20. januar 2022

Epost i saken om nytt Oslo fengsel på Trollåsen (1)

Vedlagt dagens epost fra styret i TrollĂ„sen grendelag til Justis- og beredskapsdepartementet.