27. april 2020

Generalforsamling 2020 på nett - avstemningsresultater

Årets Generalforsamling ble gjennomført ved elektronisk avstemning grunnet myndighetenes Covid-19 smittevernbestemmelser. Det ble innen fristens utløp kl. 21:00 sendt inn til sammen 80 stemmer hvorav 4 stemmer ble avgitt dobbelt. Således er det blitt registrert 76 gyldige stemmer. Etter fristens utløp kl. 21:00 ble det registrert ytterligere 6 stemmer som ikke teller med i antall gyldige stemmer. Du finner avstemningsresultatene i vedlagte PDF-fil. Styret takker alle medlemmene som har deltatt i avstemningen.