Biloppstillingsplassen ved Kvernbakken


Biloppstillingsplassen er et innlåst område ved Kvernbakken hvor medlemmer i grendelaget kan lagre tilhengere, campingvogner, båter m.m. For å få tilgang til plassen må kontrakt med styret inngås. Nøkkel til bommen koster 100,- kr. og blir ikke refundert. Ansvarlig for biloppstillingsplassen fremgår av grendelagets hjemmeside https://trollasengrendelag.info.

Årlig plassleie bestemmes av generalforsamlingen i grendelaget. I 2021 koster det kr. 400 i årlig leie for småhengere og kr. 800 for større hengere, bobiler, campingvogner, båthengere osv. Det er til sammen 58 plasser som alle er utleid. Styret har for tiden flere kjøretøy på venteliste.

Er du interessert i å leie en plass? Send en epost til styret til trollasengrendelag@gmail.com og beskriv hva slags kjøretøy du har og som du ønsker å leie plass til. Oppgi lengde og bredde på ditt kjøretøy.

Tildeling av fast plass gjelder inntil 3 år om gangen hvoretter det skrives ny kontrakt.

Russebusser, vare- og lastebiler er ikke tillatt på biloppstillingsplassen.


Opprettet:  22.mai 2021