16. mai 2024

Trefelling på Trollåsen

Etter oppdrag fra styret i Trollåsen grendelag ble det tatt ned trær i både Flisveien, Kvernbakken og Sponstubben. I flere tilfeller har styret blitt kontaktet av beboerne med ønske om felling.  Styret har vurdert alle henvendelser og foretatt egne vurderinger sammen med trefeller. Trærne som ble tatt ned utgjorde enten en potensiell fare pga. dårlige røtter eller pga. sykdom. Styret er opptatt av sikkerhet. Det felles ikke trær pga. manglende utsikt eller nedfall av blader om høsten. Vedlagte bilde er av et av trærne fra Sponstubben. Det viser tydelig sykdommen inne i stammen.