Strøkassene på Trollåsen - ikke til privat bruk


Det er utplassert i alt 12 strøkasser på Trollåsen hvorav kommunen drifter 4 kasser og Trollåsen grendelag 8. Kassene er tiltenkt strøing av grendelagets gangveier og i meget sjeldne anledninger strøing av gjesteparkeringsplasser. Påfyll av kassene besørges av ansvarlig styremedlem for alle kassene samtidig. Påfyll av enkle kasser gjøres ikke. Dette pga. høye kostnader. Det er tuntillitsperson som overvåker fyllingsgraden i kassene og melder til styret dersom det er behov for påfyll. Dersom én kasse mangler grus mens andre kasser er fylt bra med grus henvises vedkommende tun som har gått tom for grus til kassene på nabotunene. 

Strøkassene er ikke til privat bruk, hverken til strøing av private inngangspartier, strøing av private innkjørsler til garasjer og heller ikke til strøing av felleseide gangveier, plasser og andre arealer i realsameie, herunder veistubber.

Er du i tvil, ta kontakt med styret i Trollåsen grendelag. 


Opprettet:  23.jan 2024