8. mars 2020

Problemer med utsendelse av eposter til @yahoo.com adresser

Styret har problemer med utsendelse av eposter til beboere som har en @yahoo.com adresse. Det gis feilmeldinger med ulike begrunnelser og styret be om at beboere på Trollåsen med en slik adresse sender en alternativ epost adresse for husstanden til styret. Vennligst bruk grendelagets nye epost adresse: trollasengrendelag@gmail.com