24. april 2021

Generalforsamling 2021

Årets generalforsamling i Trollåsen grendelag vil bli gjennomført på samme måte som i 2020. Styret sender ut en epost til alle medlemmer med en link til et avstemningskjema. Siste frist for innsendelse av skjemaet er tirsdag, 27. april 2021 kl. 21:00. Avstemningsresultatet vil bli offentliggjort her på hjemmesiden kort tid etter at opptellingen av stemmer er avsluttet.