23. november 2020

Tid for Radonmåling

Fyringsperioden er også sesong for måling av inneklima, blant annet måling av Radon. Sesongen strekker seg fra 15. oktober og frem til 15. april. Radon er en edelgass som er usynlig og luktfri, dannet ved nedbryting av Radium. Den kan feste seg til lungevevet og kan avgi stråling og være medvirkende årsak til økt risiko for lungekreft. Radium finnes i de fleste bergarter i Norge. Effektiv Radonmåling bør fortrinnsvis foretas over en sammenhengende periode på 60 dager, men enkelte aktører tilbyr også 10 dagers målinger. Det sentrale ved Radonmåling er gjennomsnittsverdier som over tid ikke bør være større enn grenseverdien på 200Bq, men allerede fra verdier større enn 100Bq bør det iverksettes tiltak. Utleieboliger har krav til Radonmåling. Dette fremgår indirekte av § 2 i Strålevernforskriften. For å måle Radongassen kan du henvende deg til profesjonelle aktører som tilbyr målinger ved hjelp av sporfilm. Et Google-søk gir deg god oversikt over selskaper som tilbyr slik Radonmåling. Du kan også kjøpe din egen Radonmåler i butikker der du kjøper elektronikk og foreta målingene på egenhånd. Grendelaget har dessverre ikke måleutstyr til utlån.