Alle nyheter


Alle er hjertelig velkommen til å ta i bruk skøytebanen. Det finnes dessverre ingen parkeringsplasser i tilknytning til banen. Foreldre og voksne oppfordres til å la bilen stå hjemme og gå den korte veien til skøytebanen. Parkering er kun tillatt på anviste plasser, dvs. på gjesteparkeringsplasser. Ingen parkering i Flisveien rundt skøytebanen !

1. desember 2021

Skøytebanen er åpen

Banemannskapet har jobbet på spreng med å få banen klar i det fine vinterværet. 

Det har vært to hendelser høsten 2021 der grevling har gått til angrep på katter. Styret i grendelaget har vært i kontakt med både Viltnemda og Nordre Follo kommune for å søke hjelp med å bli kvitt grevlingen. Begge instanser vurderer hendelsene som ikke alvorlig nok til å gripe inn, tvert imot anses det som naturlig at grevlinger oppholder seg i umiddelbar nærhet der hvor mennesker bor. Dette på grunn av lettere tilgang til mat. Nedfall av frukt fra trær og busker, fuglefrø  og andre matrester på bakken er eksempler på hva grevlingen liker. Styret oppfordrer derfor alle beboere om å være ekstra påpasselig og sørge for at slik mat ikke gjøres tilgjengelig for grevlingen. 

Styret har sakset en artikkel fra Vi i villa som beskriver grevlingen generelt og som gir informasjon om hvordan man kan bli kvitt den. 

Natt til 11. november 2021 ble nok en katt påført store skader og måtte legges inn hos veterinær. Skadene er iflg. dyrlegen etter alt å dømme påført katten av en grevling. Katten er hjemmehørende i Kvernbakken. 


Styret undersøker muligheter for å få fjernet grevlingen og ber om beboernes hjelp. Dersom du observerer en grevling eller får mistanke om at en grevling har slått seg ned i nærheten av der du bor, tar du kontakt med styret så raskt som mulig. Ring styremedlem Alfred Wulff på tlf 93 00 64 16.    

I forbindelse med at det blir utført asfalteringsarbeid på to gjesteparkeringsplasser i Kvernbakken mandag 8. november 2021 vil det være et behov for enkelte beboere å parkere sine biler midlertidig på andre gjesteparkeringsplasser i nærheten denne dagen. Styret ber om forståelse dersom 'ukjente biler' dukker opp på andre gjesteplasser. 

Styret minner om at det vil bli gjennomført asfalteringsarbeid på parkeringsplassen på tun 15 og på plassen på baksiden av Kvernbakken 53 og 54.

Plassene skal være bilfrie 8. november 2021 fra kl. 07:00 

Styret i grendelaget har mottatt varsel om oppstart av reguleringsplan for Volvo-tomten. Brevet fra utbygger følger vedlagt.

8. oktober 2021

Grevling på Trollåsen

I slutten av september 2021 ble det på kvelden observert en grevling på hovedgangveien mellom Flisveien (tun 9) og Sagveien (tun 7). 

Ferietiden er over for de fleste med skolestart og kanskje et nytt år i barnehagen. Det har vært en god sommer, synes mange av oss. En god sommer var det også for planter, busker og trær som har vokst seg store, flere steder så store at busker og grener har begynt å spise seg inn på kjøreveier og gangveier. Dette kan påvirke trafikksikkerheten selv om det kanskje ikke er så innlysende ved første øyekast. 


Da er høsten en fin tid for å skjære tilbake hekker, busker, grener og trær som har begynt 'å lene seg' inn over gang- og kjøreveier, spesielt på regntunge dager. 

Vær med på en dugnadsrunde i høst på egen tomt, du også. Klipp tilbake vegetasjonen til egen tomtegrense. Da blir det  mye triveligere for store og små å ferdes trygt langs veiene på Trollåsen.  

23. august 2021

Ulykke på trampoline

Styret ble i dag informert om at det skjedde en ulykke på trampolinen på ett av tunene som var satt opp på grendelagets fellesareal. Barnet måtte hentes av en ambulanse. Hendelsen skjedde i går 22. august 2021. 

