Grendelagsavgift 2024Generalforsamlingen i 2024 har vedtatt følgende priser for 2024:

  1. Grendelagsavgift inkludert "Frihet" (TV- og internett signaler) kr. 7.100
  2. Asfaltering og fond kr. 1.000

Tilleggstjenester - delvis vedtatt tidligere:

  1. Parkeringsplassleie liten henger kr. 400
  2. Parkeringsplassleie stor henger, bobil osv. kr. 800
  3. Brøyting etter avtale
  4. Innbetaling til tunkasse , utvalgte tun kr. 300

Sist endret: 04.mai 2024
Opprettet:  04.mai 2024