6. januar 2022

Saker til behandling på årets Generalforsamling

Styret minner om at saker som ønskes behandlet på årets Generalforsamling må sendes med epost til trollasengrendelag@gmail.com innen tidsfrist 15. februar 2022.