Styret viser til punkt 8 i Det administrative reglementet (se Informasjon/Vedtekter og Administrativt reglement) der det fremgår at det ikke er tillatt å sette opp private gjenstander, herunder lekeapparater, trampoliner osv. på grendelagets fellesarealer uten styrets skriftlige tillatelse. 

Når det gjelder trampoliner har ikke styret gitt slike tillatelser. Trampoliner som er satt opp på tunene eller andre steder som utgjør grendelagets fellesarealer bes fjernet umiddelbart, senest innen utgang av august. 

Styret forbeholder seg retten til fjerne trampoliner fra fellesområder for angjeldende tuns risiko og regning etter 31. august 2021. 


Styret i Trollåsen grendelag


Aksetøy arkitektur varsler om om oppstart av planarbeid for Lienga 6-8. Vedlagt deres brev av 28.06.2021 til berørte parter og Offentlige og private høringsinstanser.  


Levering av hageavfall til miljøstasjonene i Nordre Follo kommune er helt gratis. Hver innbygger har fått tildelt en kvote på 30 klipp. Til tross for dette oppleves det at det dumpes hageavfall på grendelagets fellesarealer. Slik skal det ikke være og styret ber om at den slags dumping opphører umiddelbart. Styret har mottatt klager på dette, senest 21. mai 2021, der det pekes på vedvarende dumping av hageavfall fra parkeringsplassen nedenfor Kvernbakken 53 og 54. Styret jobber med å få satt opp forbudsskilt flere steder.

Etter styremøte 12. mai 2021 er det administrative reglement blitt oppdatert på punkt 8 og 13. Du finner den oppdaterte versjonen under "Informasjon/Vedtekter og administrativt reglement/administrativt reglement"

Gladnyhet! Vi inkluderer mer bredbånd i Komplettavtalen Den nye digitale hverdagen stiller store krav til bredbåndet og fra 1. juli øker vi bredbåndet i fellesavtalen deres til BB 100 slik at deres nye produkt blir Komplett 100. Alle beboere vil motta egne varslinger i løpet av mai måned, enten om de har det inkluderte bredbåndsproduktet eller har oppgradert til et høyere bredbåndsprodukt individuelt. I kombinasjon med vår Alltid På Nett-garanti, fornøydhetsgarantien Alltid WiFi og Nettvern, skal dere være trygg på at dere får de beste bredbåndsopplevelsene. Skulle du ha spørsmål til denne endringen er du som alltid velkommen til å kontakte oss på 815 55 520 eller ta kontakt med din kontaktperson i Telenor. Med vennlig hilsen Telenor Norge AS

Det har vært en almen oppfatning blant grendelagets beboere at tidligere barnepark og nåværende grendehus i Flisveien 14 har vært en del av fellesarealet som Trollåsen grendelag eier. Grunnboken fortalte imidlertid noe annet da det nåværende styret undersøkte dette i april 2020 i forbindelse med kartleggingen av fellesarealer og realsameier på Trollåsen. I over ett år har styret jobbet med å få eiendommen skjøtet over til grendelaget. 3. mai 2021 ble Trollåsen grendelag endelig registrert som eier av Flisveien 14 i grunnboken. Dermed er det satt punktum for en forglemmelse eller inkurie som skjedde for 39 år siden og som siden hadde vært uoppdaget.

I løpet av mars 2021 har styret i Trollåsen grendelag i samarbeid med Oppegård avis skapt publisitet rundt tilstanden av veinettet på Trollåsen. Det var de besluttende politiske myndigheter i kommunen som var målgruppen for med denne kampanjen. Styret følger opp dette med sitt årlige brev til administrasjonen i Nordre Follo kommune. Brevet beskriver i korte trekk feil og mangler på veibanen i Sponstubben, Flisveien, Kvernbakken og Sagveien. Det er tredje året på rad at et slikt brev ble sendt.

24. april 2021

Generalforsamling 2021

Årets generalforsamling i Trollåsen grendelag vil bli gjennomført på samme måte som i 2020. Styret sender ut en epost til alle medlemmer med en link til et avstemningskjema. Siste frist for innsendelse av skjemaet er tirsdag, 27. april 2021 kl. 21:00. Avstemningsresultatet vil bli offentliggjort her på hjemmesiden kort tid etter at opptellingen av stemmer er avsluttet.

