13. mai 2020

Forbud mot privat utleggelse av rottegift

Styret minner om at det er forbudt for ikke profesjonelle skadedyr bekjempelsesfirmaer å legge ut rottegift. Dessuten er det forbundet med fare for helse for husdyr og småbarn. Beboerne bes å respektere forbudet.