18. juni 2024

Trafikksikkerhet på Trollåsen

Fri sikt i trafikken er en absolutt nødvendighet og kan forhindre ulykker. Styret har også i år henvendt seg til Nordre Follo kommune og bedt om tiltak som kan bedre situasjonen på hovedgangveien gjennom Trollåsen der den krysser hhv. Sagveien og Flisveien. Kommunen har bedt styret om å videreformidle kommunens retningslinjer på dette emne.