26. juli 2020

Rotter på Trollåsen - del 3

Bekjempelse av rotter og mating av fugler er ingen heldig kombinasjon. Flere beboere føler seg med rette ukomfortabel med at rotter har etablert seg enkelte steder på Trollåsen boligfelt. Styret informerte 17. juli 2020 om at firmaet Rentokil AS ble engasjert for å bekjempe rotteplagen ved bl.a. å sette opp feller på de mest utsatte steder. I den forbindelse er det viktig at rottene ikke får tilgang til mat og styret oppfordrer alle beboerne på det sterkeste å la være å mate fuglene i en tid da finnes mer enn nok mat til fuglene ellers i naturen.