24. oktober 2023

Trafikksikkerhet på Trollåsen

Vedlagt finner du styrets henvendelse til Nordre Follo kommune av 11. oktober 2023 angående trafikksikkerhet på hoved gangveien der den krysses av hhv. Flisveien og Sagveien. Dette er for øvrig 4. gang styret har bedt kommunen om å sette i gang tiltak. Dessverre fikk styret avslag også denne gangen.