarn. Beboerne bes å respektere...

Første del av vedlikeholdsarbeidet i Sponstubben ble gjennomført 11. mai 2020 da gangveien mellom Sponstubben 15 og 16 og stikkveien opp til parkeringsplassen ble asfaltert på ny. Du finner noen bilder...

Årets Generalforsamling ble gjennomført ved elektronisk avstemning grunnet myndighetenes Covid-19 smittevernbestemmelser. Det ble innen fristens utløp kl. 21:00 sendt inn til sammen 80 stemmer hvorav 4...

Grunnet myndighetenes anbefalinger om smittevern i Coronatiden avholdes årets generalforsamling i form av avstemming på epost. I den forbindelse er det i løpet av 25.04.2020 blitt sendt ut en epost til...

Styret tenkte å gi en tilbakemelding rundt spørreundersøkelsen om parkering som ble gjennomført I februar/mars. Det kom inn over 200 svar og mange hadde i tillegg gode innspill/kommentarer rundt dette...

Som informert om tidligere kan vi i år ikke gjennomføre vanlig Generalforsamling på Grendehuset 27. april. Styret har derfor, på styremøte 22. april ,vedtatt at vi vil sende ut et skjema til alle beboerne...

Til alle beboere i Trollåsen Grendelag! I forbindelse med Corona epidemien er det, som dere sikkert vet , innført restriksjoner om ikke å ha større møter eller treff nå. Dette betyr at vi ikke kan gjennomføre...

16. april 2020

Vårdugnad på tunene

Styret har mottatt en henvendelse om hvordan styret ser på i hvilken utstrekning den årlige vårdugnaden kan gjennomføres gitt de begrensninger myndighetene har introdusert i forbindelse med å få bukt med...

Styret har problemer med utsendelse av eposter til beboere som har en @yahoo.com adresse. Det gis feilmeldinger med ulike begrunnelser og styret be om at beboere på Trollåsen med en slik adresse sender...

Vi vil gjerne vite hva du synes om parkeringsforholdene. Styret har søndag 8. mars 2020 sendt ut en epost til alle husstander med en link til en enkel og kort spørreundersøkelse som styret håper at du...

Årets generalforsamling finner sted mandag, 27.04.2020 kl 19:00 på grendehuset i Flisveien 14

1. mars 2020

Epost adresse

Grendelaget har fått ny epostadresse: trollasengrendelag@gmail.com. Benytt denne adressen for alle henvendelser til styret

Her kommer det mer info etterhvert