21. april 2022

Viktig informasjon fra styret ifm. de siste dagers innlegg på Facebook (TG beboersiden)

Som styreleder så har jeg sett at det foregår stor aktivitet på beboersiden til Trollåsen Grendelag. Jeg har også blitt gjort oppmerksom på at det sendes ut sms til beboere med samme innhold som innleggene på Facebook. Vi hadde først ikke tenkt å kommentere dette, men ser at vi er nødt til å svare på noe av den kritikken som kommer fra enkelte beboere.

På generell basis bør all kommunikasjon med styret foregå på mail og ikke på sosiale medier.

Styret har blitt anklaget for å være udemokratiske. Faktum er at ALLE kan komme med forslag til saker på generalforsamlingen. Fristen for å sende inn saker var 15. februar og vi mottok tre saker til behandling på Generalforsamlingen. Alle de tre beboersakene er beskrevet i detalj med forklaring/begrunnelse og ligger i sakspapirene til Generalforsamlingen i tillegg til styrets kommentar og forslag til vedtak. Noe som betyr at begge parter har fått lagt frem sin sak. På stemmeskjemaet er det mulig å stemme FOR styrets forslag, MOT (altså FOR beboer forslag) eller avholdende.

Allerede i fjor diskuterte styret om vi skulle gjennomføre Generalforsamlingen med et digitalt skjema på lik måte som det har blitt gjort de siste to årene. Det ble også diskutert å ha et møte på Zoom eller Teams, men dette er ikke så godt egnet til å ha avstemminger etc. samt at noen beboere ikke er så datakyndige. I tillegg har styret fått tilbakemeldinger fra beboere, som er engstelige for å møtes fysisk i et såpass lite rom som det på grendehuset pga. smitte. Selv om samfunnet har åpnet igjen, så er det fortsatt mye smitte. Styret bestemte seg derfor for å ta hensyn til dette og å gjennomføre det på samme måte som de to siste årene, noe som tidligere har vært helt uproblematisk. Fra 2019 til 2020 var det en tredobling av antall beboere som deltok på generalforsamlingen, noe styret mener er et veldig positivt resultat og medfører at en mye større del av grendelaget nå faktisk er med når saker skal besluttes.

 I innkallingen står det at 'møtet' vil bli gjennomført digitalt på samme måte som i 2020 og 2021 samt at avstemmingen avsluttes 21 april kl. 21.00 . For de nye i grendelaget som ikke bodde her i 2020 og 2021 beklager vi at gjennomføringen kan misforstås/ikke er godt nok forklart, og vi burde presisert at generalforsamlingen gjennomføres kun ved en digital avstemming.

I grendelaget har det vært vanlig å stemme over valgkomiteens forslag til styremedlemmer. Valgkomiteen jobber uavhengig av styret og kommer med et forslag som det stemmes over på generalforsamlingen. Hvis beboerne er uenige i dette forslaget så er det bare å stemme mot eller avholdende

Som styreleder har jeg mottatt flere mail om disse sakene nå. Noen av dem har vært saklige og noen positive, men noen har vært direkte ufine og jeg har også mottatt en trakasserende sms mot meg som person. Det burde ikke være sånn at vi skal måtte oppleve dette i et grendelag hvor vi som styre gjør så godt vi kan og også har oppnådd mye. Det er fritt frem å være uenig med styrets beslutninger og derfor stemme mot sakene vi har lagt frem, men derfra til å være ufine og trakasserende burde ikke være nødvendig i et så flott grendelag som det vi bor i.

Mette Moberg

styreleder