21. desember 2021

Informasjonskveld om realsameie er utsatt

Styret hadde planlagt en informasjonskveld om realsameie på Trollåsen. Det var ca. 40 beboere som hadde meldt sin interesse for å delta på denne kvelden som styret så for seg fant sted 26. januar 2022. 

Den aktuelle Covid-19 situasjonen setter dessverre en strek over det planlagte informasjonsmøte som utsettes inntil videre. Styret kommer tilbake med ny dato og tidspunkt når smittesituasjonen tillater det å gjennomføre det.