8. mars 2020

Spørreundersøkelse mars 2020 om parkeringsforhold i grendelaget

Vi vil gjerne vite hva du synes om parkeringsforholdene. Styret har søndag 8. mars 2020 sendt ut en epost til alle husstander med en link til en enkel og kort spørreundersøkelse som styret håper at du vil ta deg tid til å besvare. Svarfrist er 22. mars 2020.