13. januar 2022

Spørreundersøkelse i saken om nytt Oslo fengsel på Trollåsen

Styret i Trollåsen grendelag har hatt møte med aksjonsgruppen «Nei til Norges største fengsel i boligområde på Kolbotn» for å informere seg om arbeidet gruppen gjør og handlinger som planlegges. I denne sammenheng ble styret oppfordret til å representere Trollåsen grendelag og ivareta grendelagets interesser.

Styret er av den oppfatning at denne oppgaven ligger utenfor styrets mandat som er definert i Vedtektenes § 2:

§ 2. Formål

Grendelagets formål skal være å ivareta medlemmenes interesser angående disponering, vedlikehold og drift av fellesareal, lekeplasser, grendehus, snøbrøyting, privat veilys, varmekabel på felles vannledning, kabelanlegg til TV og Internett, mv.

Styret sender derfor ut denne eposten for å innhente medlemmenes fullmakt til å kunne engasjere seg i saken. Linken nedenfor leder deg direkte inn på avstemmingsskjemaet. Dersom du krysser av alternativ «ja» gir du styret fullmakt til å engasjere seg i saken og du gir samtidig uttrykk for at du er imot etablering av et fengsel på Trollåsen. I motsatt fall krysser du av «nei».

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFvOkWlZ8Um7aYFgE3mEFmSqyyq4nvZg1w6x9PiJYNPdJgw/viewform?usp=sf_link

Resultatet av spørreundersøkelsen vil bli offentliggjort her etter fristens utløp 18. januar 2022