19. januar 2022

Visste du at...

...Vann- og avløpsnettet på Trollåsen med unntak av flere men ikke alle eneboliger i Sagveien, Kvernbakken og Sponstubben er eid privat av flere boliger i fellesskap. Eierskapet er registrert som sameie og er registrert i grunnboken som heftelse på eiendommen. 

Styret har kartlagt de forskjellige sameier og vil komme tilbake med oppklarende eposter til de berørte. Dette vil skje i løpet av første halvår 2022