Styret kommuniserer med tuntillitsvalgt


All kommunikasjon med styret i forbindelse med fellesarealer på et tun sendes styret gjennom tuntillitsvalgt som har ansvar for at angjeldende sak er diskutert og forankret i en flertallsbeslutning blant tunets beboere. 


Sist endret: 26.mai 2021
Opprettet:  26.mai 2021