5. mai 2023

Administrativt reglement

I henhold til vedtak på Generalforsamling 2023 punkt 5 E er punkt 16 i det Administrative reglement blitt oppdatert. Du finner dokumentet under Informasjon/Vedtekter og Administrativt reglement/Administrativt reglement.