13. april 2021

Hærverk

Trollåsen Grendelag har i løpet av de siste ukene opplevd at 11 biler og en motorsykkel har fått skruer i dekkene sine, noe som gjør at de har punktert. I tillegg har to biler fått riper på panseret på bilene sine. Dette har skjedd både i Flisveien, Sagveien og Sponstubben. Måten skruene er satt inn i dekket på viser at dette ikke er noe som skjer tilfeldig, men er en type hærverk som vi ikke ønsker i grendelaget vårt. Styret har derfor tatt kontakt med politiet og varslet om saken og spurt om råd.. Politiet oppfordrer beboere som opplever dette å anmelde forholdet. I tillegg oppfordres alle beboere til å følge ekstra godt med. Vi håper vi skal få slutt på denne type hærverk og at vi igjen kan bo i et trygt og godt grendelag hvor vi slipper denne type bekymringer.

Innkalling med vedlegg er lagt ut 27.03.2021. Du finner den under "Dokumenter/Generalforsamlinger og protokoller/2021. Dokumentet sendes også til alle medlemmene på oppgitt epost adresse. Siste frist for utsendelse av dokumentet er i henhold til vedtektene 3 uker før generalforsamlingen. På grunn av Covid-19 restriksjonene vil årets generalforsamling bli gjennomført ved elektronisk avstemming på lik linje som i 2020. Skjema vil bli sendt ut med epost noen dager forut for 27. april 2021.

16. mars 2021

FORBUD MOT FUGLEMATING

Trollåsen Grendelag har et rotteproblem som vi er nødt til å få gjort noe med. Vi ønsker derfor hjelp fra dere beboere. Vi har allerede inngått avtale med Rentokil og satt opp rottefeller, men dette tiltaket er dessverre ikke nok for å bekjempe problemet. Styret ser seg derfor nødt til å forby mating av fugler for en periode fremover. Vi håper alle kan følge dette. Fuglene finner mat ute nå uten at vi trenger å mate dem. I tillegg ber vi om hjelp til å plukke opp matrester og søppel som blir kastet på gangveiene. Håper på forståelse for at vi alle nå må bidra til et krafttak for å bli kvitt rottene. Styret

Valgkomitéen ber interesserte som kunne tenke seg å delta i styrearbeidet for grendelaget i løpet av de neste årene å ta kontakt med valgkomitéen v/Anders Jørgensen innen 10. mars 2021. Anders Jørgensen treffes på mobil 920 69 367 eller epost anders.jorgensen@utdanningsforbundet.no.

Som dere vet så er det satt ut rotte- og musefeller her i grendelaget. For å unngå at bestanden øker er det viktig å følge noen regler når det gjelder mating av fugler nå på vinteren slik at maten vi legger ut til dem ikke ender med å bli rotte- eller musemat. Styret ber derfor om følgende: Fugler må ikke mates på bakken og den må foregår i kontrollerte former på egen eiendom. Unngå å legge ut brødbiter til dem. Det må ikke legges mat til fugler rundt om i boligområdet eller ute i naturen, da dette blir mat for rotter eller andre skadedyr. Det finnes forskjellig fuglemat å få kjøpt til oppheng i trær, eller fuglefrø som legges på brett. Hvis mulig, så heng disse opp i et tre midt på plenen heller enn i en hekk hvor det er lett for andre dyr å komme opp. Håper dere alle er med på en felles innsats for å bekjempe muse- og rotteproblemet vi har her i grendelaget.

På oppfordring fra beboere har styret i Trollåsen grendelag sendt en forespørsel til Nordre Follo kommune om det var mulig å strø kun halvparten av gangveien ned til Trolldalen slik at barna kan benytte den andre halvpart til aking. Kommunen har gitt følgende svar: Vi strør med grus eller sand på våre gangveier, og strøapparatene strør med en fast bredde. Vi strør for at myke trafikanter skal ferdes så sikkert som mulig. Det er ikke heldig og ha en akebakke i en gangvei hvor slike trafikanter ferdes. Vi strør også for at de som må kjøre her for å utføre vedlikehold kan ferdes sikrere.

