16. april 2020

Vårdugnad på tunene

Styret har mottatt en henvendelse om hvordan styret ser på i hvilken utstrekning den årlige vårdugnaden kan gjennomføres gitt de begrensninger myndighetene har introdusert i forbindelse med å få bukt med virus-spredningen. Styret anbefaler at årets dugnad gjøres "løpende" frem til 17. mai og oppfordrer til at alle tar en økt med raking, kosting, rydding etc. Tunansvarlig kan eventuelt henge opp en lapp på postkasse-stativene om det er noe spesielt som må gjøres, f.eks. male, demontere/ kaste, etc. Tunansvarlig kan da eventuelt og kjøpe inn nødvendig utstyr og gjøre det tilgjengelig .