3. desember 2021

Skøytebanen - parkeringsrestriksjoner

Alle er hjertelig velkommen til å ta i bruk skøytebanen. Det finnes dessverre ingen parkeringsplasser i tilknytning til banen. Foreldre og voksne oppfordres til å la bilen stå hjemme og gå den korte veien til skøytebanen. Parkering er kun tillatt på anviste plasser, dvs. på gjesteparkeringsplasser. Ingen parkering i Flisveien rundt skøytebanen !