Nå er vinteren her. Det er spådd kuldegrader i mange dager fremover og da er det bare å finne frem skøytene. Banemannskapet har gjort en fantastisk flott jobb og lagt skøyteis på ballplassen i Flisveien. Store og små ønskes velkommen til vintermoro på Trollåsen. Myndighetenes smittevernregler gjelder og bør følges, også på isen. Det kan være maks 20 personer (barn) på isen samtidig. De voksne bør i størst mulig utstrekning være på utsiden av gjerdet og holde minst 2 m avstand.

Nordre Follo kommune skriver på sin hjemmeside: Ikke lov å parkere utenfor veien Det er også viktig å merke seg at håndheving på veier regulert med parkeringsforbud strammes inn. I tidligere Oppegård kommune ble ikke biler som sto parkert utenfor veibanen på veier regulert med parkeringsforbud ilagt gebyr. I henhold til gjeldene regelverk er det ikke tillatt å parkere på veiens skulder, grøft eller sideareal når skilt viser at parkering ikke er tillatt, og fra 15. desember blir man ilagt gebyr ved å parkere som beskrevet over. Det er derfor presisert i vedtaket hva skiltene innebærer. Veier merket med soneregulering: Soneregulering innebærer, kort oppsummert, at det er forbudt å parkere langs veien, uavhengig av kjøreretning eller veiside, helt til en passerer skiltet «Slutt på parkeringssone». Felles for begge skiltinger er at begrepet «veien» også omfatter veiens skulder, grøft og sideareal. Trafikktjenesten i Nordre Follo vil i første omgang informere om endringen ved å legge informasjonsskriv på biler som står ulovlig parkert. Dette er vi allerede i gang med. Fra 15. desember vil feilparkerte biler bli ilagt et gebyr på 900 kroner.

25. november 2020

Generalforsamling 2021

Datoen for Generalforsamling 2021 er nå bestemt. Den vil bli avholdt tirsdag 27. april 2021 kl 19:00. Det er på nåværende tidspunkt uvisst i hvilken form den vil kunne gjennomføres. Vi alle håper på at medlemmene igjen kan møtes på grendehuset i Flisveien 14 etter at vi sist hadde en digital gjennomføring på grunn av smittevernbestemmelsene. Tiden fremover vil vise om vi nok en gang må gjennomføre møtet digitalt eller om vi igjen kan møtes fysisk for å diskutere i plenum. Uansett måten Generalforsamling 2021 gjennomføres på skal forslag fra medlemmer til behandling på møtet være styret i hende senest 15. februar 2021. Dette i henhold til vedtektenes § 5 .

23. november 2020

Tid for Radonmåling

Fyringsperioden er også sesong for måling av inneklima, blant annet måling av Radon. Sesongen strekker seg fra 15. oktober og frem til 15. april. Radon er en edelgass som er usynlig og luktfri, dannet ved nedbryting av Radium. Den kan feste seg til lungevevet og kan avgi stråling og være medvirkende årsak til økt risiko for lungekreft. Radium finnes i de fleste bergarter i Norge. Effektiv Radonmåling bør fortrinnsvis foretas over en sammenhengende periode på 60 dager, men enkelte aktører tilbyr også 10 dagers målinger. Det sentrale ved Radonmåling er gjennomsnittsverdier som over tid ikke bør være større enn grenseverdien på 200Bq, men allerede fra verdier større enn 100Bq bør det iverksettes tiltak. Utleieboliger har krav til Radonmåling. Dette fremgår indirekte av § 2 i Strålevernforskriften. For å måle Radongassen kan du henvende deg til profesjonelle aktører som tilbyr målinger ved hjelp av sporfilm. Et Google-søk gir deg god oversikt over selskaper som tilbyr slik Radonmåling. Du kan også kjøpe din egen Radonmåler i butikker der du kjøper elektronikk og foreta målingene på egenhånd. Grendelaget har dessverre ikke måleutstyr til utlån.

