29. desember 2022

Ønsker du å få en sak behandlet på Generalforsamlingen 2023 ?

Frist for innsendelse av forslag fra medlemmer av Trollåsen grendelag som skal behandles på Generalforsamling 2023 i april 2023.