10. mai 2022

Gravearbeid i Flisveien

Telenor planlegger å forsterke kapasiteten på bredbånd på Trollåsen. Til dette er det nødvendig med gravearbeid i løpet av sommeren, der en ny fiberkabel skal strekkes fra nedsiden av grendehuset til koblingsboksen utenfor Flisveien 28. Det vil i perioder måtte påregnes at innkjørsel til Flisveien 1- 13 og Flisveien 30-66 stenges/lysreguleres i kortere perioder. 

Styret kommer tilbake så snart varsel om igangsettelse av arbeidet er mottatt.