Høsten 2020 har styret i grendelaget i samarbeid med tuntillitspersonene startet prosessen med oppgradering av lekeplassene på tunene. Dette er et prosjekt som vil strekke seg over et lengre tidsrom, dvs. flere år. I 2019 og tidligere i 2020 ble det foretatt befaringer som har resultert i en rekke planlagte prosjekter for å oppgradere lekeapparatene på tunene. Styret har engasjert en snekker som skal begynne med arbeidsoppgavene på 3 tun i slutten av oktober 2020. Hva har skjedd så langt? Tun 3 : Ødelagt vippedyr er fjernet og tunet er oppgradert med egeninnsats Tun 4 : Ødelagt sklie/lekehus er blitt reparert på dugnad Tun 12 : Ødelagt huskestativ er blitt fjernet Tun 15 : Området ved inngangen til tunet er blitt rehabilitert og en mur er satt opp med beplantning senere på vårparten. Arbeidet er finansiert ved ekstra innbetaling til tunkassa og utført på dugnad. Tun 17 : Det er satt opp et nytt lekehus på dugnad (se bildet). Ødelagt vippedyr er fjernet Hva skjer videre? Tun 2 : Nytt vippedyr skal leveres som beboerne setter opp på dugnad. Tunet har også fått utlevert en vippe som skal settes opp på dugnad til våren Tun 4 : Nytt vippedyr er kjøpt inn og skal settes opp på dugnad Tun 5 : Nye trapper, gulv og rekkverk på lekehuset med sklie skal utbedres Tun 7 : Nytt lekehus er kjøpt inn og skal settes opp på dugnad i løpet av våren 2021 Tun 8 : Nye trapper, gulv og rekkverk på lekehuset med sklie skal utbedres Tun 12 : Har fått bevilget midler til innkjøp av nytt lekehus Tun 16 : lekestativ/sklie skal fjernes – til våren er det planlagt å sette opp et alternativt lekestativ. Et vippedyr med ødelagt topp skal utbedres. Tun 17 : Nytt vippedyr skal settes opp. Arbeidet fortsetter i 2021 I løpet av våren 2021 vil det bli foretatt ny befaring og nye prosjekter utpekes og gjennomføres i løpet av 2021.

Det er oppdaget skade på "mottaker" av bommen ved innkjørsel til biloppstillingsplassen ved Kvernbakken. Skaden har løftet mottakeren delvis ut av forankringen i bakken slik at den er blitt skjev. Med god hjelp av en beboer på Trollåsen er stolpen blitt rettet opp slik at det igjen er mulig å låse bommen. Noe forankringsarbeid på stolpen i bakken gjenstår. Dette vil bli utført snarest mulig.

19. september 2020

Oppdaterte epost adresser

Styret i Trollåsen grendelag (TGL) kommuniserer med medlemmene ved hjelp av epost og i meget sjeldent grad ved å ringe på mobilen eller sender SMS. Det hender en gang i blant at styrets epost meldinger ikke kommer frem uten at styret får melding om det. Ikke alle epost leverandører sender tilbakemelding dersom det er feil ved levering av utsendte eposter. I så henseende er det viktig at styret har oppdaterte lister på epost- og mobiladresser til enhver tid. Dersom du endrer dine kontaktdata er det derfor viktig at du sender en oppdatering til styret ved å benytte grendelagets epost trollasengrendelag@gmail.com slik at du ikke går glipp av viktige beskjeder fra styret.

En stor dugnadsjobb ble sist tirsdag gjennomført på området rundt grendehuset. Mellom 15-20 beboere møtte opp og sørget for at den relativ gjengrodde tomten rundt huset ble rensket opp. To store lass med rusk, rask og kvist ble kjørt bort til miljøstasjonen på Sofiemyr. Nå ser det ryddig og pent ut på området. Dugnadsgjengen festet også noen planker på sklia og bussen i parken og rensket unna en del kvist i bakken oppover Sagveien, samt ned mot bussholdeplassen. I tillegg ble grunnmuren på grendelagshuset malt. Veldig bra jobbet og en stor takk til alle som deltok på dugnaden. Som lønn for strevet ble det servert pølse og lomper som KIWI Trollåsen hadde sponset. Dessuten får alle som deltar på dugnaden låne grendehuset gratis en gang.

