Presentasjon av Trollåsen grendelag for eiendomsmeglere


Styret har i 2022 utarbeidet og sendt en presentasjon av Trollåsen grendelag for eiendomsmeglere til lokale eiendomsmeglerforetak. Bakgrunn for å lage en slik presentasjon var at styret til tider fikk inntrykk av at nyinnflyttere til Trollåsen muligens ikke alltid hadde fått alle relevante opplysninger om sin nye bolig.  Presentasjonen ble sendt eiendomsmeglerforetak som forestår omsetning av boliger på Trollåsen i 2022 og en oppdatert versjon ble gjort tilgjengelig i februar 2023. 

Du finner presentasjonen under  Dokumenter/Presentasjon av Trollåsen grendelag for eiendomsmeglerforetak 2023


Sist endret: 21.feb 2023
Opprettet:  21.feb 2023