Styret kommuniserer med tuntillitsvalgt


Tuntillitsvalgt er bindeleddet mellom tunets beboere og styret. All kommunikasjon med styret i forbindelse med fellesarealer på et tun sendes styret gjennom tuntillitsvalgt som har ansvar for at angjeldende sak er diskutert og forankret i en flertallsbeslutning blant tunets beboere. 

Tuntillitsvalgt har ansvar for vedlikehold av gangveier året rundt slik de er nevnt under avsnitt "Oppgaver for tuntillitspersoner - vedlikehold av gangveier m.m."


Sist endret: 15.jan 2023
Opprettet:  26.mai 2021