Tirsdag 8. september 2020 kl. 17:30 møtes vi til dugnad på område rundt grendehuset. Du kommer vel? Ta gjerne med deg arbeidshansker, rake/rive, spade og hagesaks. Hilsen Styret i TGL

Bekjempelse av rotter og mating av fugler er ingen heldig kombinasjon. Flere beboere føler seg med rette ukomfortabel med at rotter har etablert seg enkelte steder på Trollåsen boligfelt. Styret informerte 17. juli 2020 om at firmaet Rentokil AS ble engasjert for å bekjempe rotteplagen ved bl.a. å sette opp feller på de mest utsatte steder. I den forbindelse er det viktig at rottene ikke får tilgang til mat og styret oppfordrer alle beboerne på det sterkeste å la være å mate fuglene i en tid da finnes mer enn nok mat til fuglene ellers i naturen.

26. juli 2020

Grendelagsavgift 2020

Betaling av grendelagsavgift ble sendt ut før ferien og fristen for innbetaling til grendelagets konto er passert med god margin. Dessverre opplever styret at mange medlemmer har hatt annet å tenke på enn å betale regninger like før ferien. Styret sender derfor ut betalingspåminnelser for å få dekning for fakturaene som grendelaget mottar og som skal betales i tide. Det beregnes et purregebyr på kr. 70,- for betalingspåminnelsen og ny betalingsfrist på 2 uker settes. Styret ber om forståelse for at rutinene for innkreving av grendelagsavgiften nå strammes inn.

Styret har i dag engasjert selskapet Rentokil for å bekjempe problemet med rotter som er blitt observert på tre steder i området mellom tun 7 og 15 (Sagveien til Kvernbakken). Det vil bli satt opp ikke giftige rottefeller om kort tid. Tiltakene vil i første omgang ha en varighet på tre år. Beboerne bes å støtte opp under tiltakene ved å avstå fra unødvendig fuglemating og ved å holde sine eiendommer ryddig og fri fra alt som kan tiltrekke seg rotter.

10. juli 2020

Rotter på Trollåsen

Styret har mottatt flere henvendelser om rotter som er blitt observert på Trollåsen, nærmere bestemt på tun 15 i Kvernbakken, tun 7 i Sagveien og på gangstien mellom Sagveien og Flisveien. Styret jobber med problemstillingen og har tatt kontakt med profesjonelle aktører som bekjemper skadedyr. Har du observert rotter tar du kontakt med styret og gir en nøyaktig beskrivelse om hvor og når du har gjort en slik observasjon. Styret viser til at det ikke er tillatt for privatpersoner å legge ut rottegift. De fleste av oss vet at "rotter finnes der hvor mennesker er". Det stiller ekstra store krav til oss beboere. Vi må ha et bevisst forhold til håndtering av bl.a. matrester, brødsmuler, annen spiselig avfall og fuglemating. Mat (rester) på bakken er ensbetydende med mat til rotter. Mat- og stekefett som helles ut i vasken kan være en årsak for å tiltrekke seg rotter gjennom avløpsrør der fett har satt seg fast i rørveggene. Bruk gjerne husholdningspapir for å rengjøre stekepanner, kjeler osv. Papiret med fettet legger du deretter i de grønne matavfallsposene. Når alle bidrar er sjansen stor at vi får bukt med problemet sammen med profesjonell hjelp fra et skadedyr bekjempelsesselskap.

I 2019 sendte styret i TGL et brev til daværende Oppegård kommune hvor styret beskrev og dokumenterte tilstanden på veinettet som utgjør virkeområdet til Trollåsen grendelag. Dette resulterte i at deler av Sponstubben ble nyasfaltert, at veikanten ned fra tun 1 ble grøftet og et tett avløpsrør ble åpnet igjen. På lik linje med brevet fra 2019 har styret også i år foretatt en befaring og sendt en tilstandsrapport til Nordre Follo kommune. Brevet og rapporten finner du vedlagt .

10. juni 2020

Veiarbeid i Sponstubben

Nordre Follo kommune er i gang med åpning av gjengrodde grøfter og høytrykksspyling av et tett avløpsrør i nedkjøringen fra tun 1 i Sponstubben. Tiltaket vil gi bedre avløpsforhold for regnvannet ved store nedbørsmengder.

