5. november 2021

Asfalteringsarbeid i Kvernbakken 8. november 2021

I forbindelse med at det blir utført asfalteringsarbeid på to gjesteparkeringsplasser i Kvernbakken mandag 8. november 2021 vil det være et behov for enkelte beboere å parkere sine biler midlertidig på andre gjesteparkeringsplasser i nærheten denne dagen. Styret ber om forståelse dersom 'ukjente biler' dukker opp på andre gjesteplasser.