26. juli 2020

Grendelagsavgift 2020

Betaling av grendelagsavgift ble sendt ut før ferien og fristen for innbetaling til grendelagets konto er passert med god margin. Dessverre opplever styret at mange medlemmer har hatt annet å tenke på enn å betale regninger like før ferien. Styret sender derfor ut betalingspåminnelser for å få dekning for fakturaene som grendelaget mottar og som skal betales i tide. Det beregnes et purregebyr på kr. 70,- for betalingspåminnelsen og ny betalingsfrist på 2 uker settes. Styret ber om forståelse for at rutinene for innkreving av grendelagsavgiften nå strammes inn.