8. juni 2020

Grendelagsavgift 2020

Årets Generalforsamling har vedtatt følgende satser: Grendelagsavgift : kr. 3.900 TV/Internet : kr. 1.740 Grunnbeløp å betale : kr. 5.640 Øvrige tjenester som snøbrøyting på felleseide veistubber m.m., leie av plass på biloppstillingsplassen og ekstra tilskudd til tunkassene kommer i tillegg. Fakturaene sendes ut i perioden mai - juni 2020.

Gjeldende reguleringsplan for Trollåsen med tilhørende plankart er lagt ut. Du finner den under "Dokumenter" og undermenyen "Reguleringsplan og plankart"

For første gang vil styret i år sende ut faktura for grendelagsavgift, TV og Internet m.m. med epost. Det betyr at medlemmene ikke får en faktura i postkassa lenger slik man har vært vant til. Det betyr også at forfallsdato for fakturaen for flere vil være mye tidligere enn det har vært tidligere. Styret regner med å sende ut fakturaene i løpet av mai/juni.

Styret minner om at det er forbudt for ikke profesjonelle skadedyr bekjempelsesfirmaer å legge ut rottegift. Dessuten er det forbundet med fare for helse for husdyr og småbarn. Beboerne bes å respektere forbudet.

Første del av vedlikeholdsarbeidet i Sponstubben ble gjennomført 11. mai 2020 da gangveien mellom Sponstubben 15 og 16 og stikkveien opp til parkeringsplassen ble asfaltert på ny. Du finner noen bilder av arbeidet under menyen "Bilder". Andre delen av arbeidet vil Nordre Follo kommune ta seg av en gang i perioden slutten av mai/begynnelsen av juni. Da skal det graves grøft på vei nedover fra omtrent Sponstubben 32 og frem til sluket ved nærmeste veikryss. Røret under innkjøringen til parkeringsplassen vil bli åpnet igjen slik at store nedbørsmengder forhåpentligvis finner sin vei nedover Sponstubben uten å gjøre skade på verken parkeringsplassen eller de nyasfalterte gangstiene.

Årets Generalforsamling ble gjennomført ved elektronisk avstemning grunnet myndighetenes Covid-19 smittevernbestemmelser. Det ble innen fristens utløp kl. 21:00 sendt inn til sammen 80 stemmer hvorav 4 stemmer ble avgitt dobbelt. Således er det blitt registrert 76 gyldige stemmer. Etter fristens utløp kl. 21:00 ble det registrert ytterligere 6 stemmer som ikke teller med i antall gyldige stemmer. Du finner avstemningsresultatene i vedlagte PDF-fil. Styret takker alle medlemmene som har deltatt i avstemningen.

Grunnet myndighetenes anbefalinger om smittevern i Coronatiden avholdes årets generalforsamling i form av avstemming på epost. I den forbindelse er det i løpet av 25.04.2020 blitt sendt ut en epost til alle medlemmer med følgende innhold: Innkalling til generalforsamlingen med alle vedlegg pluss revisjonsrapport. Link til skjema for elektronisk avstemming med forklaringer Avstemmingen er åpen til 27.04.2020 kl. 21:00. Skulle noen ønske å svare skriftlig ved å skrive ut skjemaet og krysse av sine valg, kan dette legges i postkassa til Sagveien 5 innen samme tidsfrist.

