31. oktober 2022

Hvor mange er vi egentlig som bor på Trollåsen? Svaret foreligger nå.

Styret gjennomførte i løpet av sommeren/høsten 2022 en uformell "folketelling" på Trollåsen. Tuntillitspersonene har rapportert inn tall for de respektive tunene og resultatet for Trollåsen i sin helhet er:


Innenfor grendelagets virkeområde bor det totalt 846 personer . Av disse er 582 voksne, 46 er barn over 18 år og 218 er  barn under 18 år. 34 husstander består av kun 1 person. 

Tallene representerer et øyeblikksbilde slik det var sommeren 2022. Styret takker alle for sitt bidrag til å gi oss denne totaloversikten.