Alle nyheter


Det er oppdaget skade på "mottaker" av bommen ved innkjørsel til biloppstillingsplassen ved Kvernbakken. Skaden har løftet mottakeren delvis ut av forankringen i bakken slik at den er blitt skjev. Med...

19. september 2020

Oppdaterte epost adresser

Styret i Trollåsen grendelag (TGL) kommuniserer med medlemmene ved hjelp av epost og i meget sjeldent grad ved å ringe på mobilen eller sender SMS. Det hender en gang i blant at styrets epost meldinger...

En stor dugnadsjobb ble sist tirsdag gjennomført på området rundt grendehuset. Mellom 15-20 beboere møtte opp og sørget for at den relativ gjengrodde tomten rundt huset ble rensket opp. To store lass...

Tirsdag 8. september 2020 kl. 17:30 møtes vi til dugnad på område rundt grendehuset. Du kommer vel? Ta gjerne med deg arbeidshansker, rake/rive, spade og hagesaks. Hilsen Styret i TGL

Bekjempelse av rotter og mating av fugler er ingen heldig kombinasjon. Flere beboere føler seg med rette ukomfortabel med at rotter har etablert seg enkelte steder på Trollåsen boligfelt. Styret informerte...

26. juli 2020

Grendelagsavgift 2020

Betaling av grendelagsavgift ble sendt ut før ferien og fristen for innbetaling til grendelagets konto er passert med god margin. Dessverre opplever styret at mange medlemmer har hatt annet å tenke på...

Styret har i dag engasjert selskapet Rentokil for å bekjempe problemet med rotter som er blitt observert på tre steder i området mellom tun 7 og 15 (Sagveien til Kvernbakken). Det vil bli satt opp ikke...

10. juli 2020

Rotter på Trollåsen

Styret har mottatt flere henvendelser om rotter som er blitt observert på Trollåsen, nærmere bestemt på tun 15 i Kvernbakken, tun 7 i Sagveien og på gangstien mellom Sagveien og Flisveien. Styret jobber...

I 2019 sendte styret i TGL et brev til daværende Oppegård kommune hvor styret beskrev og dokumenterte tilstanden på veinettet som utgjør virkeområdet til Trollåsen grendelag. Dette resulterte i at deler...

10. juni 2020

Veiarbeid i Sponstubben

Nordre Follo kommune er i gang med åpning av gjengrodde grøfter og høytrykksspyling av et tett avløpsrør i nedkjøringen fra tun 1 i Sponstubben. Tiltaket vil gi bedre avløpsforhold for regnvannet ved store...

8. juni 2020

Grendelagsavgift 2020

Årets Generalforsamling har vedtatt følgende satser: Grendelagsavgift : kr. 3.900 TV/Internet : kr. 1.740 Grunnbeløp å betale : kr. 5.640 Øvrige tjenester som snøbrøyting...

Gjeldende reguleringsplan for Trollåsen med tilhørende plankart er lagt ut. Du finner den under "Dokumenter" og undermenyen "Reguleringsplan og plankart"

For første gang vil styret i år sende ut faktura for grendelagsavgift, TV og Internet m.m. med epost. Det betyr at medlemmene ikke får en faktura i postkassa lenger slik man har vært vant til. Det betyr...

Styret minner om at det er forbudt for ikke profesjonelle skadedyr bekjempelsesfirmaer å legge ut rottegift. Dessuten er det forbundet med fare for helse for husdyr og småbarn. Beboerne bes å respektere...

Første del av vedlikeholdsarbeidet i Sponstubben ble gjennomført 11. mai 2020 da gangveien mellom Sponstubben 15 og 16 og stikkveien opp til parkeringsplassen ble asfaltert på ny. Du finner noen bilder...

Årets Generalforsamling ble gjennomført ved elektronisk avstemning grunnet myndighetenes Covid-19 smittevernbestemmelser. Det ble innen fristens utløp kl. 21:00 sendt inn til sammen 80 stemmer hvorav 4...

Grunnet myndighetenes anbefalinger om smittevern i Coronatiden avholdes årets generalforsamling i form av avstemming på epost. I den forbindelse er det i løpet av 25.04.2020 blitt sendt ut en epost til...

Styret tenkte å gi en tilbakemelding rundt spørreundersøkelsen om parkering som ble gjennomført I februar/mars. Det kom inn over 200 svar og mange hadde i tillegg gode innspill/kommentarer rundt dette...

Som informert om tidligere kan vi i år ikke gjennomføre vanlig Generalforsamling på Grendehuset 27. april. Styret har derfor, på styremøte 22. april ,vedtatt at vi vil sende ut et skjema til alle beboerne...

Til alle beboere i Trollåsen Grendelag! I forbindelse med Corona epidemien er det, som dere sikkert vet , innført restriksjoner om ikke å ha større møter eller treff nå. Dette betyr at vi ikke kan gjennomføre...

16. april 2020

Vårdugnad på tunene

Styret har mottatt en henvendelse om hvordan styret ser på i hvilken utstrekning den årlige vårdugnaden kan gjennomføres gitt de begrensninger myndighetene har introdusert i forbindelse med å få bukt med...

Styret har problemer med utsendelse av eposter til beboere som har en @yahoo.com adresse. Det gis feilmeldinger med ulike begrunnelser og styret be om at beboere på Trollåsen med en slik adresse sender...

Vi vil gjerne vite hva du synes om parkeringsforholdene. Styret har søndag 8. mars 2020 sendt ut en epost til alle husstander med en link til en enkel og kort spørreundersøkelse som styret håper at du...

Årets generalforsamling finner sted mandag, 27.04.2020 kl 19:00 på grendehuset i Flisveien 14

1. mars 2020

Epost adresse

Grendelaget har fått ny epostadresse: trollasengrendelag@gmail.com. Benytt denne adressen for alle henvendelser til styret

Her kommer det mer info etterhvert