26. oktober 2020

Oppgradering av lekeapparater på tunene og i barneparken

Høsten 2020 har styret i grendelaget i samarbeid med tuntillitspersonene startet prosessen med oppgradering av lekeplassene på tunene. Dette er et prosjekt som vil strekke seg over et lengre tidsrom, dvs. flere år. I 2019 og tidligere i 2020 ble det foretatt befaringer som har resultert i en rekke planlagte prosjekter for å oppgradere lekeapparatene på tunene. Styret har engasjert en snekker som skal begynne med arbeidsoppgavene på 3 tun i slutten av oktober 2020. Hva har skjedd så langt? Tun 3 : Ødelagt vippedyr er fjernet og tunet er oppgradert med egeninnsats Tun 4 : Ødelagt sklie/lekehus er blitt reparert på dugnad Tun 12 : Ødelagt huskestativ er blitt fjernet Tun 15 : Området ved inngangen til tunet er blitt rehabilitert og en mur er satt opp med beplantning senere på vårparten. Arbeidet er finansiert ved ekstra innbetaling til tunkassa og utført på dugnad. Tun 17 : Det er satt opp et nytt lekehus på dugnad (se bildet). Ødelagt vippedyr er fjernet Hva skjer videre? Tun 2 : Nytt vippedyr skal leveres som beboerne setter opp på dugnad. Tunet har også fått utlevert en vippe som skal settes opp på dugnad til våren Tun 4 : Nytt vippedyr er kjøpt inn og skal settes opp på dugnad Tun 5 : Nye trapper, gulv og rekkverk på lekehuset med sklie skal utbedres Tun 7 : Nytt lekehus er kjøpt inn og skal settes opp på dugnad i løpet av våren 2021 Tun 8 : Nye trapper, gulv og rekkverk på lekehuset med sklie skal utbedres Tun 12 : Har fått bevilget midler til innkjøp av nytt lekehus Tun 16 : lekestativ/sklie skal fjernes – til våren er det planlagt å sette opp et alternativt lekestativ. Et vippedyr med ødelagt topp skal utbedres. Tun 17 : Nytt vippedyr skal settes opp. Arbeidet fortsetter i 2021 I løpet av våren 2021 vil det bli foretatt ny befaring og nye prosjekter utpekes og gjennomføres i løpet av 2021.