23. april 2020

Informasjon om alternativ gjennomføring av generalforsamlingen 2020

Som informert om tidligere kan vi i år ikke gjennomføre vanlig Generalforsamling på Grendehuset 27. april. Styret har derfor, på styremøte 22. april ,vedtatt at vi vil sende ut et skjema til alle beboerne med innstilling i sakene og forslag til vedtak. Dere har da mulighet til å krysse av for om dere er for, imot eller avholdene. Dessverre gjør dette at vi ikke har mulighet til noen diskusjon på hvert punkt, men vi håper på forståelse for dette i den spesielle situasjonen vi nå er i. Skjemaet vil bli sendt ut så snart som mulig. Med vennlig hilsen Styret i Trollåsen Grendelag