23. august 2023

Regnskapsfører for Trollåsen grendelag

Det ble tidligere i år opplyst om at grendelagets regnskapsfører hadde trukket seg i slutten av 2022  og Valgkomitéen søkte hans etterfølger blant grendelagets medlemmer. Dessverre var det ingen som som sa seg villig til å overta vervet. Styret har derfor måttet sette bort oppgaven med å føre regnskap til en ekstern leverandør. Dette vil medføre økte kostnader for grendelaget.  

Styremedlem Christian Kristoffersen er grendelagets nye kasserer.