21. mai 2022

Feilparkerte biler på snuplasser, rundt tunene osv.

Styret i Trollåsen grendelag har i den senere tid mottatt flere klager på ureglementert parkering på snuplasser, langs veikanten rundt tunene osv. Trollåsen boligfelt er tydelig skiltet med 'Sone parkering forbudt' ved inngangen til Sponstubben og Sagveien.  Feilparkerte biler utsettes således for å kunne bli bøtelagt av kommunens Trafikktjeneste. Dessuten kan feilparkerte biler rundt tunene utgjøre en potensiell fare for barn som plutselig kan løpe ut i veien. 
Styret ber alle beboerne å ta hensyn og ha dette i minne neste gang det feilparkeres utenfor anviste plasser.