19. januar 2022

Generalforsamling 2022

Årets Generalforsamling vil bli avholdt torsdag 21. april 2022 kl. 19:00 på Grendehuset i Flisveien 14 så fremt smittevernbestemmelsene tillater det. Alternativt vil Generalforsamlingen bli gjennomført elektronisk slik det ble gjort i 2021. 

Sakspapirene vil bli sendt ut med epost i god tid i forveien. 


Styret minner om at saker som ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal iht. vedtektene være styret i hende senest innen  15. februar.