Oppgaver for tuntillitspersoner - vedlikehold av gangveier m.m.


Generalforsamling 2022 har vedtatt at tuntillitspersonene  for Tun 1-17 eller den de utpeker vedlikeholder følgende gangveier, veistubber m.m.  både vinter og vår, dvs. arealene brøytes og strøs ved behov vinterstid og kostes/feies i løpet av våren/sommeren:


Tun 1 har ansvar for areal utenfor Sponstubben36-41
Tun 2 har ansvar for gangveien mellom Sponstubben 15 og 16 og opptil parkeringsplassen på oversiden
Tun 4 har ansvar for gangveien utenfor husene Sponstubben27-31
Tun 5 har ansvar for gangveien mellom Sagveien 104 og 105 ned til hovedgangveien
Tun 5 har ansvar for gangveien mellom Sagveien 112 og 113 ned til hovedgangveien
Tun 7 har ansvar for gangveien fra tunet mellom Sagveien 76 og77 ned til enden av Sagveien ved nr. 130
Tun 8 har ansvar for gangveien mellom Flisveien 54 og 55 ned til hovedgangveien
Tun 9 har ansvar for gangveien mellom Sagveien 21 og Flisveien 24
Tun 12 har ansvar for gangveien mellom Sagveien 52 og 53 ned til hovedgangveien
Tun 13 har ansvar for gangveien mellom Sagveien 14 og 15 ned til kjøreveien
Tun 14 har ansvar for gangveien ved Flisveien 8 og ned til hovedgangveien
Tun 15 har ansvar for gangveien mellom Kvernbakken 11 og 12 ned til gangveien fra Flisveien 8
Tun 17 ha ansvar for gangveien på enden av Sagveien og ned til Flisveien


Opprettet:  25.apr 2022