Styret tenkte å gi en tilbakemelding rundt spørreundersøkelsen om parkering som ble gjennomført I februar/mars. Det kom inn over 200 svar og mange hadde i tillegg gode innspill/kommentarer rundt dette temaet. Styret vil takke alle som deltok! Kort oppsummert så viser resultatet at de aller fleste husstander har 1 (64%) til 2 biler (32%) og 87 % har nok plass på egen tomt/garasje til parkering. Når det gjelder gjesteparkeringen så svarer 51% at der er generellt nok plass til gjester på gjesteparkeringen, mens 49 % svarer at det ikke er nok plasser. Basert på innspill fra undersøkelsen samt styrets egne erfaringer så er det noen tun/veier som generellt har god plass på gjesteparkeringen, mens andre opplever at det ikke er generellt god plass. Dette har nok sammenheng med at beboere også benytter disse plassene i varierende grad I tillegg til gjester. Det kom en del gode innspill til hva som kan gjøres for at gjester skal få plass til å parkere, og styret har noen forslag/oppfordringer til alle beboere: - Gjesteparkeringen skal ikke benyttes som fast parkering av beboere, dvs hver dag - Beboere oppfordres til å ikke benytte gjesteparkeringen når det er få ledige plasser til gjester - Beboere som benytter gjesteparkeringen oppfordres til å legge en lapp i frontruta med adresse og mobilnr. Da vil det være mulig for andre som venter besøk av gjester å ta kontakt (hvis det ikke er ledige plasser) og be om flyttingen av bilen. Gjester skal ha første prioritet på disse plassene. - Beboere som venter mye besøk (bursdager/selskap etc) kan og legge/henge opp en lapp med tid/dato ved postkasse stativene på tunet, slik at andre beboere ikke benytter gjesteplassene på dette tidspunktet.

Som informert om tidligere kan vi i år ikke gjennomføre vanlig Generalforsamling på Grendehuset 27. april. Styret har derfor, på styremøte 22. april ,vedtatt at vi vil sende ut et skjema til alle beboerne med innstilling i sakene og forslag til vedtak. Dere har da mulighet til å krysse av for om dere er for, imot eller avholdene. Dessverre gjør dette at vi ikke har mulighet til noen diskusjon på hvert punkt, men vi håper på forståelse for dette i den spesielle situasjonen vi nå er i. Skjemaet vil bli sendt ut så snart som mulig. Med vennlig hilsen Styret i Trollåsen Grendelag

Til alle beboere i Trollåsen Grendelag! I forbindelse med Corona epidemien er det, som dere sikkert vet , innført restriksjoner om ikke å ha større møter eller treff nå. Dette betyr at vi ikke kan gjennomføre Generalforsamlingen i Grendelaget som planlagt 27. april. Det er imidlertid et par saker som bør vedtas, som budsjett 2020 og grendelagsavgiften. Styret har styremøte 22. april og vil komme tilbake til hvordan vi får vedtatt disse sakene. Resten av sakene som er satt opp for behandling av Generalforsamlingen må nesten vente til det er lov å møtes igjen. Vi beklager dette, men akkurat nå er det viktig at vi følger myndighetens regler. MVH Mette Moberg Styreleder

16. april 2020

Vårdugnad på tunene

Styret har mottatt en henvendelse om hvordan styret ser på i hvilken utstrekning den årlige vårdugnaden kan gjennomføres gitt de begrensninger myndighetene har introdusert i forbindelse med å få bukt med virus-spredningen. Styret anbefaler at årets dugnad gjøres "løpende" frem til 17. mai og oppfordrer til at alle tar en økt med raking, kosting, rydding etc. Tunansvarlig kan eventuelt henge opp en lapp på postkasse-stativene om det er noe spesielt som må gjøres, f.eks. male, demontere/ kaste, etc. Tunansvarlig kan da eventuelt og kjøpe inn nødvendig utstyr og gjøre det tilgjengelig .

Styret har problemer med utsendelse av eposter til beboere som har en @yahoo.com adresse. Det gis feilmeldinger med ulike begrunnelser og styret be om at beboere på Trollåsen med en slik adresse sender en alternativ epost adresse for husstanden til styret. Vennligst bruk grendelagets nye epost adresse: trollasengrendelag@gmail.com

Vi vil gjerne vite hva du synes om parkeringsforholdene. Styret har søndag 8. mars 2020 sendt ut en epost til alle husstander med en link til en enkel og kort spørreundersøkelse som styret håper at du vil ta deg tid til å besvare. Svarfrist er 22. mars 2020.

Årets generalforsamling finner sted mandag, 27.04.2020 kl 19:00 på grendehuset i Flisveien 14

1. mars 2020

Epost adresse

Grendelaget har fått ny epostadresse: trollasengrendelag@gmail.com. Benytt denne adressen for alle henvendelser til styret

Her kommer det mer info etterhvert