7. mai 2021

Grendehuset i Flisveien - en glad nyhet

Det har vært en almen oppfatning blant grendelagets beboere at tidligere barnepark og nåværende grendehus i Flisveien 14 har vært en del av fellesarealet som Trollåsen grendelag eier. Grunnboken fortalte imidlertid noe annet da det nåværende styret undersøkte dette i april 2020 i forbindelse med kartleggingen av fellesarealer og realsameier på Trollåsen. I over ett år har styret jobbet med å få eiendommen skjøtet over til grendelaget. 3. mai 2021 ble Trollåsen grendelag endelig registrert som eier av Flisveien 14 i grunnboken. Dermed er det satt punktum for en forglemmelse eller inkurie som skjedde for 39 år siden og som siden hadde vært uoppdaget.