13. mai 2020

Grendelagsavgift 2020

For første gang vil styret i år sende ut faktura for grendelagsavgift, TV og Internet m.m. med epost. Det betyr at medlemmene ikke får en faktura i postkassa lenger slik man har vært vant til. Det betyr også at forfallsdato for fakturaen for flere vil være mye tidligere enn det har vært tidligere. Styret regner med å sende ut fakturaene i løpet av mai/juni.